Werkzame beroepsbevolking; creatieve beroepen, 2001-2011

Werkzame beroepsbevolking; creatieve beroepen, 2001-2011

Kenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking, totaal (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroep Totaal creatieve beroepen (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroep Kunsten (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroep Media en entertainment (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroep Creatieve zakelijke dienstverlening (x 1 000) Werkzame personen met creatief beroep Overige creatieve beroepen (x 1 000) Werkz. pers. met niet-creatief beroep (x 1 000) Werkz. pers. met beroep onbekend (x 1 000)
Totaal 2009/2011 7.417 580 61 45 78 291 6.837 105
Geslacht: mannen 2009/2011 4.138 393 34 26 62 208 3.745 64
Geslacht: vrouwen 2009/2011 3.279 187 27 20 16 83 3.092 41
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2009/2011 774 44 4 3 5 23 730 9
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2009/2011 1.651 154 15 11 23 78 1.497 27
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2009/2011 2.002 169 18 14 24 85 1.833 28
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2009/2011 1.934 138 16 12 16 69 1.796 26
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2009/2011 1.056 74 9 6 9 35 982 15
Herkomst: autochtoon 2009/2011 6.043 466 45 37 67 235 5.576 83
Herkomst: westerse allochtoon 2009/2011 683 68 11 6 7 34 614 10
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2009/2011 681 44 5 2 4 22 636 11
Herkomst: onbekend 2009/2011 12 . . . . . 11 .
Creatieve opleidingen (HBO en WO) 2009/2011 152 68 24 7 15 20 83 2
Creatieve opleidingen (MBO en LBO) 2009/2011 48 12 . 2 6 3 36 .
Niet-creatieve opleidingen 2009/2011 7.149 493 35 36 56 266 6.656 100
Opleiding onbekend 2009/2011 68 6 . . . 2 62 3
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2009/2011 715 34 4 3 2 19 681 6
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2009/2011 2.279 152 18 15 13 75 2.127 30
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2009/2011 4.423 394 39 27 62 197 4.029 69
Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2009/2011 5.252 353 11 17 47 200 4.899 78
Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2009/2011 1.110 78 4 5 8 39 1.032 22
Werkkring: zelfstandige 2009/2011 1.055 149 45 23 23 52 906 5
Werkkring: positie onbekend 2009/2011 . . . . . . . .
Bedrijfsgrootte: 1-10 werkzame personen 2009/2011 1.409 172 47 24 28 63 1.237 9
Bedrijfsgrootte:10-100 werkzame personen 2009/2011 1.270 86 5 5 16 46 1.184 13
Bedrijfsgrootte: >=100 werkzame personen 2009/2011 4.434 299 7 15 31 171 4.134 76
Bedrijfsgrootte: onbekend 2009/2011 304 23 2 . 2 11 281 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over de werkzame beroepsbevolking ingedeeld naar creatieve beroepen en naar verschillende kenmerken (geslacht, leeftijdsgroepen, land van herkomst, opleiding, arbeidsduur, positie in de werkkring en bedrijfsgrootte).
De beroepen zijn op basis van werksoort en beroepsniveau onderscheiden naar creatieve beroepen en overige beroepen. Vervolgens zijn de beroepen ingedeeld naar de clusters 'kunst', 'media en entertainment' en 'creatieve zakelijke dienstverlening'. Deze indeling is gebaseerd op het artikel 'Creatieve Industrie in de SBI 2008 bedrijfsindeling' van TNO en op het artikel 'Kunstenaars in Nederland' van het CBS.
De opleidingen zijn verder onderverdeeld naar creatieve opleidingen en niet-creatieve opleidingen. Hiervoor is als bron het artikel 'Kunstenaars in Nederland' van het CBS gebruikt.

Gegevens beschikbaar van 2001/2003 tot en met 2009/2011.

Status van de cijfers:
Cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 31 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 29 mei 2012:
De gegevens over het jaargemiddelde 2009/2011 zijn toegevoegd. Daarnaast zijn in deze tabel ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste dan wel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend. Tot slot is het aantal zelfstandigen met een niet-creatief beroep in de periode 2001/2003 aangepast doordat er voorheen onjuist was afgerond.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 29 mei 2012 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking, totaal
Werkzame personen met creatief beroep
Totaal creatieve beroepen
Voor de afbakening van de creatieve beroepen is gebruik gemaakt van de
Standaard Beroepenclassificatie (SBC) van het CBS. Criteria voor een
creatief beroep zijn: werksoort en beroepsniveau.
