Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014


Deze tabel bevat gegevens over heffingskortingen van particuliere huishoudens binnen de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat recht heeft op en de hoogte van de verschillende heffingskortingen.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

De heffingskortingen in deze tabel zijn gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

Heffingskortingen Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Bedragen heffingskortingenTotaal bedrag (mln euro) Bedragen heffingskortingenGemiddeld bedrag per huishouden (1 000 euro)
Totaal heffingskortingen Totaal particuliere huishoudens 2013 7.440 38.765 5,2
Totaal heffingskortingen Totaal particuliere huishoudens 2014 7.505 39.940 5,3
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: eigen woning 2013 4.301 25.950 6,0
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: eigen woning 2014 4.342 26.601 6,1
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: huurwoning 2013 3.139 12.814 4,1
Totaal heffingskortingen Woonsituatie: huurwoning 2014 3.163 13.339 4,2
Algemene heffingskorting Totaal particuliere huishoudens 2013 7.433 23.800 3,2
Algemene heffingskorting Totaal particuliere huishoudens 2014 7.498 23.081 3,1
Algemene heffingskorting Woonsituatie: eigen woning 2013 4.300 15.622 3,6
Algemene heffingskorting Woonsituatie: eigen woning 2014 4.340 14.859 3,4
Algemene heffingskorting Woonsituatie: huurwoning 2013 3.133 8.179 2,6
Algemene heffingskorting Woonsituatie: huurwoning 2014 3.158 8.222 2,6
Arbeidskorting Totaal particuliere huishoudens 2013 5.272 9.382 1,8
Arbeidskorting Totaal particuliere huishoudens 2014 5.298 11.280 2,1
Arbeidskorting Woonsituatie: eigen woning 2013 3.394 6.869 2,0
Arbeidskorting Woonsituatie: eigen woning 2014 3.409 8.305 2,4
Arbeidskorting Woonsituatie: huurwoning 2013 1.878 2.513 1,3
Arbeidskorting Woonsituatie: huurwoning 2014 1.890 2.975 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens