Rijk; overdrachten bestemming,functie, 2003 - 2010


Deze tabel maakt het mogelijk om overdrachten te koppelen aan
beleidsterreinen. Overdrachten zijn betalingen waar geen directe
tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden hiervan zijn subsidies,
premies, uitkeringen en overdrachten tussen overheidslagen.
Overheidslagen zijn te verdelen in de centrale overheid, lokale overheid
en wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.
De verdeling van de beleidsterreinen is gebaseerd op internationale
voorschriften (Classifications of Functions of Government). In deze
voorschriften worden 10 beleidsterreinen onderscheiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 en eerder zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Rijk; overdrachten bestemming,functie, 2003 - 2010

Functies Perioden Overdrachten totaal (mln euro) Overdrachten bedrijven (mln euro) Overdrachten centrale overheid (mln euro) Overdrachten decentrale overheid (mln euro) Overdrachten soc. verzekeringsinst. (mln euro) Overdrachten huishoudens (mln euro) Overdrachten IZW-huishoudens (mln euro) Overdrachten buitenland (mln euro) Overdrachten onverdeeld (mln euro)
Totaal beleidsterreinen 2010* 140.301 4.997 10.415 67.904 24.416 21.293 1.314 8.783 1.180
Algemeen overheidsbestuur 2010* 35.733 347 4.574 22.280 - 3 94 8.425 11
Landsverdediging 2010* 214 29 9 8 - - - 168 -
Openbare orde en veiligheid 2010* 5.884 123 37 5.654 - 28 23 17 2
Economische aangelegenheden 2010* 16.075 3.017 4.358 7.527 404 -359 10 116 1.002
Milieubescherming 2010* 761 161 3 493 0 12 62 7 23
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2010* 545 0 13 531 - - 2 0 0
Volksgezondheid 2010* 14.623 979 361 400 12.859 - 15 8 -
Recreatie, cultuur en religie 2010* 1.834 312 45 447 - 3 1.026 1 -
Onderwijs 2010* 26.470 - 799 23.152 - 2.367 - 9 143
Sociale bescherming 2010* 38.161 27 216 7.413 11.152 19.239 82 33 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens