Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

Vrijstellingen, aftrekposten,grondslagen Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Bedragen vrijstelling, aftrek, grondslag Totaal bedrag (mln euro) Bedragen vrijstelling, aftrek, grondslag Gemiddeld bedrag per huishouden (1 000 euro)
Totaal vrijstellingen box1 Totaal particuliere huishoudens 2013 876 6.127 7,0
Totaal vrijstellingen box1 Totaal particuliere huishoudens 2014 895 5.394 6,0
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: eigen woning 2013 681 5.693 8,4
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 698 5.063 7,3
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: huurwoning 2013 195 434 2,2
Totaal vrijstellingen box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 197 332 1,7
Totaal vrijstellingen box3 Totaal particuliere huishoudens 2013 6.958 5.426 0,8
Totaal vrijstellingen box3 Totaal particuliere huishoudens 2014 7.023 5.447 0,8
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: eigen woning 2013 4.158 4.214 1,0
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.193 4.249 1,0
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: huurwoning 2013 2.800 1.212 0,4
Totaal vrijstellingen box3 Woonsituatie: huurwoning 2014 2.830 1.198 0,4
Totaal aftrekposten Totaal particuliere huishoudens 2013 5.136 45.964 9,0
Totaal aftrekposten Totaal particuliere huishoudens 2014 5.160 44.964 8,7
Totaal aftrekposten Woonsituatie: eigen woning 2013 4.223 43.254 10,2
Totaal aftrekposten Woonsituatie: eigen woning 2014 4.273 42.231 9,9
Totaal aftrekposten Woonsituatie: huurwoning 2013 913 2.709 3,0
Totaal aftrekposten Woonsituatie: huurwoning 2014 887 2.733 3,1
Bruto-inkomen Totaal particuliere huishoudens 2013 7.488 434.059 58,0
Bruto-inkomen Totaal particuliere huishoudens 2014 7.557 450.383 59,6
Bruto-inkomen Woonsituatie: eigen woning 2013 4.305 323.729 75,2
Bruto-inkomen Woonsituatie: eigen woning 2014 4.345 338.523 77,9
Bruto-inkomen Woonsituatie: huurwoning 2013 3.183 110.330 34,7
Bruto-inkomen Woonsituatie: huurwoning 2014 3.212 111.860 34,8
Brutogrondslag box1 Totaal particuliere huishoudens 2013 7.440 369.614 49,7
Brutogrondslag box1 Totaal particuliere huishoudens 2014 7.507 378.449 50,4
Brutogrondslag box1 Woonsituatie: eigen woning 2013 4.302 281.187 65,4
Brutogrondslag box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.343 289.064 66,6
Brutogrondslag box1 Woonsituatie: huurwoning 2013 3.138 88.427 28,2
Brutogrondslag box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 3.164 89.385 28,3
Brutogrondslag box2 Totaal particuliere huishoudens 2013 34 2.820 82,8
Brutogrondslag box2 Totaal particuliere huishoudens 2014 74 10.992 147,7
Brutogrondslag box2 Woonsituatie: eigen woning 2013 32 2.706 84,6
Brutogrondslag box2 Woonsituatie: eigen woning 2014 71 10.658 150,6
Brutogrondslag box2 Woonsituatie: huurwoning 2013 2 . .
Brutogrondslag box2 Woonsituatie: huurwoning 2014 4 . .
Brutogrondslag box3 Totaal particuliere huishoudens 2013 6.978 18.198 2,6
Brutogrondslag box3 Totaal particuliere huishoudens 2014 7.044 18.415 2,6
Brutogrondslag box3 Woonsituatie: eigen woning 2013 4.173 15.511 3,7
Brutogrondslag box3 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.208 15.762 3,7
Brutogrondslag box3 Woonsituatie: huurwoning 2013 2.805 2.687 1,0
Brutogrondslag box3 Woonsituatie: huurwoning 2014 2.836 2.653 0,9
Belastbaar inkomen box1 Totaal particuliere huishoudens 2013 7.423 317.559 42,8
Belastbaar inkomen box1 Totaal particuliere huishoudens 2014 7.488 328.156 43,8
Belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: eigen woning 2013 4.295 232.271 54,1
Belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: eigen woning 2014 4.334 241.834 55,8
Belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: huurwoning 2013 3.128 85.288 27,3
Belastbaar inkomen box1 Woonsituatie: huurwoning 2014 3.154 86.323 27,4
Belastbaar inkomen box2 Totaal particuliere huishoudens 2013 34 2.818 82,8
Belastbaar inkomen box2 Totaal particuliere huishoudens 2014 74 10.970 147,4
Belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: eigen woning 2013 32 2.704 84,6
Belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: eigen woning 2014 71 10.636 150,3
Belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: huurwoning 2013 2 . .
Belastbaar inkomen box2 Woonsituatie: huurwoning 2014 4 . .
Belastbaar inkomen box3 Totaal particuliere huishoudens 2013 1.889 12.739 6,7
Belastbaar inkomen box3 Totaal particuliere huishoudens 2014 1.943 12.923 6,7
Belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: eigen woning 2013 1.516 11.267 7,4
Belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: eigen woning 2014 1.559 11.471 7,4
Belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: huurwoning 2013 373 1.472 3,9
Belastbaar inkomen box3 Woonsituatie: huurwoning 2014 384 1.452 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over vrijstellingen en aftrekposten van particuliere huishoudens binnen de inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om het aantal huishoudens dat recht heeft op en de hoogte van de verschillende vrijstellingen en aftrekposten. Er zijn ook een aantal grondslagen (bruto-inkomen, brutogrondslag en belastbaar inkomen) in de tabel opgenomen waar de vrijstellingen en aftrekposten aan gerelateerd kunnen worden.
Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

De vrijstellingen en aftrekposten in deze tabel zijn gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens dat de geselecteerde
vrijstelling, aftrekpost of grondslag heeft. Een huishouden met een
grondslag van nul euro wordt hierbij beschouwd als een huishouden zonder
grondslag.
Bedragen vrijstelling, aftrek, grondslag
Vrijstellingen zijn inkomsten waarover geen inkomstenbelasting hoeft te
worden betaald.
Aftrekposten zijn uitgaven die mogen worden afgetrokken van het inkomen
dat voor belastingheffing in aanmerking komt. Het gaat hierbij om kosten
die zijn gemaakt voor het verkrijgen van het inkomen en om buitengewone
uitgaven wegens persoonlijke omstandigheden.
Een grondslag is een inkomen waaraan de vrijstellingen en aftrekposten
kunnen worden gerelateerd.
Totaal bedrag
Het totale bedrag van alle particuliere huishoudens samen.
Gemiddeld bedrag per huishouden
Het gemiddelde bedrag per particulier huishouden dat de geselecteerde
vrijstelling, aftrekpost of grondslag heeft.