Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Graszaden (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Handelsgewassen, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Blauwmaanzaad (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Cichorei (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Hennep (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Karwijzaad (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Kool- en raapzaad Kool- en raapzaad, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Kool- en raapzaad Koolzaad, winter (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Kool- en raapzaad Koolzaad, zomer (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Kool- en raapzaad Raapzaad (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Lijnzaad (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Sojabonen (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Vlas (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Zonnebloemen (are) Akkerbouw Oppervlakte Handelsgewassen Overige handelsgewassen (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Peulvruchten, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Bruine bonen (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Kapucijners en grauwe erwten (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Niet bittere lupinen (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Veldbonen (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Voedererwten (are) Akkerbouw Oppervlakte Suikerbieten (are) Akkerbouw Oppervlakte Overige akkerbouwgewassen (are) Akkerbouw Oppervlakte Braak (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouw, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Graszaden (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Handelsgewassen, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Blauwmaanzaad (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Cichorei (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Hennep (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Karwijzaad (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Kool- en raapzaad Kool- en raapzaad, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Kool- en raapzaad Koolzaad, winter (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Kool- en raapzaad Koolzaad, zomer (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Kool- en raapzaad Raapzaad (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Lijnzaad (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Sojabonen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Vlas (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Zonnebloemen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen Overige handelsgewassen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Peulvruchten, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Bruine bonen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Kapucijners en grauwe erwten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Niet bittere lupinen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Veldbonen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Voedererwten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Suikerbieten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Overige akkerbouwgewassen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Braak (aantal)
2000 Nederland 63.443.967 2.196.001 1.150.575 58.806 475.596 79.197 13.806 85.240 . . . . . 437.930 . . 294.529 112.590 38.849 . . 67.916 75.174 11.094.644 1.070.187 2.447.765 35.872 2.773 1.830 175 913 51 34 107 . . . . . 684 . . 705 309 101 . . 147 188 17.094 2.095 10.677
2005 Nederland 60.405.424 2.765.308 1.202.518 28.286 433.848 10.043 9.034 209.640 . . 5.661 2.147 347 471.192 37.981 . 387.474 109.903 39.585 1.367 13.883 30.228 192.508 9.131.265 818.942 3.488.801 26.479 2.934 1.802 76 720 13 26 346 . . 12 6 4 613 136 . 871 265 78 9 49 70 441 13.167 1.531 9.224
2010 Nederland 54.207.080 1.268.029 1.182.242 70.837 468.640 114.217 11.087 262.764 247.718 13.326 1.720 1.843 5 189.613 30.844 32.392 356.847 200.645 45.673 4.849 21.714 34.647 49.319 7.058.416 743.895 728.036 20.964 1.516 1.648 145 671 78 22 334 298 35 6 2 1 259 111 124 677 372 78 23 63 81 109 8.785 1.101 3.312
2015 Nederland 50.566.548 1.078.937 1.278.012 77.408 390.289 204.140 2.474 226.851 213.245 13.108 498 4.452 19.354 240.521 66.011 46.512 282.493 157.371 34.269 7.820 19.696 36.043 27.294 5.843.635 400.191 733.260 18.766 1.238 1.688 131 511 178 7 284 250 34 2 11 63 344 165 103 548 279 59 31 68 86 61 7.561 630 3.502
2020 Nederland 52.684.323 1.051.360 1.228.365 105.708 385.285 182.652 1.392 169.453 115.952 52.633 868 4.373 13.238 237.776 59.911 68.577 413.952 212.699 31.372 10.022 22.982 109.178 27.699 8.145.866 661.411 885.965 18.669 1.134 1.641 159 513 133 3 242 172 79 1 13 38 315 208 142 708 330 52 33 60 215 64 7.602 1.664 3.687
2021 Nederland 52.575.437 1.022.541 1.144.578 81.387 383.892 170.265 1.350 150.518 116.470 33.661 387 7.188 8.073 188.477 74.097 79.331 466.167 206.100 35.781 8.441 28.296 148.167 39.382 8.069.425 729.499 882.761 18.671 1.092 1.643 116 517 132 2 241 179 68 1 24 31 285 249 157 801 313 53 37 72 295 76 7.592 1.946 3.798
2022* Nederland 53.473.247 905.714 1.111.207 54.261 351.407 168.361 1.986 161.164 120.931 40.061 172 9.925 18.523 198.499 65.229 81.852 431.666 119.942 33.041 11.952 21.972 202.000 42.759 8.175.086 746.895 780.172 19.114 1.003 1.542 68 475 131 3 237 168 74 1 21 36 271 239 153 795 202 48 60 59 384 93 7.464 2.061 3.693
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal
Graszaden
Inclusief klaverzaad.
