Patentaanvragers en -aanvragen; technologiegebieden aanvraag, 2000-2010

Patentaanvragers en -aanvragen; technologiegebieden aanvraag, 2000-2010

Technologiegebieden Perioden Ondernemingen met EPO-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het EPO (aantal) Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het NLOC (aantal)
Totaal technologiegebieden 2010* 1.270 3.460 1.490 1.849
A Menselijke levensbehoeften 2010* 262 711 361 363
A1 Landbouw 2010* 68 94 119 134
A2 Voedingsmiddelen en tabak 2010* 38 113 33 39
A3 Persoonlijke of huishoudelijke art. 2010* 52 88 98 84
A4 Gezondheid en amusement 2010* 104 416 111 106
B Bewerkingen; transport 2010* 325 393 402 391
B1 Mengen 2010* 75 113 67 55
B2 Vormen 2010* 66 66 73 67
B3 Afdrukken 2010* 17 18 12 11
B4 Transport 2010* 151 172 247 257
B5 Micro-structurele en nanotechnologie 2010* 16 24 3 2
C Chemie; metallurgie 2010* 160 515 72 65
C1 Chemie 2010* 136 489 63 59
C2 Metallurgie 2010* 22 25 8 6
C3 Combinatorische technologie 2010* 2 1 1 0
D Textiel; Papier 2010* 27 32 12 8
D1 Textiel of flexibele materialen n.e.g 2010* 20 26 8 6
D2 Papier 2010* 7 7 4 3
E Vaste constructies 2010* 109 177 235 232
E1 Bouwen 2010* 101 118 216 218
E2 Aarde- of gesteenteboren; ontginning 2010* 8 59 19 14
F Werktuigbouwkunde; verlichting ,,, 2010* 133 181 180 158
F1 Motoren of pompen 2010* 29 22 35 37
F2 Techniek in het algemeen 2010* 56 56 55 46
F3 Verlichting en verwarming 2010* 44 98 90 76
F4 Wapens en explosieven 2010* 4 6 . .
G Meet- en regeltechniek 2010* 150 664 140 303
G1 Instrumenten 2010* 147 657 136 298
G2 Verdeling van natuurkunde 2010* 3 7 4 6
H Elektriciteit 2010* 104 710 88 103
Onbekend 2010* . 76 . 226
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers en -aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen, particulieren of andere entiteiten zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar het technologiegebied waarop de uitvinding waarvoor patent wordt aangevraagd betrekking heeft. Dit hoeft niet per definitie op het terrein te liggen waarop de patentaanvrager economisch actief is.

Als een patentaanvraag betrekking heeft op meer technologiegebieden, dan wordt deze aanvraag voor een evenredig deel aan deze technologiegebieden toegerekend. Als een aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op twee technologiegebieden dan wordt in de tabel ieder gebied 0,5 keer meegeteld, zodat het totaal aan patentaanvragen gelijk blijft. De onderneming echter die deze patentaanvraag indient wordt wèl twee keer meegerekend, op ieder technologiegebied één keer.

Van een klein deel van de patentaanvragen is de aanvrager of het technologiegebied niet bekend bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom zijn deze patenten niet meegerekend in de verdeling van patentaanvragers naar technologiegebied.

Deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen met EPO-patentaanvragen
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben
ingediend bij het European Patent Office (EPO).
Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de
landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een
land heeft gevalideerd.
Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld
om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te
verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te
voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die
landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen
worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen
zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is
patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Patentaanvragen bij het EPO
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office
(EPO). Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van
de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een
land heeft gevalideerd.
Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld
om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te
verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te
voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die
landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen
worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen
zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is
patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben
ingediend bij het NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC).
Tot en met 2009 heette NL Octrooicentrum anders: Octrooicentrum.
Een patent dat is toegekend door het NLOC is alleen geldig in Nederland.
Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld
om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te
verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te
voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die
landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen
worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen
zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is
patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Patentaanvragen bij het NLOC
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het NL Octrooicentrum, een
divisie van Agentschap NL (NLOC).
Tot en met 2009 heette NL Octrooicentrum anders: Octrooicentrum.
Een patent dat is toegekend door het NLOC is alleen geldig in Nederland.
Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld
om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te
verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te
voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die
landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen
worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen
zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is
patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.