Kerncijfers wijken en buurten 2003


Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van gemeenten, wijken
en buurten.

Gegevens beschikbaar: 2003.

Status van de cijfers
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat
het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per 21 februari 2011:
De cijfers over 2003 maakten voorheen deel uit van een omvangrijke tabel met
cijfers tot en met 2009. Vanwege de omvang van deze tabel zijn met het toevoegen
van de cijfers van 2010, de cijfers van 2003 in een eigen tabel geplaatst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmalig.

Kerncijfers wijken en buurten 2003

Regio's Perioden Wijken en buurtenRegio aanduiding (omschrijving) Wijken en buurtenGemeentecode (code) Wijken en buurtenWijkcode (code) Wijken en buurtenBuurtcode (code) Wijken en buurtenGemeentenaam (naam) BevolkingAantal inwoners (aantal) BevolkingMannen (aantal) BevolkingBevolking naar leeftijdsgroep15 tot 25 jaar (%) BevolkingNiet-westerse allochtonen totaal (%) BevolkingParticuliere huishoudensEenpersoonshuishoudens (%) WonenWoningen naar eigendomHuurwoningen (%) ArbeidWerkzame personenWerkzame personen totaal (%) InkomenGemiddeld inkomen per inkomensontvanger (1 000 euro) Sociale zekerheidUitkeringsontvangers (%) OppervlakteTotaal (hectare)
Nederland 2003 16.192.570 8.015.470 12 10 34 47 70 18,6 16 4.152.795
Amsterdam 2003 Gemeente 363 Amsterdam 736.560 363.330 11 33 55 86 64 19,4 21 21.907
Stadsdeel Binnenstad 2003 Wijk 363 0 Amsterdam 78.950 41.620 9 14 68 77 67 22,5 18 820
Burgwallen-Oude Zijde 2003 Buurt 363 0 0 Amsterdam 4.110 2.520 10 19 76 82 68 19,4 15 38
Burgwallen-Nieuwe Zijde 2003 Buurt 363 0 1 Amsterdam 3.600 2.080 11 13 74 77 68 23,2 12 85
Den Helder 2003 Gemeente 400 Den Helder 60.030 29.830 12 8 35 51 67 17,6 19 17.883
Wijk 01 Stad binnen de Linie-Oost 2003 Wijk 400 1 Den Helder 9.560 4.940 13 7 44 42 71 17,0 17 472
Oostsloot 2003 Buurt 400 1 1 Den Helder 1.230 660 14 10 48 31 73 16,7 18 15
Centrum 2003 Buurt 400 1 2 Den Helder 1.340 640 12 9 58 57 67 17,4 19 19
Papendrecht 2003 Gemeente 590 Papendrecht 30.510 15.040 11 6 27 39 73 19,5 11 1.077
Wijk 00 Papendrecht 2003 Wijk 590 0 Papendrecht 30.510 15.040 11 6 27 39 73 19,5 11 1.077
Westpolder 2003 Buurt 590 0 1 Papendrecht 8.570 4.170 12 6 29 47 69 19,0 13 249
Molenvliet 2003 Buurt 590 0 2 Papendrecht 3.750 1.880 14 5 15 36 71 20,5 12 102
Kraaihoek 2003 Buurt 590 0 3 Papendrecht 5.530 2.640 10 10 35 61 70 17,7 15 95
Middenpolder 2003 Buurt 590 0 4 Papendrecht 2.590 1.280 10 4 32 22 77 20,3 10 78
Wilgendonk 2003 Buurt 590 0 5 Papendrecht 6.500 3.240 12 4 19 30 78 20,3 8 93
Oosteind en De Kooy 2003 Buurt 590 0 6 Papendrecht 3.560 1.820 8 8 26 16 71 20,8 8 461
Bron: CBS.
Verklaring van tekens