---
Werksoorten zijn kenmerkend voor verschillen tussen takenpakketten. In de
SBC worden voor elk beroep een of meerdere werksoorten bepaald.
---
Beroepsniveau:
De plaats in de indeling van beroepen volgens de Standaard
Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992) van het CBS. Het niveau van een
beroep is bepaald door het niveau van de meest geëigende opleiding om het
beroep uit te oefenen.
Kunsten
Dit zijn doorgaans beroepen met een hoger en wetenschappelijk
opleidingsniveau. Het cluster "Kunsten" kan op basis van het aspect
creatieve werksoort ook enkele beroepen bevatten met een lager
opleidingsniveau.
--------
De volgende beroepen vallen binnen het cluster Kunsten:
21105 Circusartiest
21106 Diskjockey
75204 Auteur, scenarioschrijver, tolk, vertaler
75404 Impresario, theateragent
75405 Filmer, cineast
75406 Choreograaf
75410 Portretfotograaf kunstzinnig
75411 Acteur, cabaretier, variété-artiest, zanger opera, operette, revue,
musical
75412 Balletdanser, ballroomdanser
75413 Zanger (excl. opera, operette, revue, musical), koordirigent
75414 Instrumentalist, componist, dirigent (excl. koor), songwriter
75415 Beeldend kunstenaar
Media en entertainment
Dit zijn doorgaans beroepen met een hoger en wetenschappelijk
opleidingsniveau. Het cluster "Media en entertainment" kan op basis van
het aspect creatieve werksoort ook enkele beroepen bevatten met een lager
opleidingsniveau.
---
De volgende beroepen vallen binnen het cluster media- en entertainment:
46812 Fotograaf, film- en tv-camera-operateur, film-editor, -monteur,
fotolaborant (middelbaar)
75203 Redacteur (uitgeverij boeken)
75418 Regisseur toneel, film
76401 Journalist, recensent, criticus; redacteur (uitgeverij bladen)
76402 Commentator
76403 Hoofdredacteur, algemeen redactiechef (uitgeverij bladen)
76404 Regisseur radio, tv
96402 Redacteur (uitgeverij bladen; wetens)
Creatieve zakelijke dienstverlening
Dit zijn alleen hogere en wetenschappelijke beroepen.
De beroepen in het cluster creatieve zakelijke dienstverlening, hebben
een creatief werksoort en zijn van een hoger of wetenschappelijk niveau.
---
De volgende beroepen vallen binnen het cluster creatieve zakelijke
dienstverlening:
87205 Bedrijfshoofd ingenieursbureau industriële vormgeving
66604 Bedrijfshoofd klein bedrijf bouw- en reparatie computers, meet- en
regeltechnische apparaten
67102 Bedrijfshoofd klein ingenieursbureau procestechnologie
66306 Bedrijfshoofd klein ingenieursbureau weg- en waterbouw
66204 Binnenhuisarchitect; architect, bouwkundig ontwerper-constructeur
55401 Boekillustrator, sneltekenaar; decor-, reclame-, grafisch ontwerper
(middelbaar)
66205 Bouwkundig tekenaar-constructeur (hoger), bouwkundig bestekschrijver
87206 Industrieel vormgever, industrieel ontwerper
66702 Ontwerper-constructeur energie-, telecommunicatietechniek,
elektromotoren, elektronica
86702 Ontwerper-constructeur energie-, telecommunicatietechniek,
elektromotoren, elektronica (wetens)
66603 Ontwerper-constructeur informatie-, meet- en regeltechniek
86602 Ontwerper-constructeur informatie-, meet- en regeltechniek (wetens)
66501 Ontwerper-constructeur werktuigbouw (excl. liften)
86502 Ontwerper-constructeur werktuigbouw (excl. liften, wetens)
86204 Stedebouwkundige; architect, bouwkundig ontwerper-constructeur
(wetens)
66703 Tekenaar-constructeur elektrotechniek
66605 Tekenaar-constructeur informatie-, meet- en regeltechniek
66502 Tekenaar-constructeur werktuigbouw (excl. liften)
64206 Tuin- en landschaparchitect
84205 Tuin- en landschapsarchitect (wetens)
66305 Weg- en waterbouwkundig ontwerper-constructor, verkeersplanoloog
86304 Weg- en waterbouwkundig ontwerper-constructor, verkeersplanoloog
(wetens)
66307 Weg- en waterbouwkundig tekenaar-constructeur
Overige creatieve beroepen
De categorie overige creatieve beroepen bestaat uit lagere en middelbare
creatieve beroepen en overige creatieve beroepen.
