Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Bedrijfstypen Regio's Perioden Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Grondgebruik, totaal (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Overige akkerbouwgewassen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Tijdelijk grasland (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Paarden en pony's Paarden (aantal)
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2022 180.436.921 . 49.679 746.462 1.542 9.540.604 106.368.923 21.086 .
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Nederland (LD) 2022 53.206.620 . 9.046 254.250 301 595.266 3.685.130 3.941 .
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Nederland (LD) 2022 50.803.595 . 16.162 71.986 301 2.000.231 13.300.037 7.426 .
Totaal alle bedrijfstypen West-Nederland (LD) 2022 43.260.986 . 12.562 121.355 469 3.781.745 63.859.199 3.639 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Nederland (LD) 2022 33.165.720 . 11.909 298.871 471 3.163.362 25.524.557 6.080 .
Totaal alle bedrijfstypen Groningen (PV) 2022 15.992.473 . 2.427 87.859 158 110.872 676.424 925 .
Totaal alle bedrijfstypen Fryslân (PV) 2022 22.478.762 . 4.008 32.747 42 171.745 1.028.954 1.670 .
Totaal alle bedrijfstypen Drenthe (PV) 2022 14.735.386 . 2.611 133.644 101 312.649 1.979.752 1.346 .
Totaal alle bedrijfstypen Overijssel (PV) 2022 19.527.802 . 6.278 13.546 65 215.710 1.650.310 3.230 .
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (PV) 2022 8.815.827 . 1.605 10.014 78 815.010 4.199.677 556 .
Totaal alle bedrijfstypen Gelderland (PV) 2022 22.459.967 . 8.279 48.426 158 969.511 7.450.050 3.640 .
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (PV) 2022 7.063.107 . 2.225 8.859 10 250.545 1.008.274 733 .
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Holland (PV) 2022 12.613.654 . 3.322 45.533 45 2.082.514 11.614.874 1.112 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Holland (PV) 2022 11.713.551 . 4.321 5.271 60 757.906 48.978.581 794 .
Totaal alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2022 11.870.675 . 2.694 61.692 354 690.780 2.257.470 1.000 .
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Brabant (PV) 2022 23.574.431 . 8.573 159.751 345 1.904.628 16.370.684 4.555 .
Totaal alle bedrijfstypen Limburg (PV) 2022 9.591.289 . 3.336 139.120 126 1.258.734 9.153.873 1.525 .
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Groningen (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Delfzijl en omgeving (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Groningen (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Friesland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Friesland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Friesland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Drenthe (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Overijssel (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Twente (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Veluwe (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Kop van Noord-Holland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Alkmaar en omgeving (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen IJmond (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zaanstreek (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Amsterdam (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Delft en Westland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Rijnmond (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Zeeland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen West-Noord-Brabant (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Limburg (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Limburg (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (CR) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland (LG) 2022 8.894.993 . 1.341 42.679 33 133.876 1.201.086 544 .
Totaal alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2022 17.805.501 . 2.581 185.395 215 275.518 2.319.639 1.155 .
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Weidegebied (LG) 2022 29.817.013 . 6.137 25.495 50 181.342 1.364.300 2.607 .
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2022 29.092.524 . 9.410 33.848 178 399.490 988.053 5.077 .
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Veehouderijgebied (LG) 2022 5.186.371 . 2.555 16.584 18 76.282 338.641 983 .
Totaal alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders (LG) 2022 11.551.957 . 2.148 16.805 86 1.291.550 7.079.241 757 .
Totaal alle bedrijfstypen Westelijk Holland (LG) 2022 10.499.076 . 4.559 38.019 61 1.967.922 54.718.172 971 .
Totaal alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen (LG) 2022 3.035.510 . 710 1.949 3 68.681 226.654 206 .
Totaal alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2022 8.613.958 . 2.417 6.405 11 118.315 840.713 643 .
