Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Bewerk tabel

De tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel. Tevens wordt in de tabel een overzicht gegeven van de oppervlakte bemestbare cultuurgrond en van de omvang in aantallen van de onderscheiden soorten vee.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebied, concentratiegebied en stroomgebied. Voor de meeste onderwerpen kunnen op aanvraag uitkomsten per gemeente worden verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
- cijfers tot en met 2012 zijn definitief;
- cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Deze tabel wordt opgevolgd door: Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie.

Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Regio's Perioden MestproductieGehele veestapelTotaal dunne mest (mln kg) MestproductieGehele veestapelTotaal vaste mest (mln kg) MineralenuitscheidingGehele veestapelStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingGehele veestapelFosfaatuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingRundveeStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingRundveeFosfaatuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingSchapen en geitenStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingSchapen en geitenFosfaatuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingPaarden en pony'sStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingPaarden en pony'sFosfaatuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingVarkensStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingVarkensFosfaatuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingPluimveeStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingPluimveeFosfaatuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingKonijnen en pelsdierenStikstofuitscheiding (1 000 kg) MineralenuitscheidingKonijnen en pelsdierenFosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Nederland 1990 84.948 2.497 691.200 229.100 451.800 120.800 20.500 4.700 3.800 1.400 149.700 69.000 64.900 33.000 400 200
Nederland 2000 71.943 3.617 549.100 190.900 339.200 102.100 17.800 4.900 6.300 2.300 120.600 48.200 62.600 32.100 2.500 1.300
Nederland 2002 67.930 3.599 504.400 172.900 320.100 97.400 16.200 4.700 6.400 2.300 99.100 39.700 60.300 27.400 2.300 1.400
Nederland 2005 66.649 3.469 478.800 169.700 297.300 93.100 12.600 4.300 7.100 2.600 101.200 41.500 58.400 26.800 2.300 1.400
Nederland 2012 68.157 3.050 460.900 160.600 277.400 87.200 11.100 4.200 6.500 2.500 104.900 39.200 58.200 26.000 2.700 1.400
Nederland 2013* 70.195 2.976 471.100 164.000 287.200 90.300 11.200 4.200 6.500 2.500 103.700 38.800 59.800 26.800 2.700 1.400
Bron: CBS
Verklaring van tekens