Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; inkomen, 2006-2011

Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; inkomen, 2006-2011

Geslacht Leeftijd Inkomensgroepen Cijfersoort Perioden Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Totaal symptomen, klachten en ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Gegeneraliseerde buikpijn/ buikkrampen (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Maagpijn (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Diarree (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Symptomen en klachten Obstipatie (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Infect. diarree en gastro-int. infc... (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Aandoeningen van slokdarm en maag (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes D. Spijsverteringsorganen Ziekten Spastisch Colon / IBS (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Totaal ziekten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Angina Pectoris (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Acuut myocardinfarct (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Hartritmestoornissen (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Verhoogde bloeddruk (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes K. Hartvaatstelsel Ziekten Cerebrovasculair accident (CVA) (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Symptomen en klachten Angstig, nerveus, gespannen gevoel (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Symptomen en klachten Down / depressief gevoel (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Symptomen en klachten Slapeloosheid, andere slaapstoornis (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes P. Psychische problemen Ziekten Depressie (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Symptomen en klachten Hoesten (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Influenza (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Pneumonie (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Chr. bronchitis, emfyseem, COPD (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes R. Luchtwegen Ziekten Astma (per 1000 personen) Personen met 1 of meer zorgepisodes T. Endocriene kl./metabol. /voeding Ziekten Diabetes mellitus (per 1000 personen)
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Aantal 2011 181 11 24 11 25 15 22 4 161 14 13 12 91 11 10 9 21 19 39 5 12 29 31 67
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2e 20%-inkomensgroep Aantal 2011 161 10 18 11 18 12 22 4 160 14 12 14 95 10 9 7 16 15 40 5 10 24 33 56
Mannen Gestandaardiseerd totaal 3e 20%-inkomensgroep Aantal 2011 141 8 16 10 15 11 20 3 154 12 12 12 94 8 9 6 13 13 36 4 10 20 32 48
Mannen Gestandaardiseerd totaal 4e 20%-inkomensgroep Aantal 2011 139 8 15 10 15 10 19 4 153 10 10 14 96 8 7 5 14 12 34 4 9 16 30 42
Mannen Gestandaardiseerd totaal 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Aantal 2011 124 8 11 11 13 9 15 3 134 8 8 13 84 5 6 4 13 8 35 4 9 11 29 32
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Aantal 2011 242 21 32 14 39 19 27 12 188 10 5 13 123 12 20 14 32 37 53 6 10 26 40 65
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2e 20%-inkomensgroep Aantal 2011 214 19 25 13 32 14 24 13 187 9 5 13 125 9 18 12 25 30 52 6 10 21 40 54
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 3e 20%-inkomensgroep Aantal 2011 200 18 23 12 28 13 23 13 184 10 4 13 125 8 17 10 25 25 50 5 10 17 38 44
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 4e 20%-inkomensgroep Aantal 2011 182 15 18 11 26 11 22 11 170 8 3 12 115 7 15 9 26 21 47 5 10 14 35 37
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Aantal 2011 162 13 16 10 24 11 16 9 146 6 2 12 97 6 12 8 25 15 47 5 8 9 32 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per diagnose(groep) het aantal personen dat gedurende het verslagjaar een of meer zorgepisodes heeft gehad, geregistreerd door de huisarts waar de persoon staat ingeschreven. De diagnoses zijn gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC-1).
De aantallen worden uitgedrukt per 1000 personen en uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juni 2016:
Cijfers over 2011 definitief gemaakt, tabel stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabellen over diagnoses bij de huisarts is vervangen door een nieuwe set tabellen waarbij een andere definitie van ziekte-episodes wordt gebruikt, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met 1 of meer zorgepisodes
Aantal personen met één of meer zorgepisodes geregistreerd door de
huisarts.
Een zorgepisode bevat alle contacten met betrekking tot hetzelfde
gezondheidsprobleem van een persoon met zijn huisarts binnen een
kalenderjaar. De episode krijgt de diagnose gesteld bij het laatste
contact.
De episodes worden gecodeerd volgens de International Classification
of Primary Care (ICPC-1)
Er is geen directe relatie tussen het aantal zorgepisodes en het aantal
huisartscontacten van een persoon. Een zorgepisode bestaat uit één
of meer contacten met de huisarts, terwijl tijdens een contact met de
huisarts meerdere onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot
verschillende zorgepisodes behoren.
D. Spijsverteringsorganen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk D. Spijsverteringsorganen.
Totaal symptomen, klachten en ziekten
Totaal symptomen, klachten en ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICPC-1 codes: D01-D29, D70-D99
Symptomen en klachten
Gegeneraliseerde buikpijn/ buikkrampen
ICPC-1 code: D01
Maagpijn
ICPC-1 code: D02
Diarree
ICPC-1 code: D11
Obstipatie
ICPC-1 code: D12
Verstopping
Ziekten
Infect. diarree en gastro-int. infc...
Infectieuze diarree en veronderstelde gastro-intestinale infectie. ICPC-1
codes: D70, D73
Aandoeningen van slokdarm en maag
ICPC-1 codes: D84-D87
Spastisch Colon / IBS
Spastisch colon / IBS (irritable bowel syndrome ;
prikkelbare darm syndroom)
ICPC-1 code: D93
K. Hartvaatstelsel
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk K. Hartvaatstelsel.
Ziekten
Totaal ziekten
Totaal ziekten van het hartvaatstelsel. ICPC-1 codes: K70-K99
Angina Pectoris
ICPC-1 code: K74
Hartkramp
Acuut myocardinfarct
ICPC-1 code: K75
Hartinfarct
Hartritmestoornissen
ICPC-1 codes: K78-K80
Verhoogde bloeddruk
ICPC-1 codes: K85-K87
Cerebrovasculair accident (CVA)
ICPC-1 code: K90
Beroerte
P. Psychische problemen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk P. Psychische problemen.
Symptomen en klachten
Angstig, nerveus, gespannen gevoel
ICPC-1 code: P01
Down / depressief gevoel
ICPC-1 code: P03
Slapeloosheid, andere slaapstoornis
ICPC-1 code: P06
Ziekten
Depressie
ICPC-1 code: P76
R. Luchtwegen
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit Hoofdstuk R. Luchtwegen.
Symptomen en klachten
Hoesten
ICPC-1 code: R05
Ziekten
Influenza
ICPC-1 code: R80
Griep
Pneumonie
ICPC-1 code: R81
Longontsteking
Chr. bronchitis, emfyseem, COPD
Chronische bronchitis, emfyseem, COPD (chronic obstructive
pulmonary disease) ICPC-1 codes: R91, R95
COPD = chronisch obstructieve longziekte
Astma
ICPC-1 code: R96
T. Endocriene kl./metabol. /voeding
Aantal personen met een of meer door de huisarts geregistreerde
zorgepisodes met een diagnose uit
Hoofdstuk T. Endocriene klieren / metabolisme / voeding.
Ziekten
Diabetes mellitus
ICPC-1 code: T90
Suikerziekte