Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Overheidssectoren Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
Totaal overheid 2018 1e kwartaal 17,4
Totaal overheid 2018 2e kwartaal 20,5
Totaal overheid 2018 3e kwartaal 18,5
Totaal overheid 2018 4e kwartaal 19,6
Totaal overheid 2018 jaargem. /jaartotaal 18,6
Totaal overheid 2019 1e kwartaal 20,1
Totaal overheid 2019 2e kwartaal 24,4
Totaal overheid 2019 3e kwartaal 20,6
Totaal overheid 2019 4e kwartaal 24,5
Totaal overheid 2019 jaargem. /jaartotaal 21,8
Totaal overheid 2020 1e kwartaal 22,9
Totaal overheid 2020 2e kwartaal 22,0
Totaal overheid 2020 3e kwartaal 20,2
Totaal overheid 2020 4e kwartaal 22,8
Totaal overheid 2020 jaargem. /jaartotaal 22,1
Totaal overheid 2021 1e kwartaal* 23,1
Totaal overheid 2021 2e kwartaal* 27,4
Rijksoverheid 2018 1e kwartaal 2,3
Rijksoverheid 2018 2e kwartaal 3,1
Rijksoverheid 2018 3e kwartaal 3,4
Rijksoverheid 2018 4e kwartaal 3,2
Rijksoverheid 2018 jaargem. /jaartotaal 2,9
Rijksoverheid 2019 1e kwartaal 3,6
Rijksoverheid 2019 2e kwartaal 4,8
Rijksoverheid 2019 3e kwartaal 3,8
Rijksoverheid 2019 4e kwartaal 6,0
Rijksoverheid 2019 jaargem. /jaartotaal 4,2
Rijksoverheid 2020 1e kwartaal 5,5
Rijksoverheid 2020 2e kwartaal 5,1
Rijksoverheid 2020 3e kwartaal 5,3
Rijksoverheid 2020 4e kwartaal 5,4
Rijksoverheid 2020 jaargem. /jaartotaal 5,4
Rijksoverheid 2021 1e kwartaal* 5,2
Rijksoverheid 2021 2e kwartaal* 5,0
Provinciale overheid 2018 1e kwartaal 0,2
Provinciale overheid 2018 2e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2018 3e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2018 4e kwartaal 0,4
Provinciale overheid 2018 jaargem. /jaartotaal 0,3
Provinciale overheid 2019 1e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2019 2e kwartaal 0,4
Provinciale overheid 2019 3e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2019 4e kwartaal 0,5
Provinciale overheid 2019 jaargem. /jaartotaal 0,4
Provinciale overheid 2020 1e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2020 2e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2020 3e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2020 4e kwartaal 0,3
Provinciale overheid 2020 jaargem. /jaartotaal 0,3
Provinciale overheid 2021 1e kwartaal* 0,3
Provinciale overheid 2021 2e kwartaal* 0,3
Gemeentelijke overheid 2018 1e kwartaal 4,5
Gemeentelijke overheid 2018 2e kwartaal 4,1
Gemeentelijke overheid 2018 3e kwartaal 3,9
Gemeentelijke overheid 2018 4e kwartaal 4,6
Gemeentelijke overheid 2018 jaargem. /jaartotaal 4,2
Gemeentelijke overheid 2019 1e kwartaal 4,8
Gemeentelijke overheid 2019 2e kwartaal 4,6
Gemeentelijke overheid 2019 3e kwartaal 4,3
Gemeentelijke overheid 2019 4e kwartaal 4,7
Gemeentelijke overheid 2019 jaargem. /jaartotaal 4,6
Gemeentelijke overheid 2020 1e kwartaal 4,5
Gemeentelijke overheid 2020 2e kwartaal 4,0
Gemeentelijke overheid 2020 3e kwartaal 3,6
Gemeentelijke overheid 2020 4e kwartaal 4,3
Gemeentelijke overheid 2020 jaargem. /jaartotaal 4,2
Gemeentelijke overheid 2021 1e kwartaal* 4,9
Gemeentelijke overheid 2021 2e kwartaal* .
Onderwijs 2018 1e kwartaal 5,8
Onderwijs 2018 2e kwartaal 8,5
Onderwijs 2018 3e kwartaal 6,2
Onderwijs 2018 4e kwartaal 6,7
Onderwijs 2018 jaargem. /jaartotaal 6,7
Onderwijs 2019 1e kwartaal 7,2
Onderwijs 2019 2e kwartaal 10,2
Onderwijs 2019 3e kwartaal 7,8
Onderwijs 2019 4e kwartaal 8,3
Onderwijs 2019 jaargem. /jaartotaal 8,2
Onderwijs 2020 1e kwartaal 7,9
Onderwijs 2020 2e kwartaal 8,3
Onderwijs 2020 3e kwartaal 6,8
Onderwijs 2020 4e kwartaal 8,0
Onderwijs 2020 jaargem. /jaartotaal 7,8
Onderwijs 2021 1e kwartaal* 7,3
Onderwijs 2021 2e kwartaal* .
