Werkzame beroepsbevolking; creatieve beroepen, 2001-2011


In deze tabel vindt u gegevens over de werkzame beroepsbevolking ingedeeld naar creatieve beroepen en naar verschillende kenmerken (geslacht, leeftijdsgroepen, land van herkomst, opleiding, arbeidsduur, positie in de werkkring en bedrijfsgrootte).
De beroepen zijn op basis van werksoort en beroepsniveau onderscheiden naar creatieve beroepen en overige beroepen. Vervolgens zijn de beroepen ingedeeld naar de clusters 'kunst', 'media en entertainment' en 'creatieve zakelijke dienstverlening'. Deze indeling is gebaseerd op het artikel 'Creatieve Industrie in de SBI 2008 bedrijfsindeling' van TNO en op het artikel 'Kunstenaars in Nederland' van het CBS.
De opleidingen zijn verder onderverdeeld naar creatieve opleidingen en niet-creatieve opleidingen. Hiervoor is als bron het artikel 'Kunstenaars in Nederland' van het CBS gebruikt.

Gegevens beschikbaar van 2001/2003 tot en met 2009/2011.

Status van de cijfers:
Cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 31 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 29 mei 2012:
De gegevens over het jaargemiddelde 2009/2011 zijn toegevoegd. Daarnaast zijn in deze tabel ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste dan wel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend. Tot slot is het aantal zelfstandigen met een niet-creatief beroep in de periode 2001/2003 aangepast doordat er voorheen onjuist was afgerond.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 29 mei 2012 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Werkzame beroepsbevolking; creatieve beroepen, 2001-2011

Kenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking, totaal (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroepTotaal creatieve beroepen (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroepKunsten (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroepMedia en entertainment (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroepCreatieve zakelijke dienstverlening (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroepOverige creatieve beroepen (x 1 000) Werkz. pers. met niet-creatief beroep (x 1 000) Werkz. pers. met beroep onbekend (x 1 000)
Totaal 2009/2011 7.417 580 61 45 78 291 6.837 105
Geslacht: mannen 2009/2011 4.138 393 34 26 62 208 3.745 64
Geslacht: vrouwen 2009/2011 3.279 187 27 20 16 83 3.092 41
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009/2011 774 44 4 3 5 23 730 9
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2009/2011 1.651 154 15 11 23 78 1.497 27
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2009/2011 2.002 169 18 14 24 85 1.833 28
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2009/2011 1.934 138 16 12 16 69 1.796 26
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2009/2011 1.056 74 9 6 9 35 982 15
Herkomst: autochtoon 2009/2011 6.043 466 45 37 67 235 5.576 83
Herkomst: westerse allochtoon 2009/2011 683 68 11 6 7 34 614 10
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2009/2011 681 44 5 2 4 22 636 11
Herkomst: onbekend 2009/2011 12 . . . . . 11 .
Creatieve opleidingen (HBO en WO) 2009/2011 152 68 24 7 15 20 83 2
Creatieve opleidingen (MBO en LBO) 2009/2011 48 12 . 2 6 3 36 .
Niet-creatieve opleidingen 2009/2011 7.149 493 35 36 56 266 6.656 100
Opleiding onbekend 2009/2011 68 6 . . . 2 62 3
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2009/2011 715 34 4 3 2 19 681 6
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2009/2011 2.279 152 18 15 13 75 2.127 30
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2009/2011 4.423 394 39 27 62 197 4.029 69
Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2009/2011 5.252 353 11 17 47 200 4.899 78
Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2009/2011 1.110 78 4 5 8 39 1.032 22
Werkkring: zelfstandige 2009/2011 1.055 149 45 23 23 52 906 5
Werkkring: positie onbekend 2009/2011 . . . . . . . .
Bedrijfsgrootte: 1-10 werkzame personen 2009/2011 1.409 172 47 24 28 63 1.237 9
Bedrijfsgrootte:10-100 werkzame personen 2009/2011 1.270 86 5 5 16 46 1.184 13
Bedrijfsgrootte: >=100 werkzame personen 2009/2011 4.434 299 7 15 31 171 4.134 76
Bedrijfsgrootte: onbekend 2009/2011 304 23 2 . 2 11 281 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens