Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2010-2060

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65
jaar en ouder
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen.
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2010-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting vrouwen (jaar) MigratieImmigratie (aantal) MigratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) MigratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal) Overige correcties (aantal)
Prognose 2010 182.106 1,77 135.568 78,82 82,71 147.448 119.427 28.021 4.898
Prognose 2015 16.941.204 67,9 181.027 1,75 142.714 79,78 83,45 143.898 127.408 16.490 5.303
Prognose 2020 17.228.780 71,5 186.644 1,75 151.804 80,64 84,05 144.789 130.121 14.668 5.497
Prognose 2025 17.488.346 75,6 190.457 1,75 164.664 81,25 84,51 144.010 129.676 14.334 5.497
Prognose 2030 17.687.800 81,9 191.111 1,75 180.530 81,73 84,90 142.837 128.203 14.634 5.497
Prognose 2035 17.806.968 87,7 187.797 1,75 195.979 82,17 85,29 142.881 126.983 15.898 5.497
Prognose 2040 17.840.780 90,1 183.517 1,75 207.207 82,67 85,71 143.724 126.921 16.803 5.497
Prognose 2045 17.818.800 88,3 182.752 1,75 212.149 83,18 86,15 144.053 127.420 16.633 5.497
Prognose 2050 17.781.680 86,1 185.294 1,75 214.144 83,65 86,57 144.234 128.014 16.220 5.497
Prognose 2055 17.750.568 85,0 188.134 1,75 213.526 84,07 86,97 144.368 128.572 15.796 5.497
Bron: CBS.
Verklaring van tekens