Uitkeringsafhankelijkheid; personen uitkeringsaandeel in inkomen, 2001-2014

Uitkeringsafhankelijkheid; personen uitkeringsaandeel in inkomen, 2001-2014

Duur uitkeringsafhankelijkheid Uitkeringsaandeel in bruto inkomen Persoonskenmerken Perioden Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Personen in part. huishoudens, relatief (%)
Ten minste 1 jaar Totaal met of zonder uitkering Totaal personen 2014 16.524 100,0
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % Totaal personen 2014 4.439 26,9
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% Totaal personen 2014 3.292 19,9
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% Totaal personen 2014 1.691 10,2
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 80% Totaal personen 2014 649 3,9
4 jaar en langer Totaal met of zonder uitkering Totaal personen 2014 15.521 100,0
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % Totaal personen 2014 2.131 13,7
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% Totaal personen 2014 1.597 10,3
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% Totaal personen 2014 797 5,1
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 80% Totaal personen 2014 252 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel gaat over de uitkeringsafhankelijkheid van personen in particuliere huishoudens. De personen zijn ingedeeld naar de duur van uitkeringsafhankelijkheid en het aandeel van de uitkering in het bruto huishoudensinkomen.

De cijfers worden verbijzonderd naar de persoonskenmerken geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2017:
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Personen in particuliere huishoudens
De uitkomsten hebben betrekking op het aantal personen in particuliere
huishoudens met inkomen in Nederland.
...
Particulier huishouden:
Een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf
daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten
beschouwing gebleven.
Personen in part. huishoudens, relatief
Het aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie.
De doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens met
inkomen in Nederland.
...
Particulier huishouden:
Een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf
daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten
beschouwing gebleven.