Kerncijfers allochtonen 2010-2060

Kerncijfers allochtonen 2010-2060

Perioden Allochtone bevolking Totaal allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 1e generatie (aantal) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Geboorten 2e generatie allochtonen Kind niet-westers allochtoon (aantal) Geboorten 2e generatie allochtonen Kind westers allochtoon (aantal) Migratie 1e generatie allochtonen Immigratie Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e generatie allochtonen Immigratie Westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e generatie allochtonen Emigratie (incl. admin.correcties) Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e generatie allochtonen Emigratie (incl. admin.correcties) Westerse allochtonen (aantal)
2010 30.407 13.643 48.926 69.069 32.006 44.872
2015 3.665.868 1.847.017 1.818.851 2.051.153 1.614.715 27.890 14.975 49.982 68.876 32.894 48.433
2020 3.931.784 1.974.680 1.957.104 2.224.869 1.706.916 26.046 15.936 52.337 66.478 34.560 48.686
2025 4.172.239 2.086.149 2.086.090 2.387.873 1.784.366 25.357 16.443 53.878 63.472 34.970 47.594
2030 4.393.944 2.184.402 2.209.542 2.546.044 1.847.900 25.619 16.639 55.222 60.958 35.294 45.919
2035 4.601.735 2.272.901 2.328.834 2.699.131 1.902.603 25.842 16.753 56.249 60.013 35.668 44.589
2040 4.798.181 2.354.289 2.443.892 2.843.004 1.955.177 25.921 16.987 56.893 60.181 36.164 44.168
2045 4.981.127 2.425.681 2.555.446 2.973.978 2.007.149 25.957 17.307 57.050 60.237 36.561 44.063
2050 5.148.421 2.485.100 2.663.320 3.089.245 2.059.175 26.032 17.642 57.050 60.237 36.798 44.014
2055 5.299.571 2.533.326 2.766.245 3.188.820 2.110.752 26.144 17.906 57.050 60.237 36.937 43.999
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke cijfers over de prognose van
de allochtone bevolking, de levendgeborenen uit eerste
generatie moeders en de buitenlandse migratie van eerste
generatie allochtonen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Allochtone bevolking
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Totaal allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Totaal 1e en 2e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
1e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
2e generatie
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal 1e en 2e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Geboorten 2e generatie allochtonen
Levendgeborenen uit eerste generatie moeders naar herkomstgroepering.
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Eerste generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Kind niet-westers allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Kind westers allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Migratie 1e generatie allochtonen
Buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Emigratie (incl. admin.correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.