Totaal alle bedrijfstypen Rivierengebied (LG) 2022 7.449.704 . 2.675 19.350 47 896.127 7.567.438 939 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2022 19.557.914 . 4.276 83.414 474 1.162.217 8.528.060 1.678 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Brabant (LG) 2022 3.336.327 . 1.297 10.610 73 575.399 4.272.718 595 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2022 22.819.851 . 8.709 257.848 274 2.262.164 16.904.930 4.560 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (LG) 2022 2.776.222 . 864 8.061 19 131.721 19.278 371 .
Totaal alle bedrijfstypen De Marne (LB) 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2022 738.614 . 129 9.436 4 3.545 600 39 .
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2022 5.605.765 . 731 34.002 68 42.678 410.167 330 .
Totaal alle bedrijfstypen Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2022 3.517.727 . 523 27.960 73 21.569 2.960 194 .
Totaal alle bedrijfstypen Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2022 2.604.607 . 564 2.168 3 7.431 38.685 184 .
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Hogeland (LB) 2022 3.525.761 . 480 14.293 10 35.649 224.012 178 .
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Friesland (LB) 2022 5.369.232 . 861 28.386 23 98.227 977.074 366 .
Totaal alle bedrijfstypen Weidestreek in Friesland (LB) 2022 8.269.438 . 1.456 1.423 9 30.721 35.980 564 .
Totaal alle bedrijfstypen De Wouden (LB) 2022 8.461.669 . 1.618 2.938 10 42.490 15.800 733 .
Totaal alle bedrijfstypen Eilanden (LB) 2022 378.423 . 73 0 0 307 100 7 .
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2022 952.342 . 160 7.639 7 8.518 3.000 75 .
Totaal alle bedrijfstypen Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2022 3.392.297 . 539 23.039 24 157.102 94.400 291 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2022 2.717.321 . 633 1.341 11 60.257 63.320 362 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2022 2.383.712 . 491 1.231 9 32.603 6.920 278 .
Totaal alle bedrijfstypen Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2022 5.289.713 . 788 100.394 50 54.169 1.812.112 340 .
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied in Overijssel (LB) 2022 5.694.599 . 1.504 550 6 28.073 1.206.815 643 .
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Overijssel (LB) 2022 3.133.812 . 851 986 20 65.403 12.930 497 .
Totaal alle bedrijfstypen Twente (LB) 2022 7.479.100 . 2.861 10.968 20 93.972 387.016 1.541 .
Totaal alle bedrijfstypen Salland (LB) 2022 3.220.290 . 1.062 1.042 19 28.262 43.549 549 .
Totaal alle bedrijfstypen Noordoostelijke Polder (LB) 2022 3.660.020 . 796 3.077 30 391.800 3.838.493 198 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2022 5.155.807 . 809 6.937 48 423.210 361.184 358 .
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Veluwe (LB) 2022 1.872.718 . 697 6.076 4 45.404 174.360 275 .
Totaal alle bedrijfstypen IJsselstreek (LB) 2022 1.390.624 . 383 1.986 6 8.555 109.880 179 .
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Gelderland (LB) 2022 2.538.824 . 753 4.427 19 110.287 280.514 335 .
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2022 411.320 . 170 1.149 5 36.361 1.576.832 36 .
Totaal alle bedrijfstypen Veluwezoom en Betuwe (LB) 2022 3.877.287 . 1.336 11.307 14 624.752 1.165.870 442 .
Totaal alle bedrijfstypen Bommelerwaard (LB) 2022 805.849 . 354 616 12 56.495 3.834.969 105 .
Totaal alle bedrijfstypen Westelijke Veluwe (LB) 2022 2.617.185 . 1.577 9.657 13 27.249 160.381 570 .
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (LB) 2022 8.946.160 . 3.009 13.208 85 60.408 147.244 1.698 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op regionaal niveau naar hoofdbedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2023: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grondgebruik, totaal
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Overige akkerbouwgewassen
Omvat onder andere miscanthus en graszoden.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Handelsgewassen
Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt.
_
Omvat onder andere blauwmaanzaad, cichorei, hennep, karwijzaad, kool- en raapzaad, lijnzaad, sojabonen, vlas en zonnebloemen.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grasland
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paarden en pony's
Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden en pony's.
_
Vanaf 2010 inclusief ezels van 6 maanden en ouder.
_
In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling.
Paarden