Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2005 = 100, 2005-2012

Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2005 = 100, 2005-2012

Perioden Indexcijfers voorraad (2005 = 100) Voorraadontwikkeling (%)
2011 1e kwartaal 121,7 8,8
2011 2e kwartaal 117,9 2,8
2011 3e kwartaal 119,7 1,6
2011 4e kwartaal 120,4 -1,9
2011 119,9 2,7
2012 1e kwartaal* 118,6 -2,5
2012 2e kwartaal* 119,3 1,2
2012 3e kwartaal* 122,1 2,0
2012 4e kwartaal* 118,4 -1,7
2012* 119,6 -0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het indexcijfer en de ontwikkeling van de voorraad
groothandel. Het indexcijfer beschrijft het volume van de voorraad.
De ontwikkeling van de voorraad wordt weergegeven met
procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar
ervoor.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief.

Wijzigingen 4 juli 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2010 = 100.' Zie paragraaf 3.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.


Toelichting onderwerpen

Indexcijfers voorraad
Het indexcijfer beschrijft het volume van de groothandelsvoorraad in
de verslagperiode tegen prijzen in de basisperiode (2005=100). De
voorraad bestaat uit goederen en diensten die zijn ontstaan of gekocht
in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden
voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik
in de toekomst. De voorraden omvatten grondstoffen en
halffabrikaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
Voorraadontwikkeling
De procentuele ontwikkeling van de groothandelsvoorraad in een
bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde
periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent deze
ontwikkeling op basisvan niet afgeronde indexcijfers. De
voorraad bestaat uit goederen en diensten die zijn ontstaan of gekocht
in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden
voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik
in de toekomst. De voorraden omvatten grondstoffen en
halffabrikaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.