Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

Vrijstellingen, aftrekposten,grondslagen Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Bedragen vrijstelling, aftrek, grondslag Totaal bedrag (mln euro) Bedragen vrijstelling, aftrek, grondslag Gemiddeld bedrag per huishouden (1 000 euro)
Totaal vrijstellingen Totaal particuliere huishoudens 2014 7.069 10.842 1,5
Totaal vrijstellingen Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.475 1.361 0,5
Totaal vrijstellingen Alleenstaande man 2014 1.135 623 0,5
Totaal vrijstellingen Alleenstaande man, tot 65 jaar 2014 897 462 0,5
Totaal vrijstellingen Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 238 161 0,7
Totaal vrijstellingen Alleenstaande vrouw 2014 1.341 738 0,6
Totaal vrijstellingen Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 2014 721 338 0,5
Totaal vrijstellingen Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 620 400 0,6
Totaal vrijstellingen Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.594 9.481 2,1
Totaal vrijstellingen Totaal paar 2014 3.981 8.447 2,1
Totaal vrijstellingen Paar, zonder kinderen 2014 2.064 3.863 1,9
Totaal vrijstellingen Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2014 1.183 2.063 1,7
Totaal vrijstellingen Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2014 881 1.799 2,0
Totaal vrijstellingen Paar, alleen kinderen < 18 2014 1.256 2.589 2,1
Totaal vrijstellingen Paar, minstens één kind >= 18 2014 661 1.996 3,0
Totaal vrijstellingen Totaal eenoudergezin 2014 484 529 1,1
Totaal vrijstellingen Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2014 252 145 0,6
Totaal vrijstellingen Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2014 232 384 1,7
Totaal vrijstellingen Overig meerpersoonshuishouden 2014 128 505 3,9
Totaal vrijstellingen Huishouden met lid 65 jaar of ouder 2014 1.967 2.994 1,5
Totaal vrijstellingen Alleenstaande, 65 jaar of ouder 2014 858 561 0,7
Totaal vrijstellingen Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 238 161 0,7
Totaal vrijstellingen Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 620 400 0,6
Totaal vrijstellingen Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 2014 950 1.919 2,0
Totaal vrijstellingen Paar, beide partners 65 jaar of ouder 2014 717 1.305 1,8
Totaal vrijstellingen Paar, één partner 65 jaar of ouder 2014 233 614 2,6
Totaal vrijstellingen Overig huishouden met lid >= 65 2014 160 514 3,2
Totaal vrijstellingen Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 2014 5.102 7.848 1,5
Totaal vrijstellingen Omvang huishouden: 1 persoon 2014 2.475 1.361 0,5
Totaal vrijstellingen Omvang huishouden: 2 personen 2014 2.394 4.122 1,7
Totaal vrijstellingen Omvang huishouden: 3 personen 2014 883 1.756 2,0
Totaal vrijstellingen Omvang huishouden: 4 personen 2014 934 2.406 2,6
Totaal vrijstellingen Omvang huishouden: 5 of meer personen 2014 383 1.197 3,1
Totaal vrijstellingen Huishouden met 1 persoon met inkomen 2014 3.028 2.118 0,7
Totaal vrijstellingen Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.196 5.796 1,8
Totaal vrijstellingen Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 565 1.807 3,2
Totaal vrijstellingen Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 281 1.121 4,0
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 330 88 0,3
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 2014 2.161 2.496 1,2
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2014 2.701 5.677 2,1
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 2014 1.877 2.581 1,4
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 330 88 0,3
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 2014 468 269 0,6
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 2014 520 409 0,8
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 2014 531 784 1,5
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 2014 642 1.033 1,6
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 2014 727 1.341 1,8
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 2014 718 1.652 2,3
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 2014 657 1.681 2,6
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 2014 599 1.004 1,7
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 2014 589 1.061 1,8
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 2014 436 622 1,4
Totaal vrijstellingen Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 2014 853 898 1,1
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: Nederland 2014 5.763 9.692 1,7
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: westers 2014 686 776 1,1
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: Indonesië 2014 199 278 1,4
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: Duitsland 2014 173 189 1,1
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: België 2014 48 61 1,3