Handelsgewassen
Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt.
Handelsgewassen, totaal
Blauwmaanzaad
Cichorei
Deze plant is nauw verwant aan witlof. Vroeger werden de wortels gebrand en gebruikt als koffie. Nu wordt de plant meestal gebruikt om er bijzondere suikerproducten uit te halen.
Hennep
Karwijzaad
Kool- en raapzaad
Kool- en raapzaad, totaal
Koolzaad, winter
Koolzaad, zomer
Raapzaad
Lijnzaad
Sojabonen
Vlas
Vezelvlas, al dan niet voor zaaizaad.
_
Tot en met 2001 inclusief olievlas (lijnzaad).
Zonnebloemen
Overige handelsgewassen
Omvat onder andere kruiden.
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Peulvruchten, totaal
Bruine bonen
Kapucijners en grauwe erwten
Niet bittere lupinen
Lupine is een vlinderbloemige plant met paarse, witte, roze, gele of blauwe bloemen. Lupine wordt geplant om als groenbemesting stikstof aan verarmde grond toe te voegen, of om als lupinemeel verwerkt te worden in voedsel voor menselijke of dierlijke consumptie.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Veldbonen
Voedererwten
Omvat onder andere erwten (droog te oogsten) en schokkers.
Suikerbieten
Overige akkerbouwgewassen
Omvat onder andere miscanthus en graszoden.
Braak
Braak is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt.
_
Land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set aside) niet beteeld wordt valt hier ook onder evenals groenbemestingsgewassen en faunaranden.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouw, totaal
Graszaden
Inclusief klaverzaad.
Handelsgewassen
Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt.
Handelsgewassen, totaal
Blauwmaanzaad
Cichorei
Deze plant is nauw verwant aan witlof. Vroeger werden de wortels gebrand en gebruikt als koffie. Nu wordt de plant meestal gebruikt om er bijzondere suikerproducten uit te halen.
Hennep
Karwijzaad
Kool- en raapzaad
Kool- en raapzaad, totaal
Koolzaad, winter
Koolzaad, zomer
Raapzaad
Lijnzaad
Sojabonen
Vlas
Vezelvlas, al dan niet voor zaaizaad.
_
Tot en met 2001 inclusief olievlas (lijnzaad).
Zonnebloemen
Overige handelsgewassen
Omvat onder andere kruiden.
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Peulvruchten, totaal
Bruine bonen
Kapucijners en grauwe erwten
Niet bittere lupinen
Lupine is een vlinderbloemige plant met paarse, witte, roze, gele of blauwe bloemen. Lupine wordt geplant om als groenbemesting stikstof aan verarmde grond toe te voegen, of om als lupinemeel verwerkt te worden in voedsel voor menselijke of dierlijke consumptie.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Veldbonen
Voedererwten
Omvat onder andere erwten (droog te oogsten) en schokkers.
Suikerbieten
Overige akkerbouwgewassen
Omvat onder andere miscanthus en graszoden.
Braak
Braak is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt.
_
Land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set aside) niet beteeld wordt valt hier ook onder evenals groenbemestingsgewassen en faunaranden.