VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Schooljaar Baankenmerken Herkomstgroeperingen Geslacht Leeftijd Peilmoment Totaal schoolverlaters Totaal Vo/Mbo (aantal) Voortijdig schoolverlaters Totaal Vo/Mbo (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie Totaal Vo/Mbo (aantal)
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 146.300 76.150 70.150
Schooljaar 2004/'05 Schoolverlaters zonder baan Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 40.690 29.810 10.880
Schooljaar 2004/'05 Schoolverlaters met baan Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 105.610 46.340 59.270
Schooljaar 2004/'05 Voltijd werkzaam Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 42.660 17.700 24.960
Schooljaar 2004/'05 Deeltijd werkzaam Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 61.920 28.120 33.810
Schooljaar 2004/'05 Zelfstandigen Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 1.020 520 500
Schooljaar 2004/'05 < 12 uur werkzaam per week Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 15.250 8.250 7.000
Schooljaar 2004/'05 >= 12 uur werkzaam per week Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 90.360 38.090 52.270
Schooljaar 2004/'05 1 baan Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 96.320 42.850 53.470
Schooljaar 2004/'05 2 of meer banen Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 9.290 3.480 5.800
Schooljaar 2004/'05 Geen uitkering Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 133.760 67.770 65.990
Schooljaar 2004/'05 Arbeidsongeschiktheidsuitkering Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 2.850 2.040 820
Schooljaar 2004/'05 Werkloosheidsuitkering Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 1.910 1.140 770
Schooljaar 2004/'05 Bijstandsuitkering Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 4.390 3.190 1.200
Schooljaar 2004/'05 Overige uitkering Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 4.170 2.490 1.690
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de loopbaanontwikkeling gevolgd van schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met een startkwalificatie. In de tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod. Het eerste schooljaar in deze tabel gaat over schoolverlaters die in schooljaar 2004/'05 het onderwijs hebben verlaten. Verder zijn er in deze tabel gegevens opgenomen over laatstgenoten onderwijssoort, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering van schoolverlaters. Kenmerken van de loopbaanontwikkeling worden jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Een deel van de schoolverlaters keert na verloop van tijd weer terug in het onderwijs. Over schoolverlaters die zijn teruggekeerd, worden in deze tabel geen gegevens meer gepresenteerd. In de tabel neemt hierdoor het totaal aantal schoolverlaters af met elk jaar na schoolverlaten.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door VSV; arbeidskenmerken na schoolverlaten. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal schoolverlaters
Totaal schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het
schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
In deze tabel komen schoolverlaters van verschillende jaargangen aan bod.
De eerste jaargang bestaat uit de schoolverlaters uit het schooljaar
2004/'05 die zowel voor als na schoolverlaten tot de GBA-bevolking
behoren(Gemeentelijke Basis Administratie).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).
Voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters: Leerlingen die het (bekostigd) onderwijs
hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie
Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een
basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de
kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).
In de tabel zijn alleen die leerlingen opgenomen die op het peilmoment
stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Leerlingen die het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en in het bezit
zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- of
vwo-diploma, of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2
van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).
In de tabel zijn alleen die leerlingen opgenomen die op het peilmoment
stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).