Kerncijfers allochtonen 2010-2060


Deze tabel bevat landelijke cijfers over de prognose van
de allochtone bevolking, de levendgeborenen uit eerste
generatie moeders en de buitenlandse migratie van eerste
generatie allochtonen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Kerncijfers allochtonen 2010-2060

Perioden Allochtone bevolkingTotaal allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen1e generatie (aantal) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingWesterse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (aantal) Geboorten 2e generatie allochtonenKind niet-westers allochtoon (aantal) Geboorten 2e generatie allochtonenKind westers allochtoon (aantal) Migratie 1e generatie allochtonenImmigratieNiet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e generatie allochtonenImmigratieWesterse allochtonen (aantal) Migratie 1e generatie allochtonenEmigratie (incl. admin.correcties)Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e generatie allochtonenEmigratie (incl. admin.correcties)Westerse allochtonen (aantal)
2010 30.407 13.643 48.926 69.069 32.006 44.872
2015 3.665.868 1.847.017 1.818.851 2.051.153 1.614.715 27.890 14.975 49.982 68.876 32.894 48.433
2020 3.931.784 1.974.680 1.957.104 2.224.869 1.706.916 26.046 15.936 52.337 66.478 34.560 48.686
2025 4.172.239 2.086.149 2.086.090 2.387.873 1.784.366 25.357 16.443 53.878 63.472 34.970 47.594
2030 4.393.944 2.184.402 2.209.542 2.546.044 1.847.900 25.619 16.639 55.222 60.958 35.294 45.919
2035 4.601.735 2.272.901 2.328.834 2.699.131 1.902.603 25.842 16.753 56.249 60.013 35.668 44.589
2040 4.798.181 2.354.289 2.443.892 2.843.004 1.955.177 25.921 16.987 56.893 60.181 36.164 44.168
2045 4.981.127 2.425.681 2.555.446 2.973.978 2.007.149 25.957 17.307 57.050 60.237 36.561 44.063
2050 5.148.421 2.485.100 2.663.320 3.089.245 2.059.175 26.032 17.642 57.050 60.237 36.798 44.014
2055 5.299.571 2.533.326 2.766.245 3.188.820 2.110.752 26.144 17.906 57.050 60.237 36.937 43.999
Bron: CBS.
Verklaring van tekens