Patentaanvragers en -aanvragen; ondernemingsgrootte aanvrager, 2000-2010


Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers en -aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen, particulieren of andere entiteiten zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte van de onderneming die de aanvraag heeft ingediend. De cijfers geven een indicatie welke grootteklassen van ondernemingen in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn.

Deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Patentaanvragers en -aanvragen; ondernemingsgrootte aanvrager, 2000-2010

Grootteklasse onderneming Perioden Ondernemingen met EPO-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het EPO (aantal) Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het NLOC (aantal)
Totaal werkzame personen 2000 665 4.003 1.074 2.031
Totaal werkzame personen 2008 714 4.597 956 1.887
Totaal werkzame personen 2009 777 4.544 1.097 1.904
Totaal werkzame personen 2010* 695 3.460 1.039 1.849
0 werkzame personen 2000 90 264 155 195
0 werkzame personen 2008 47 64 80 112
0 werkzame personen 2009 86 96 120 143
0 werkzame personen 2010* 60 72 119 138
1 werkzame persoon 2000 77 89 229 248
1 werkzame persoon 2008 98 100 255 275
1 werkzame persoon 2009 96 106 280 304
1 werkzame persoon 2010* 102 123 259 258
2 tot 5 werkzame personen 2000 70 82 138 154
2 tot 5 werkzame personen 2008 73 85 150 161
2 tot 5 werkzame personen 2009 102 139 169 175
2 tot 5 werkzame personen 2010* 76 108 154 182
5 tot 10 werkzame personen 2000 43 53 80 84
5 tot 10 werkzame personen 2008 62 74 68 78
5 tot 10 werkzame personen 2009 53 62 59 66
5 tot 10 werkzame personen 2010* 46 64 79 90
10 tot 20 werkzame personen 2000 52 98 86 103
10 tot 20 werkzame personen 2008 57 81 66 77
10 tot 20 werkzame personen 2009 64 114 97 114
10 tot 20 werkzame personen 2010* 63 84 78 94
20 tot 50 werkzame personen 2000 62 91 92 112
20 tot 50 werkzame personen 2008 76 120 85 111
20 tot 50 werkzame personen 2009 80 119 103 144
20 tot 50 werkzame personen 2010* 73 137 102 152
50 tot 100 werkzame personen 2000 46 179 72 102
50 tot 100 werkzame personen 2008 56 158 63 84
50 tot 100 werkzame personen 2009 54 110 62 73
50 tot 100 werkzame personen 2010* 52 102 62 85
100 tot 200 werkzame personen 2000 59 144 63 126
100 tot 200 werkzame personen 2008 65 110 52 98
100 tot 200 werkzame personen 2009 67 140 76 110
100 tot 200 werkzame personen 2010* 58 108 66 118
200 tot 500 werkzame personen 2000 55 124 63 130
200 tot 500 werkzame personen 2008 67 442 39 114
200 tot 500 werkzame personen 2009 62 356 51 114
200 tot 500 werkzame personen 2010* 56 294 43 98
500 of meer werkzame personen 2000 111 2.666 96 421
500 of meer werkzame personen 2008 113 3.111 98 344
500 of meer werkzame personen 2009 113 3.199 80 473
500 of meer werkzame personen 2010* 109 2.291 77 409
Werkzame personen onbekend 2000 . 214 . 357
Werkzame personen onbekend 2008 . 254 . 435
Werkzame personen onbekend 2009 . 104 . 189
Werkzame personen onbekend 2010* . 76 . 226
Bron: CBS.
Verklaring van tekens