Personen met een uitkering; soort uitkering, 2007-2015 september


De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand, bijstandsgerelateerde uitkeringen en uitkeringen voor het algemeen ouderdomspensioen.
Het aantal personen dat een uitkering voor het algemeen ouderdomspensioen ontvangt is vanaf 2014 in de tabel opgenomen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of uitkeringen van verschillend type (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers over de perioden 2007 t/m vierde kwartaal 2013 zijn definitief. De cijfers over het eerste kwartaal 2014 tot en met derde kwartaal 2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 mei 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort (zie paragraaf 3).

Personen met een uitkering; soort uitkering, 2007-2015 september

Perioden Uitkeringsontvangers, totaal Uitkeringsontvangers, totaal (aantal personen) Uitkeringsontvangers, totaal Tot de AOW- leeftijd (aantal personen) Uitkeringsontvangers, totaal Vanaf de AOW- leeftijd (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringWerkloosheid (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringBijstand en bijstandsgerelateerdBijstand en bijstandsgerelateerd, totaal (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringBijstand en bijstandsgerelateerdBijstandsuitkering tot de AOW-leeftijd (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringBijstand en bijstandsgerelateerdBijstandsuitkering vanaf de AOW-leeftijd (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringBijstand en bijstandsgerelateerdIOAW-uitkering (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringBijstand en bijstandsgerelateerdIOAZ-uitkering (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringBijstand en bijstandsgerelateerdWWIK-uitkering (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidArbeidsongeschiktheid, totaal (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidWAO-uitkering (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidWIA-uitkering: WGA-regeling (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidWIA-uitkering: IVA-regeling (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidWAZ-uitkering (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidWajong-uitkering (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkeringAOW (aantal personen)
2007 december 1.354.050 1.303.410 39.600 191.530 384.630 320.220 36.360 8.720 2.690 2.620 810.940 580.950 28.730 8.540 39.420 161.220 .
2008 december 1.321.200 1.267.850 42.730 173.870 373.720 304.200 39.640 9.520 2.430 2.600 799.450 544.300 43.480 14.030 35.450 170.030 .
2009 december 1.456.400 1.399.750 45.330 272.140 408.150 330.390 42.250 12.150 2.290 3.000 801.980 513.570 60.150 20.490 32.370 183.580 .
2010 december 1.482.350 1.426.730 45.580 268.520 440.070 356.680 45.310 13.790 2.220 3.570 797.020 476.760 77.420 27.890 28.400 194.190 .
2011 december 1.498.070 1.439.870 48.300 275.640 453.120 367.360 48.020 13.540 2.100 3.790 792.040 436.550 98.150 36.060 24.410 204.640 .
2012 december 1.577.460 1.519.880 47.550 351.230 465.090 380.660 47.100 15.120 2.140 0 785.580 397.310 116.410 43.300 20.720 215.970 .
2013 december 1.701.220 1.641.970 47.450 441.420 501.240 413.020 47.010 18.380 2.310 0 787.280 365.520 132.390 52.440 18.040 227.620 .
2014 december* 4.976.390 1.673.070 3.287.290 434.090 525.960 433.670 47.470 22.020 2.410 0 790.560 336.050 145.890 62.620 15.820 239.420 3.301.070
Bron: CBS.
Verklaring van tekens