Vruchtbaarheidscijfers naar leeftijd moeder, 2010-2060


Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen
per vrouw) naar leeftijd van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de
volgende kenmerken:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw.
Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Vruchtbaarheidscijfers naar leeftijd moeder, 2010-2060

Leeftijd Perioden Gemiddeld kindertal (per vrouw) Gemiddeld aantal 1e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 2e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 3e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 4e of volgende kind (per vrouw)
Totaal alle leeftijden 2010 1,77466 0,81913 0,64561 0,22778 0,08214
Totaal alle leeftijden 2015 1,75103 0,80200 0,64462 0,21580 0,08861
Totaal alle leeftijden 2020 1,74797 0,80000 0,64728 0,20679 0,09390
Totaal alle leeftijden 2025 1,74973 0,79961 0,64954 0,20351 0,09707
Totaal alle leeftijden 2030 1,74932 0,79981 0,64983 0,20080 0,09888
Totaal alle leeftijden 2035 1,74961 0,79982 0,64999 0,20008 0,09972
Totaal alle leeftijden 2040 1,74970 0,79982 0,65000 0,20001 0,09987
Totaal alle leeftijden 2045 1,74970 0,79982 0,65000 0,20000 0,09987
Totaal alle leeftijden 2050 1,74970 0,79982 0,65000 0,20000 0,09987
Totaal alle leeftijden 2055 1,74970 0,79982 0,65000 0,20000 0,09987
Bron: CBS.
Verklaring van tekens