Burgerlijke rechtspraak; verzoekschriften en dagvaardingen 1942-2015

Burgerlijke rechtspraak; verzoekschriften en dagvaardingen 1942-2015

Perioden Rechtbank, sector kanton Dagvaarding beëindigd met vonnis (aantal) Rechtbank, sector kanton Verzoekschrift beëindigd met beschikking (aantal) Rechtbank, sector civiel Dagvaarding beëindigd met vonnis (aantal) Rechtbank, sector civiel Verzoekschrift beëindigd met beschikking (aantal) Gerechtshof Dagvaarding beëindigd met arrest (aantal) Gerechtshof Verzoekschrift beëindigd met beschikking (aantal) Hoge Raad Dagvaarding beëindigd met arrest (aantal) Hoge Raad Verzoekschrift beëindigd met beschikking (aantal)
1942 21.600 . . . . . . .
1943 16.300 . . . . . . .
1944 . . . . . . . .
1945 . . . . . . . .
1946 15.200 . . . . . . .
1947 26.900 . 25.300 . . . 60 .
1948 34.800 . 26.500 . . . 80 .
1949 43.300 . 28.900 . . . 73 .
1950 45.300 . 29.100 . . . 99 .
1951 46.200 . 29.500 17.800 1.103 867 131 .
1952 45.300 . 29.300 18.900 1.125 822 136 .
1953 44.200 . 29.200 16.500 1.275 828 122 .
1954 45.600 25.900 29.200 16.800 1.269 771 119 .
1955 45.500 22.800 28.500 13.900 1.215 882 127 .
1956 44.800 21.800 28.600 14.500 1.234 684 117 .
1957 46.800 23.000 28.200 13.300 1.218 772 115 .
1958 50.100 22.500 29.100 11.500 1.157 764 115 .
1959 47.900 21.400 30.500 16.400 1.124 792 116 .
1960 47.000 20.000 31.900 15.400 1.124 873 84 .
1961 49.800 19.100 30.800 15.500 1.179 725 78 .
1962 50.600 19.200 31.500 16.000 1.122 836 86 .
1963 48.700 20.600 22.100 20.400 1.176 819 102 63
1964 49.500 21.200 23.600 20.500 1.278 810 90 56
1965 47.300 20.600 23.800 19.200 1.147 764 80 49
1966 49.200 20.700 25.200 19.000 1.181 784 101 62
1967 51.800 20.400 27.400 19.100 1.224 807 74 46
1968 53.700 22.000 29.400 19.200 1.275 913 102 63
1969 57.900 22.800 29.500 18.600 1.150 812 83 51
1970 62.200 22.800 32.700 17.900 1.110 793 86 53
1971 74.100 24.400 31.100 17.800 1.199 710 92 57
1972 77.000 24.000 34.400 23.700 1.159 913 70 43
1973 80.900 21.900 34.000 24.100 1.237 1.077 69 43
1974 82.200 21.800 36.200 31.600 1.322 1.356 88 54
1975 79.800 21.100 38.600 30.800 1.283 1.729 105 65
1976 79.800 22.800 39.100 32.800 1.467 1.714 120 74
1977 77.500 24.000 40.900 35.200 1.463 1.909 140 87
1978 80.500 25.100 39.200 36.100 1.502 2.004 136 84
1979 81.600 26.600 40.600 40.600 1.509 1.873 144 89
1980 89.100 28.300 45.300 42.000 1.596 2.403 129 80
1981 101.500 28.000 50.400 47.000 1.775 2.600 133 82
1982 117.800 29.000 57.300 50.800 1.881 2.721 185 114
1983 126.000 34.200 58.000 51.600 2.082 2.884 186 115
1984 126.300 39.600 56.000 51.500 2.151 2.925 166 105
1985 128.400 40.800 56.300 48.400 2.426 2.619 174 182
1986 126.400 43.300 52.900 51.400 2.615 2.450 190 138
1987 122.900 48.200 51.700 50.700 2.842 2.350 268 130
1988 132.900 50.500 53.800 50.300 3.044 2.557 236 139
1989 140.600 53.800 56.000 50.600 3.180 3.006 284 181
1990 151.600 61.800 55.400 50.700 3.273 3.026 277 148
1991 158.100 74.800 60.100 49.400 3.157 2.795 303 154
1992 169.800 95.900 62.900 53.000 3.522 2.929 282 168
1993 204.800 122.600 47.300 75.600 3.623 2.673 326 202
1994 215.400 139.000 36.400 96.400 3.539 2.298 287 195
1995 215.700 149.400 34.800 94.100 3.384 3.067 279 133
1996 213.400 137.000 34.800 94.000 3.308 2.587 255 143
1997 219.700 144.000 35.300 92.300 3.171 2.906 290 100
1998 226.400 144.600 35.200 92.700 3.265 3.015 240 141
1999 241.200 134.300 31.200 96.000 3.254 3.243 268 157
2000 235.400 129.100 30.200 113.600 3.281 3.075 300 182
2001 254.700 145.600 29.200 121.200 3.368 3.042 339 213
2002 255.600 178.800 30.400 123.100 3.514 3.520 373 150
2003 318.800 201.800 32.000 126.400 3.892 3.903 375 115
2004 382.300 206.200 34.600 135.200 4.331 4.466 344 115
2005 398.300 213.400 32.700 140.200 4.689 5.355 308 122
2006 388.400 219.000 31.300 143.700 4.659 5.985 314 144
2007 386.100 215.700 29.700 150.700 4.559 6.082 268 149
2008 452.400 238.300 31.100 150.100 4.736 6.767 314 207
2009 519.800 269.200 35.500 157.700 4.756 7.159 319 216
2010 550.300 278.400 36.700 164.900 4.827 7.218 362 220
2011 509.500 246.700 28.300 166.900 4.890 8.029 350 260
2012 447.900 281.300 17.600 162.900 4.233 7.696 347 229
2013 418.900 287.200 15.900 161.200 4.344 7.574 357 250
2014 402.300 334.900 15.100 156.300 4.483 7.160 221 184
2015 379.200 377.300 14.500 151.800 3.884 6.039 281 152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal vonnissen, beschikkingen en arresten in burgerlijke rechtszaken in Nederland. Het burgerlijk (of civiel) recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zoals bedrijven. Burgerlijke rechtszaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden en beginnen met een dagvaarding of met een verzoekschrift.

Er zijn in de loop van de jaren wijzigingen geweest die de tijdreeksen hebben beïnvloed. Zo werden echtscheidingen tot 1-1-1993 door middel van een dagvaarding afgehandeld en sindsdien met een verzoekschrift. Ook verhogingen van het griffierecht kunnen effect hebben op het aantal zaken. De competentiegrens voor handelszaken bepaalt welke zaken door de sector kanton worden behandeld en welke door de sector civiel. Zaken beneden de competentiegrens worden bij de sector kanton behandeld en zaken boven deze grens bij de sector civiel. De competentiegrens is in de loop van de jaren diverse malen gewijzigd. Zo waren er competentiegrenswijzigingen in 1970, in 1978, in 1983 en in 1999. De meest recente wijziging is per 1 juli 2011 doorgevoerd. Met ingang van deze datum worden handelszaken met een belang tot 25.000 euro behandeld door de kantonrechter. Vóór deze datum werden handelszaken met een belang vanaf 5.000 euro behandeld door de sector civiel van de rechtbanken. Het gevolg is een verschuiving van zaken van de sector civiel naar de sector kanton van de rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf:
- 1942 voor een deel van de reeksen;
- 1963 voor het totaal aantal zaken per gerecht.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per mei 2019:
Deze tabel is stopgezet per mei 2019. Deze statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Rechtbank, sector kanton
De sector kanton (voorheen kantongerecht) is een sector binnen een rechtbank, waar de kantonrechter rechtspreekt. De burgerrechtelijke kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken en zaken met een beperkt financieel belang.
Dagvaarding beëindigd met vonnis
Een dagvaardingsprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een oproep om voor het gerecht te verschijnen. Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Verzoekschrift beëindigd met beschikking
Verzoekschriftprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Rechtbank, sector civiel
De sector civiel is een sector binnen een rechtbank. De civiele rechter behandelt de zaken die niet volgens de wet aan de kantonrechter worden voorgelegd. Voorbeelden van zaken die bij de sector civiel worden behandeld zijn echtscheidingen, adopties, faillissementen en schuldsaneringen.
Dagvaarding beëindigd met vonnis
Een dagvaardingsprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een oproep om voor het gerecht te verschijnen. Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Verzoekschrift beëindigd met beschikking
Verzoekschriftprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Gerechtshof
De gerechtshoven behandelen het hoger beroep in zaken waarin een rechtbank al een beslissing heeft gegeven.
Dagvaarding beëindigd met arrest
Een dagvaardingsprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een oproep om voor het gerecht te verschijnen. Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Verzoekschrift beëindigd met beschikking
Verzoekschriftprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Hoge Raad
De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. De Raad behandelt het beroep in vrijwel alle zaken waartegen geen ander rechtsmiddel open staat. De Raad houdt zich aan de feiten zoals die door een eerdere rechter zijn vastgesteld, en kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
Dagvaarding beëindigd met arrest
Een dagvaardingsprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een oproep om voor het gerecht te verschijnen. Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Verzoekschrift beëindigd met beschikking
Verzoekschriftprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.