Lagere en middelbare creatieve beroepen bestaan uit beroepen met een
creatief werksoort maar zijn van lager of
middelbaar niveau en vallen daarom buiten de creatieve beroepen in de
analyses van het CBS. De overige creatieve beroepen
hebben geen creatief werksoort, maar zijn wel van een hoger of
wetenschappelijk niveau. Ze vallen daarom buiten de analyses die het
CBS over de creatieve beroepen doet.
---
Lagere en middelbare creatieve beroepen:
21107 Mannequin, model, toneelfigurant
24201 Tekenaar tuin- en landschap
24211 Bloemschikker, bloemsierkunstenaar (lager)
26202 Leerling-bouwkundig tekenaar
26301 Cartografisch-, landmeetkundig tekenaar (lager)
26805 Fotolaboratoriumbediende (geen laborant); tweede camera-assistent
27208 Bioscoopoperateur
31517 Telefoniste
31601 Reclametekenaar
32101 Etaleur (lager)
41101 Nieuwslezer, programma-aankondiger
44209 Bloemschikker, bloemsierkunstenaar (middelbaar)
45102 Geologisch, meteorologisch assistent, -waarnemer
46203 Bouwkundig, meubeltekenaar; bouwkundig tekenaar-constructeur
(middelbaar)
46204 Meubelmaker (ambachtelijk)
46302 Landmeettechnicus, weg- en waterbouwkundig tekenaar; cartografisch,
landmeetkundig tekenaar,
weg- en waterbouwkundig tekenaar-constructeur (middelbaar)
46402 Metaalkundige, gieterijtechnicus, lastechnicus (middelbaar)
46403 Houtmodelmaker
46421 Goud- en zilversmid (massa-fabricage)
46501 Tekenaar werktuigbouw (excl. liften); tekenaar-constructeur (excl.
liften; middelbaar)
46601 Tekenaar meet- en regel-, informatietechniek; tekenaar-constructeur
meet- en regel-,
informatietechniek (middelbaar)
46701 Tekenaar elektrotechniek; tekenaar-constructeur elektrotechniek
(excl. meet- en regel-,
informatietechniek) (middelbaar)
46714 Zend-, geluids-, beeldapparatuurbedieners
46801 Lithografisch, reproductietekenaar, technisch illustrator
47202 Patroontekenaar kleding, schoeisel
47203 (bont)Kleermaker, zeil-, tenten-, markiezen-, dekkledenmaker (incl.
patroontekenen, in-, verkoop)
47204 Kleedmaker (excl bont), zeil-, tenten-, markiezen-, dekkledenmaker
(excl patroonteken, excl in- verkoop)
47205 Bontkleermaker (incl patroontekenen, excl in-, verkoop)
48303 Radarwaarnemer
51515 Telegrafist, telexist
51620 Tekstschrijver reclame (middelbaar)
52106 Etaleur (middelbaar)
---
Overige creatieve beroepen
66601 Systeemanalist, systeemontwerper, probleemanalist,
informatie-analist;
programmeur (wetenschappelijke toepassingen; technisch;hoger)
66602 Bedrijfshoofd klein computerinstallatiebedrijf (technische
toepassingen)
71401 Informatie-, systeemanalist, systeemontwerper,- programmeur;
programmeur
(wetenschappelijke toepassingen; administratief; hoger)
71402 Programmeur (administratieve toepassingen; hoger; excl
systeemprogrammeur,
excl wetenschappelijke toepassingen)
86601 Programmeur (technisch; wetenschappelijke toepassingen; wetens)
91401 Projectadviseur automatisering en informatievoorziening; programmeur
(wetenschappelijke toepassingen; administratief; wetens)
43301 Dansleraar ballroom, volksdansen
63301 Docent humaniora, muziek, toneel, handwerken, godsdienst,
bibliotheek en archief (2e en 3e graads)
83302 Docent humaniora, muziek, toneel, handwerken, godsdienst,
bibliotheek en archief (1e graads)
Werkz. pers. met niet-creatief beroep
Werkz. pers. met beroep onbekend