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: overig 2014 266 249 0,9
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: niet-westers 2014 621 374 0,6
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: Suriname 2014 139 81 0,6
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2014 50 24 0,5
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: Turkije 2014 123 78 0,6
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: Marokko 2014 94 42 0,5
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: overig niet-westers 2014 216 148 0,7
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: 1e gen westers 2014 315 299 0,9
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: 2e gen westers 2014 371 477 1,3
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2014 487 296 0,6
Totaal vrijstellingen Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2014 134 77 0,6
Totaal vrijstellingen 1. Inkomen uit arbeid 2014 3.563 2.598 0,7
Totaal vrijstellingen 1.1 Loon werknemer 2014 2.948 2.034 0,7
Totaal vrijstellingen 1.2 Loon ambtenaar 2014 488 415 0,8
Totaal vrijstellingen 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2014 127 149 1,2
Totaal vrijstellingen 2. Inkomen uit eigen onderneming 2014 938 6.098 6,5
Totaal vrijstellingen 3. Overdrachtsinkomen 2014 2.568 2.146 0,8
Totaal vrijstellingen 3.1 Uitkering inkomensverzekering 2014 2.145 2.080 1,0
Totaal vrijstellingen 3.1.1 Uitkering werkloosheid 2014 105 50 0,5
Totaal vrijstellingen 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 2014 215 96 0,4
Totaal vrijstellingen 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 1.825 1.934 1,1
Totaal vrijstellingen 3.2 Uitkering sociale voorzieningen 2014 296 34 0,1
Totaal vrijstellingen 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 2014 217 14 0,1
Totaal vrijstellingen 3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 2014 79 20 0,3
Totaal vrijstellingen 3.3 Overig overdrachtsinkomen 2014 127 31 0,2
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep 2014 1.628 953 0,6
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep 2014 1.768 1.615 0,9
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep 2014 1.827 2.582 1,4
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep 2014 1.847 5.691 3,1
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 1e 10%-groep 2014 624 329 0,5
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 2e 10%-groep 2014 665 404 0,6
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 3e 10%-groep 2014 685 473 0,7
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 4e 10%-groep 2014 706 464 0,7
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 5e 10%-groep 2014 715 898 1,3
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 6e 10%-groep 2014 726 869 1,2
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 7e 10%-groep 2014 734 1.049 1,4
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 8e 10%-groep 2014 739 1.364 1,8
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 9e 10%-groep 2014 741 1.547 2,1
Totaal vrijstellingen Hoogte van het inkomen: 10e 10%-groep 2014 735 3.444 4,7
Totaal vrijstellingen Woonsituatie: eigen woning 2014 4.223 9.312 2,2
Totaal vrijstellingen Woonsituatie: huurwoning 2014 2.846 1.530 0,5
Totaal vrijstellingen Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.043 281 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over vrijstellingen en aftrekposten van particuliere huishoudens binnen de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat recht heeft op en de hoogte van de verschillende vrijstellingen en aftrekposten. Er zijn ook een aantal grondslagen (bruto-inkomen, brutogrondslag en belastbaar inkomen) in de tabel opgenomen waar de vrijstellingen en aftrekposten aan gerelateerd kunnen worden.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

De vrijstellingen en aftrekposten in deze tabel zijn gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens dat de geselecteerde
vrijstelling, aftrekpost of grondslag heeft. Een huishouden met een
grondslag van nul euro wordt hierbij beschouwd als een huishouden zonder
grondslag.
Bedragen vrijstelling, aftrek, grondslag
Vrijstellingen zijn inkomsten waarover geen inkomstenbelasting hoeft te
worden betaald.
Aftrekposten zijn uitgaven die mogen worden afgetrokken van het inkomen
dat voor belastingheffing in aanmerking komt. Het gaat hierbij om kosten
die zijn gemaakt voor het verkrijgen van het inkomen en om buitengewone
uitgaven wegens persoonlijke omstandigheden.
Een grondslag is een inkomen waaraan de vrijstellingen en aftrekposten
kunnen worden gerelateerd.
Totaal bedrag
Het totale bedrag van alle particuliere huishoudens samen.
Gemiddeld bedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag per particulier huishouden dat de geselecteerde
vrijstelling, aftrekpost of grondslag heeft.