Uitkeringsafhankelijkheid;huishoudens, uitkeringsaandeel inkomen, 2001-2014

Uitkeringsafhankelijkheid;huishoudens, uitkeringsaandeel inkomen, 2001-2014

Duur uitkeringsafhankelijkheid Uitkeringsaandeel in bruto inkomen Huishoudenskenmerken Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%)
Ten minste 1 jaar Totaal met of zonder uitkering Totaal particuliere huishoudens 2014 7.557 100,0
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % Totaal particuliere huishoudens 2014 1.887 25,0
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% Totaal particuliere huishoudens 2014 1.488 19,7
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% Totaal particuliere huishoudens 2014 879 11,6
Ten minste 1 jaar Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 80% Totaal particuliere huishoudens 2014 463 6,1
4 jaar en langer Totaal met of zonder uitkering Totaal particuliere huishoudens 2014 7.141 100,0
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % Totaal particuliere huishoudens 2014 975 13,7
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% Totaal particuliere huishoudens 2014 773 10,8
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% Totaal particuliere huishoudens 2014 438 6,1
4 jaar en langer Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 80% Totaal particuliere huishoudens 2014 198 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel gaat over de uitkeringsafhankelijkheid van particuliere huishoudens en personen. De huishoudens en personen zijn ingedeeld naar de duur van uitkeringsafhankelijkheid en het aandeel van de uitkering in het bruto huishoudensinkomen.

De uitkomsten kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken als samenstelling van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2017
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
De uitkomsten hebben betrekking op het aantal particuliere huishoudens
met inkomen in Nederland.
...
Particulier huishouden:
Een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf
daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten
beschouwing gebleven.
Particuliere huishoudens, relatief
Het aandeel van de geselecteerde groep huishoudens in de doelpopulatie.
De doelpopulatie bestaat uit particuliere huishoudens met inkomen in
Nederland.
...
Particulier huishouden:
Een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf
daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten
beschouwing gebleven.