Politie 2018 1e kwartaal 4,4
Politie 2018 2e kwartaal 4,2
Politie 2018 3e kwartaal 4,3
Politie 2018 4e kwartaal 4,4
Politie 2018 jaargem. /jaartotaal 4,3
Politie 2019 1e kwartaal 3,9
Politie 2019 2e kwartaal 4,0
Politie 2019 3e kwartaal 4,1
Politie 2019 4e kwartaal 4,5
Politie 2019 jaargem. /jaartotaal 4,1
Politie 2020 1e kwartaal 4,3
Politie 2020 2e kwartaal 3,9
Politie 2020 3e kwartaal 3,9
Politie 2020 4e kwartaal 4,4
Politie 2020 jaargem. /jaartotaal 4,1
Politie 2021 1e kwartaal* 5,0
Politie 2021 2e kwartaal* 4,9
Defensie 2018 1e kwartaal 0,0
Defensie 2018 2e kwartaal 0,0
Defensie 2018 3e kwartaal 0,0
Defensie 2018 4e kwartaal 0,0
Defensie 2018 jaargem. /jaartotaal 0,0
Defensie 2019 1e kwartaal 0,0
Defensie 2019 2e kwartaal 0,0
Defensie 2019 3e kwartaal 0,0
Defensie 2019 4e kwartaal 0,0
Defensie 2019 jaargem. /jaartotaal 0,0
Defensie 2020 1e kwartaal 0,0
Defensie 2020 2e kwartaal 0,0
Defensie 2020 3e kwartaal 0,0
Defensie 2020 4e kwartaal 0,0
Defensie 2020 jaargem. /jaartotaal 0,0
Defensie 2021 1e kwartaal* 0,0
Defensie 2021 2e kwartaal* .
Rechterlijke macht 2018 1e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2018 2e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2018 3e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2018 4e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2018 jaargem. /jaartotaal 0,1
Rechterlijke macht 2019 1e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2019 2e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2019 3e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2019 4e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2019 jaargem. /jaartotaal 0,1
Rechterlijke macht 2020 1e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2020 2e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2020 3e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2020 4e kwartaal 0,1
Rechterlijke macht 2020 jaargem. /jaartotaal 0,1
Rechterlijke macht 2021 1e kwartaal* 0,2
Rechterlijke macht 2021 2e kwartaal* 0,2
Waterschappen 2018 1e kwartaal 0,2
Waterschappen 2018 2e kwartaal 0,2
Waterschappen 2018 3e kwartaal 0,2
Waterschappen 2018 4e kwartaal 0,3
Waterschappen 2018 jaargem. /jaartotaal 0,2
Waterschappen 2019 1e kwartaal 0,2
Waterschappen 2019 2e kwartaal 0,3
Waterschappen 2019 3e kwartaal 0,2
Waterschappen 2019 4e kwartaal 0,3
Waterschappen 2019 jaargem. /jaartotaal 0,3
Waterschappen 2020 1e kwartaal 0,2
Waterschappen 2020 2e kwartaal 0,2
Waterschappen 2020 3e kwartaal 0,2
Waterschappen 2020 4e kwartaal 0,2
Waterschappen 2020 jaargem. /jaartotaal 0,2
Waterschappen 2021 1e kwartaal* 0,3
Waterschappen 2021 2e kwartaal* 0,3
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij de overheid en het onderwijs.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar overheidssector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2020 definitief, cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Een aantal cijfers zijn nog niet vrijgegeven en kunnen daarom niet worden getoond. Deze cijfers zijn wel meegeteld in het totaal. Zodra deze cijfers zijn vrijgegeven, komen ze beschikbaar op StatLine.

Met ingang van het derde kwartaal van 2008 neemt het vacature-onderzoek het aantal vacatures bij het ministerie van Defensie veel beter waar. Hierdoor worden in het derde kwartaal van 2008 ruim 7 duizend vacatures extra geteld. Deze vacatures zijn zichtbaar bij de overheid. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient hiermee rekening te worden gehouden. Door deze vacatures van Defensie zijn de aantallen openstaande, ontstane en vervulde vacatures in het derde kwartaal van 2008 niet volledig consistent met het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal. De resultaten van deze tabel zijn tot en met het tweede kwartaal van 2009 gebaseerd op teruggerekende data op basis van de waarneming volgens SBI 1993. Gegevens vanaf het derde kwartaal van 2009 zijn gebaseerd op de waarneming volgens SBI 2008. Hierdoor zijn de aantallen openstaande, ontstane en vervulde vacatures in het derde kwartaal van 2009 niet volledig consistent met het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal.

Wijzigingen per 17 augustus 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 2e kwartaal van 2021 en de cijfers van gemeentelijke overheid, onderwijs en defensie van het 1e kwartaal van 2021 zijn nu vrijgegeven en toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het derde kwartaal van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagjaar zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
Met betrekking tot vacatures bij overheidsinstellingen wordt op het enquêteformulier benadrukt dat een open plaats alleen dan als vacature dient te worden gezien als normale interne of externe werving is toegestaan. Open plaatsen bij reorganisaties of afslankingen die alleen mogen worden bezet door medewerkers waarvan een arbeidsplaats verdwijnt mogen niet als vacature worden geteld.
Het gewogen jaargemiddelde van de openstaande vacatures wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1.
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2.
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1.
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.