Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week


In deze tabel vindt u jaarcijfers over het aantal vrijwilligers van 18 jaar of ouder, het gemiddeld aantal uren dat vrijwilligers actief zijn en het percentage vrijwilligers onder de bevolking van 18 jaar of ouder.
In de EBB is gevraagd of respondenten vrijwilligerswerk verrichten en of zij dat voor een organisatie of instelling doen. Degenen die beide vragen bevestigend beantwoorden worden als vrijwilliger in georganiseerd verband beschouwd. Vervolgens is gevraagd voor welke soort organisatie en voor hoeveel uur zij actief zijn. Wanneer iemand vrijwilligerswerk voor meerdere soorten organisaties doet, dan is het totaal aantal opgegeven uren over die organisaties verdeeld.
De gegevens over vrijwilligerswerk zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Gegevens over de voornaamste inkomstenbron van respondenten zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en zijn aan de EBB toegevoegd.

Gegevens beschikbaar over 2001-2009

Status van de cijfers
Cijfers op basis van EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 7 december 2011:
Voor verslagjaar 2009 zijn gegevens over voornaamste inkomstenbron opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het gaat om eenmalige gegevens.

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Voornaamste inkomstenbron Opleidingsniveau Perioden Aantal vrijwilligers per organisatieTotaal aantal vrijwilligers (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatieSchool, jeugd- en buurthuis, scouting (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatieVerzorging of verpleging (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatieSport, hobby of cultuur (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatieKerk of levensbeschouwing (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatieVakbond, politiek of actiegroep (x 1 000) Aantal vrijwilligers per organisatieAndere organisatie (x 1 000) Uren vrijwilligerswerk per organisatieTotaal uren vrijwilligerswerk (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatieSchool, jeugd- en buurthuis, scouting (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatieVerzorging of verpleging (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatieSport, hobby of cultuur (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatieKerk of levensbeschouwing (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatieVakbond, politiek of actiegroep (Gemiddeld aantal uren per week) Uren vrijwilligerswerk per organisatieAndere organisatie (Gemiddeld aantal uren per week) Percentage vrijwilligers (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2001 2.278 488 331 743 508 125 327 5,2 3,9 4,9 4,8 4,8 5,5 5,3 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2002 2.434 486 347 777 537 108 455 5,1 3,5 4,8 4,8 4,3 4,7 5,3 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2003 2.509 514 365 833 555 102 457 4,9 3,3 4,6 4,6 4,2 4,4 5,0 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2004 2.603 507 377 905 557 108 470 5,0 3,3 4,5 4,7 4,2 4,6 5,2 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2005 2.589 520 390 936 522 96 445 5,0 3,5 4,7 4,7 4,3 4,5 5,1 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2006 2.760 541 421 991 570 114 485 5,0 3,4 4,6 4,7 4,2 4,7 5,2 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2007 2.681 504 414 940 542 104 507 5,0 3,3 4,7 4,7 4,1 4,6 5,3 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2008 2.759 505 420 971 566 102 550 4,9 3,2 4,8 4,4 4,1 4,3 4,9 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal Totaal inkomstenbron Totaal opleidingsniveau 2009 2.838 529 432 1.010 584 103 549 4,9 3,3 4,5 4,4 4,0 4,9 5,0 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens