Levensverwachting naar geslacht, 2010-2060

Levensverwachting naar geslacht, 2010-2060

Leeftijd Perioden Levensverwachting Mannen (jaar) Levensverwachting Vrouwen (jaar) Sterftekans Mannen (kans) Sterftekans Vrouwen (kans)
0 jaar 2010 78,82 82,71 0,00374 0,00329
0 jaar 2015 79,78 83,45 0,00352 0,00309
0 jaar 2020 80,64 84,05 0,00330 0,00295
0 jaar 2025 81,25 84,51 0,00311 0,00285
0 jaar 2030 81,73 84,90 0,00294 0,00277
0 jaar 2035 82,17 85,29 0,00279 0,00270
0 jaar 2040 82,67 85,71 0,00263 0,00262
0 jaar 2045 83,18 86,15 0,00248 0,00253
0 jaar 2050 83,65 86,57 0,00234 0,00245
0 jaar 2055 84,07 86,97 0,00221 0,00238
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De sterftekans

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Levensverwachting
Levensverwachting
De levensverwachting laat voor mannen en vrouwen van een bepaalde
leeftijd zien hoe lang ze naar verwachting (nog) zullen leven. Voor de
berekening van deze zogenaamde levensverwachting zijn sterftekansen
per leeftijd nodig. De sterftekansen hebben telkens betrekking op een
bepaald kalenderjaar. De levensverwachting wordt gepresenteerd vanaf
leeftijd 0, dit geeft aan hoeveel jaar kinderen vanaf het moment van
geboorte zullen leven. De volgende leeftijd waarvoor de levensverwachting
wordt gegeven is 0,5 ofwel kinderen die dan 6 maanden oud zijn.
Hierna komt leeftijd 1,5 ofwel 1 jaar en 6 maanden enz. In 2010 zal een
pasgeboren meisje gemiddeld 82,7 jaar oud worden. Wordt uitgegaan van
een meisje van een half jaar oud dan is de levensverwachting nog 82,5
jaar.
Mannen
Vrouwen
Sterftekans
Sterftekans
De kans van personen van een bepaalde leeftijd dat ze voor het
bereiken van de volgende leeftijd komen te overlijden. Voor
pasgeborenen is dit de kans dat ze binnen 6 maanden komen te overlijden.
Voor personen van een half jaar is dit de kans dat ze tussen leeftijd 0,5
en 1,5 komen te overlijden, enz.
Mannen
Vrouwen