Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Voornaamste inkomstenbron Opleidingsniveau Perioden Aantal vrijwilligers per organisatie Totaal aantal vrijwilligers (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatie School, jeugd- en buurthuis, scouting (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatie Verzorging of verpleging (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatie Sport, hobby of cultuur (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatie Kerk of levensbeschouwing (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatie Vakbond, politiek of actiegroep (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatie Andere organisatie (x 1 000) Uren vrijwilligerswerk per organisatie Totaal uren vrijwilligerswerk (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatie School, jeugd- en buurthuis, scouting (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatie Verzorging of verpleging (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatie Sport, hobby of cultuur (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatie Kerk of levensbeschouwing (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatie Vakbond, politiek of actiegroep (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatie Andere organisatie (Gemiddeld aantal uren per week) Percentage vrijwilligers (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2001 2.278 488 331 743 508 125 327 5,2 3,9 4,9 4,8 4,8 5,5 5,3 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2002 2.434 486 347 777 537 108 455 5,1 3,5 4,8 4,8 4,3 4,7 5,3 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2003 2.509 514 365 833 555 102 457 4,9 3,3 4,6 4,6 4,2 4,4 5,0 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2004 2.603 507 377 905 557 108 470 5,0 3,3 4,5 4,7 4,2 4,6 5,2 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2005 2.589 520 390 936 522 96 445 5,0 3,5 4,7 4,7 4,3 4,5 5,1 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2006 2.760 541 421 991 570 114 485 5,0 3,4 4,6 4,7 4,2 4,7 5,2 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2007 2.681 504 414 940 542 104 507 5,0 3,3 4,7 4,7 4,1 4,6 5,3 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2008 2.759 505 420 971 566 102 550 4,9 3,2 4,8 4,4 4,1 4,3 4,9 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2009 2.838 529 432 1.010 584 103 549 4,9 3,3 4,5 4,4 4,0 4,9 5,0 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over het aantal vrijwilligers van 18 jaar of ouder, het gemiddeld aantal uren dat vrijwilligers actief zijn en het percentage vrijwilligers onder de bevolking van 18 jaar of ouder.
In de EBB is gevraagd of respondenten vrijwilligerswerk verrichten en of zij dat voor een organisatie of instelling doen. Degenen die beide vragen bevestigend beantwoorden worden als vrijwilliger in georganiseerd verband beschouwd. Vervolgens is gevraagd voor welke soort organisatie en voor hoeveel uur zij actief zijn. Wanneer iemand vrijwilligerswerk voor meerdere soorten organisaties doet, dan is het totaal aantal opgegeven uren over die organisaties verdeeld.
De gegevens over vrijwilligerswerk zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Gegevens over de voornaamste inkomstenbron van respondenten zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en zijn aan de EBB toegevoegd.

Gegevens beschikbaar over 2001-2009

Status van de cijfers
Cijfers op basis van EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 7 december 2011:
Voor verslagjaar 2009 zijn gegevens over voornaamste inkomstenbron opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het gaat om eenmalige gegevens.

Toelichting onderwerpen

Aantal vrijwilligers per organisatie
Het aantal vrijwilligers per soort organisatie.
Totaal aantal vrijwilligers
School, jeugd- en buurthuis, scouting
Het aantal vrijwilligers dat actief is op school, in jeugd- en buurthuis
of scouting.
Verzorging of verpleging
Aantal vrijwilligers dat actief is in organisaties op het gebied van
verzorging of verpleging.
Sport, hobby of cultuur
Aantal vrijwilligers dat actief is in organisaties op het gebied van
sport, hobby of cultuur.
Kerk of levensbeschouwing
Aantal vrijwilligers dat actief is in de kerk of levensbeschouwelijke
organisaties.
Vakbond, politiek of actiegroep
Aantal vrijwilligers dat actief is in vakbond, bedrijfsorganisaties,
politieke partij of actiegroep.
Andere organisatie
Aantal vrijwilligers dat actief is in andere organisaties.
Uren vrijwilligerswerk per organisatie
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
per soort organisatie.
Totaal uren vrijwilligerswerk
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten.
School, jeugd- en buurthuis, scouting
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten voor school, jeugd- en buurthuis of
scouting.
Verzorging of verpleging
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten voor organisaties op het gebied van
verzorging of verpleging.
Sport, hobby of cultuur
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten voor sport-, hobby- of cultuurorganisaties.
Kerk of levensbeschouwing
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten voor de kerk of levensbeschouwelijke
organisaties.
Vakbond, politiek of actiegroep
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten voor vakbond, bedrijfsorganisaties,
politieke partij of actiegroep.
Andere organisatie
Het gemiddeld aantal uren per week dat door vrijwilligers wordt besteed
aan vrijwilligersactiviteiten voor andere organisaties.
Percentage vrijwilligers
Het aandeel vrijwilligers onder de bevolking van 18 jaar of ouder.