Levendgeborenen naar herkomstgroepering moeder 2010-2059


Deze tabel bevat cijfers over levendgeboren kinderen uit
1e generatie moeders naar herkomstgroepering van de
moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Levendgeborenen naar herkomstgroepering moeder 2010-2059

Perioden Totaal levendgeborenen (aantal) Autochtone moeders (incl. 2e generatie) (aantal) Totaal 1e generatie moeders (aantal) Niet-westerse 1e generatie moedersTotaal niet-westers (aantal) Westerse 1e generatie moedersTotaal westers (aantal)
2010 182.106 150.281 31.825 22.120 9.706
2015 181.027 150.038 30.989 19.571 11.418
2020 186.644 156.413 30.231 17.722 12.509
2025 190.456 160.787 29.669 16.702 12.967
2030 191.111 161.584 29.527 16.479 13.049
2035 187.797 157.981 29.817 16.728 13.088
2040 183.517 153.109 30.407 17.145 13.263
2045 182.752 151.713 31.040 17.549 13.491
2050 185.294 153.702 31.592 17.890 13.702
2055 188.134 156.081 32.054 18.174 13.879
Bron: CBS.
Verklaring van tekens