Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

Vrijstelling, aftrek, heffingskorting Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Voordeel vrijstelling, aftrek, korting Totaal voordeel (mln euro) Voordeel vrijstelling, aftrek, korting Gemiddeld voordeel per huishouden (1 000 euro)
Totaal vrijstellingen en aftrekposten Totaal particuliere huishoudens 2013 6.797 24.091 3,5
Totaal vrijstellingen en aftrekposten Totaal particuliere huishoudens 2014 6.825 23.877 3,5
Totaal vrijstellingen en aftrekposten Woonsituatie: eigen woning 2013 4.267 22.625 5,3
Totaal vrijstellingen en aftrekposten Woonsituatie: eigen woning 2014 4.304 22.407 5,2
Totaal vrijstellingen en aftrekposten Woonsituatie: huurwoning 2013 2.530 1.466 0,6
Totaal vrijstellingen en aftrekposten Woonsituatie: huurwoning 2014 2.520 1.470 0,6
Totaal vrijstellingen box1 Totaal particuliere huishoudens 2013 732 3.105 4,2
Totaal vrijstellingen box1 Totaal particuliere huishoudens 2014 754 2.727 3,6
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: eigen woning 2013 582 2.895 5,0
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 603 2.539 4,2
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: huurwoning 2013 150 210 1,4
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 150 188 1,3
Totaal vrijstellingen box3 Totaal particuliere huishoudens 2013 6.262 1.525 0,2
Totaal vrijstellingen box3 Totaal particuliere huishoudens 2014 6.268 1.523 0,2
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: eigen woning 2013 3.885 1.192 0,3
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: eigen woning 2014 3.902 1.197 0,3
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: huurwoning 2013 2.377 332 0,1
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: huurwoning 2014 2.366 326 0,1
Totaal aftrekposten box1 Totaal particuliere huishoudens 2013 4.420 18.195 4,1
Totaal aftrekposten box1 Totaal particuliere huishoudens 2014 4.458 18.419 4,1
Totaal aftrekposten box1 Woonsituatie: eigen woning 2013 4.167 17.592 4,2
Totaal aftrekposten box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.212 17.768 4,2
Totaal aftrekposten box1 Woonsituatie: huurwoning 2013 253 603 2,4
Totaal aftrekposten box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 246 651 2,6
Totaal persoonsgebonden aftrek (PGA) Totaal particuliere huishoudens 2013 1.686 1.094 0,6
Totaal persoonsgebonden aftrek (PGA) Totaal particuliere huishoudens 2014 1.623 1.015 0,6
Totaal persoonsgebonden aftrek (PGA) Woonsituatie: eigen woning 2013 1.035 790 0,8
Totaal persoonsgebonden aftrek (PGA) Woonsituatie: eigen woning 2014 1.005 730 0,7
Totaal persoonsgebonden aftrek (PGA) Woonsituatie: huurwoning 2013 651 305 0,5
Totaal persoonsgebonden aftrek (PGA) Woonsituatie: huurwoning 2014 618 285 0,5
Totaal heffingskortingen Totaal particuliere huishoudens 2013 7.408 36.856 5,0
Totaal heffingskortingen Totaal particuliere huishoudens 2014 7.479 37.736 5,0
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: eigen woning 2013 4.284 24.793 5,8
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 25.279 5,8
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: huurwoning 2013 3.124 12.064 3,9
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 12.457 4,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het belastingvoordeel dat particuliere huishoudens hebben van vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat voordeel heeft van de verschillende vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen en de hoogte van dit voordeel.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

De vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen in deze tabel zijn gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens dat voordeel van de
geselecteerde vrijstelling, aftrekpost of heffingskorting heeft.
Voordeel vrijstelling, aftrek, korting
Het belastingvoordeel van de geselecteerde vrijstelling, aftrekpost of
heffingskorting. Dit is het verschil tussen het bedrag aan
inkomstenbelasting (inclusief premies volksverzekeringen) dat betaald zou
moeten worden als geen rekening zou worden gehouden met deze
vrijstelling, aftrekpost of heffingskorting, en het bedrag dat in
werkelijkheid moet worden betaald.
Totaal voordeel
Het totale voordeel van alle particuliere huishoudens samen.
Gemiddeld voordeel per huishouden
Het gemiddelde voordeel per particulier huishouden dat voordeel van de
geselecteerde vrijstelling, aftrekpost of heffingskorting heeft.