Intervallen levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, 2010-2060

Intervallen levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, 2010-2060

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2010 182.106 135.568 147.448 119.427 28.021
Prognose 2015 181.027 142.714 143.898 127.408 16.490
Prognose 2020 186.644 151.804 144.789 130.121 14.668
Prognose 2025 190.457 164.664 144.010 129.676 14.334
Prognose 2030 191.111 180.530 142.837 128.203 14.634
Prognose 2034 188.743 193.072 142.692 127.122 15.570
Prognose 2040 183.517 207.207 143.724 126.921 16.803
Prognose 2045 182.752 212.149 144.053 127.420 16.633
Prognose 2050 185.294 214.144 144.234 128.014 16.220
Prognose 2055 188.134 213.526 144.368 128.572 15.796
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 173.792 125.046 122.247 106.871 2.615
Ondergrens 95%-prognose-interval 2015 161.570 121.290 95.055 103.265 -29.485
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 156.543 125.808 89.768 99.249 -32.840
Ondergrens 95%-prognose-interval 2025 151.759 133.982 87.021 93.652 -28.728
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 148.878 143.293 85.143 90.695 -23.680
Ondergrens 95%-prognose-interval 2034 144.720 153.283 84.745 87.987 -24.708
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 132.839 168.648 85.681 86.812 -21.786
Ondergrens 95%-prognose-interval 2045 125.668 173.806 86.013 86.178 -22.586
Ondergrens 95%-prognose-interval 2050 121.686 176.157 86.184 86.476 -18.888
Ondergrens 95%-prognose-interval 2055 116.977 172.348 86.344 83.360 -17.688
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 190.021 147.291 175.249 137.999 63.690
Bovengrens 95%-prognose-interval 2015 199.880 167.219 203.928 162.855 74.527
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 214.730 182.751 217.722 172.756 76.304
Bovengrens 95%-prognose-interval 2025 225.730 200.197 223.579 177.835 74.981
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 231.498 220.422 226.161 179.288 74.527
Bovengrens 95%-prognose-interval 2034 235.057 235.094 227.812 181.301 74.749
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 236.793 248.270 230.416 186.612 74.933
Bovengrens 95%-prognose-interval 2045 244.705 252.993 231.486 189.053 73.151
Bovengrens 95%-prognose-interval 2050 258.247 252.537 232.139 193.218 67.444
Bovengrens 95%-prognose-interval 2055 271.070 253.505 232.559 196.663 65.939
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
Het aantal levendgeborenen
Het aantal overledenen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 - 2060.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie)
of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen
(emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.