Binding arbeidsmarkt; gemiddeld inkomen (2005-2012)


In deze tabel vindt u jaarcijfers over het gemiddeld persoonlijk primair inkomen, het gemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen, het gemiddeld persoonlijk inkomen en het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen. Deze inkomensgegevens worden gegeven voor de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking en nog verbijzonderd naar de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en positie in het huishouden. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op een verrijking van gegevens van de Enquête beroepsbevolking (EBB) met inkomensgegevens van de Inkomensstatistiek.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Wijzigingen per 29 januari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 21 maart 2014:
De voorlopige cijfers over 2011 zijn vervangen door definitieve uitkomsten 2011. De voorlopige cijfers over 2012 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Een link naar de vervanger van deze tabel staat in paragraaf 3.

Binding arbeidsmarkt; gemiddeld inkomen (2005-2012)

Binding arbeidsmarkt Geslacht Persoonskenmerken Perioden Totaal personen 15 tot 65 jaarAantal personen (x 1 000) Totaal personen 15 tot 65 jaarGemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Totaal personen 15 tot 65 jaarGemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen (x 1 000 euro) Totaal personen 15 tot 65 jaarGemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Totaal personen 15 tot 65 jaarGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Personen (15 tot 65 jaar) met inkomenAantal personen met inkomen (x 1 000) Personen (15 tot 65 jaar) met inkomenGemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Personen (15 tot 65 jaar) met inkomenGemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen (x 1 000 euro) Personen (15 tot 65 jaar) met inkomenGemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Personen (15 tot 65 jaar) met inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 10.992 30,8 3,9 28,9 25,6 10.019 33,3 4,2 31,2 25,9
Werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 7.387 44,1 1,4 37,3 27,5 7.210 44,6 1,5 37,7 27,7
Werkloze beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 507 7,6 10,4 16,4 19,8 453 8,4 11,4 18,0 19,8
Niet beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 3.098 2,6 8,7 10,8 22,1 2.355 3,4 11,2 13,9 21,9
Wil werk >=12 uur per week Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 421 3,7 8,6 11,6 19,1 340 4,5 10,4 14,1 19,0
Wil/kan niet >=12 uur per week werken Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 2.678 2,5 8,7 10,6 22,6 2.015 3,2 11,4 13,9 22,3
Wil/kan niet werken: zorg gezin Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 306 2,7 2,0 4,4 21,6 138 5,9 4,4 9,7 21,3
Wil/kan niet werken: opleiding Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 1.036 2,3 1,9 4,0 23,3 817 2,9 2,3 5,0 23,2
Wil/kan niet werken: pensioen/VUT Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 381 3,8 20,9 24,0 25,3 302 4,8 26,2 30,1 25,9
Wil/kan niet werken: ziekte/AO Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 649 1,3 17,1 17,2 19,5 575 1,4 19,0 19,1 19,4
Wil/kan niet werken: andere redenen Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012* 306 3,7 5,2 8,5 23,8 184 6,0 8,5 13,8 22,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens