Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

Samenstelling inkomstenbelasting Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Bedragen inkomstenbelasting Totaal bedrag (mln euro) Bedragen inkomstenbelasting Gemiddeld bedrag per huishouden (1 000 euro) Belastingdruk op bruto-inkomen (%)
Bruto-inkomen Totaal particuliere huishoudens 2013 7.488 434.059 58,0
Bruto-inkomen Totaal particuliere huishoudens 2014 7.557 450.383 59,6
Bruto-inkomen Woonsituatie: eigen woning 2013 4.305 323.729 75,2
Bruto-inkomen Woonsituatie: eigen woning 2014 4.345 338.523 77,9
Bruto-inkomen Woonsituatie: huurwoning 2013 3.183 110.330 34,7
Bruto-inkomen Woonsituatie: huurwoning 2014 3.212 111.860 34,8
Totaal heffing brutogrondslag Totaal particuliere huishoudens 2013 7.476 146.878 19,6 33,8
Totaal heffing brutogrondslag Totaal particuliere huishoudens 2014 7.547 150.570 20,0 33,4
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: eigen woning 2013 4.304 115.457 26,8 35,7
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: eigen woning 2014 4.344 119.279 27,5 35,2
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: huurwoning 2013 3.173 31.421 9,9 28,5
Totaal heffing brutogrondslag Woonsituatie: huurwoning 2014 3.203 31.291 9,8 28,0
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Totaal particuliere huishoudens 2013 6.797 24.091 3,5 5,6
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Totaal particuliere huishoudens 2014 6.825 23.877 3,5 5,3
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: eigen woning 2013 4.267 22.625 5,3 7,0
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: eigen woning 2014 4.304 22.407 5,2 6,6
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: huurwoning 2013 2.530 1.466 0,6 1,3
Totaal voordeel vrijstelling,aftrek (VA) Woonsituatie: huurwoning 2014 2.520 1.470 0,6 1,3
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Totaal particuliere huishoudens 2013 7.408 122.458 16,5 28,2
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Totaal particuliere huishoudens 2014 7.479 126.847 17,0 28,2
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: eigen woning 2013 4.284 92.610 21,6 28,6
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 97.113 22,4 28,7
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: huurwoning 2013 3.124 29.849 9,6 27,1
Totaal heffing belastbaar inkomen (BI) Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 29.734 9,4 26,6
Totaal heffingskorting Totaal particuliere huishoudens 2013 7.408 36.856 5,0 8,5
Totaal heffingskorting Totaal particuliere huishoudens 2014 7.479 37.736 5,0 8,4
Totaal heffingskorting Woonsituatie: eigen woning 2013 4.284 24.793 5,8 7,7
Totaal heffingskorting Woonsituatie: eigen woning 2014 4.329 25.279 5,8 7,5
Totaal heffingskorting Woonsituatie: huurwoning 2013 3.124 12.064 3,9 10,9
Totaal heffingskorting Woonsituatie: huurwoning 2014 3.151 12.457 4,0 11,1
Totaal nettoheffing Totaal particuliere huishoudens 2013 6.895 85.602 12,4 19,7
Totaal nettoheffing Totaal particuliere huishoudens 2014 6.899 89.111 12,9 19,8
Totaal nettoheffing Woonsituatie: eigen woning 2013 4.131 67.817 16,4 20,9
Totaal nettoheffing Woonsituatie: eigen woning 2014 4.161 71.834 17,3 21,2
Totaal nettoheffing Woonsituatie: huurwoning 2013 2.764 17.785 6,4 16,1
Totaal nettoheffing Woonsituatie: huurwoning 2014 2.738 17.277 6,3 15,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomstenbelasting (inclusief premies voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ) die particuliere huishoudens moeten betalen. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat inkomstenbelasting moet betalen, de hoogte van de belasting en de belastingdruk op het bruto-inkomen. Naast het bedrag aan belasting dat daadwerkelijk moet worden betaald, is in de tabel ook te vinden hoe hoog de belasting zou zijn geweest als geen rekening zou worden gehouden met vrijstellingen, aftrekposten en/of heffingskortingen.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens waarvoor het
geselecteerde deel van de inkomstenbelasting geldt.
Bedragen inkomstenbelasting
Totaal bedrag
Het totale bedrag van alle particuliere huishoudens samen.
Gemiddeld bedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag per particulier huishouden waarvoor het
geselecteerde deel van de inkomstenbelasting geldt.
Belastingdruk op bruto-inkomen
Het bedrag van het geselecteerde deel van de inkomstenbelasting in
procenten van het bruto-inkomen.