Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal begonnen en beëindigde verzoekschriftprocedures bij de sectoren kanton en civiel van de rechtbanken. Het aantal beëindigde zaken in een bepaald jaar is ongeacht het jaar waarin de zaak begonnen is. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Met ingang van 2011 is bij de rechtbanken een wijziging doorgevoerd in de registratie van gezagszaken (zaken met betrekking tot het gezag over minderjarigen). Zaken die tot 2011 bij de overige familiezaken bij de sector kanton van de rechtbanken werden geteld, worden vanaf 2011 als gezagszaken bij de sector civiel geteld. In 2011 ging het in totaal om ongeveer 45 duizend zaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010-2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16-2-2018
Deze tabel is stopgezet per 16-2-2018. Deze statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Perioden Begonnen zaken met verzoekschriftTotaal begonnen zaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftHuur- en pachtzaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftOntslagzaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftHandelszaken Totaal handelszaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftHandelszaken Insolventies (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftHandelszaken Overige handelszaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Totaal familiezaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Adoptie (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken BOPZ (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Curatele (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Levensonderhoud (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Omgangsregeling (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Ondertoezichtstelling (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken (Echt)scheiding (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Beheerszaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Erfrecht (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Gezag over minderjarige (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Verhaal bijstand (aantal) Begonnen zaken met verzoekschriftFamiliezaken Overige familiezaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschriftTotaal beëindigde zaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschriftBeëindigde zaken met beschikkingTotaal beëindigde zaken met beschikking (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschriftBeëindigde zaken met beschikkingHuur- en pachtzaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschriftBeëindigde zaken met beschikkingOntslagzaken (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingHandelszaken Totaal handelszaken (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingHandelszaken Insolventies (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingHandelszaken Overige handelszaken (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Totaal familiezaken (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Adoptie (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken BOPZ (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Curatele (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Levensonderhoud (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Omgangsregeling (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Ondertoezichtstelling (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken (Echt)scheiding (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Beheerszaken (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Erfrecht (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Gezag over minderjarige (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Verhaal bijstand (aantal) Beëindigde zaken met beschikkingFamiliezaken Overige familiezaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschriftBeëindigde zaken met beschikkingTotaal anders beëindigd (aantal)
2010 473.300 1.100 22.100 41.100 31.200 9.900 408.900 1.000 21.400 2.900 10.200 3.900 52.200 34.700 179.100 4.200 8.000 1.300 90.100 474.800 443.200 1.000 19.800 34.500 24.100 10.400 388.000 900 19.900 2.500 9.500 3.800 51.000 33.400 170.500 3.200 7.400 1.200 84.600 31.600
2011 502.800 1.100 19.700 44.000 36.000 8.000 438.100 800 22.500 3.200 9.700 3.900 51.800 34.000 202.700 4.300 52.700 1.200 51.100 491.000 413.200 800 17.800 34.100 28.800 5.300 360.600 900 20.700 2.800 9.600 3.600 50.400 33.200 183.000 3.200 7.200 1.200 44.600 77.800
2012 534.400 1.000 21.300 44.500 36.200 8.300 467.600 700 23.500 3.500 10.200 3.800 50.000 36.300 227.200 4.700 53.700 1.300 52.600 522.700 444.200 800 18.700 34.700 29.400 5.300 390.000 800 21.400 2.900 9.200 3.400 48.500 34.500 211.200 3.400 7.000 1.200 46.400 78.500
2013 557.600 1.000 12.000 43.600 35.200 8.400 501.100 600 24.700 3.700 10.800 3.800 47.000 36.500 245.000 5.200 57.400 1.100 65.200 533.200 448.500 800 10.100 33.500 28.300 5.200 404.100 600 23.000 3.500 9.900 3.400 45.700 35.200 215.700 3.600 7.200 1.000 55.300 84.700
2014 600.800 1.200 8.700 41.200 32.100 9.000 549.800 400 25.200 4.500 9.600 2.900 42.100 37.000 284.700 5.300 57.500 1.100 79.600 585.400 491.200 900 7.200 30.800 25.900 5.000 452.200 400 23.500 4.400 9.800 2.900 41.000 36.600 250.900 3.700 8.400 1.000 69.500 94.200
2015 629.700 1.200 8.600 38.800 29.300 9.400 581.200 300 26.500 4.600 8.900 2.800 39.300 36.000 314.600 5.500 61.200 800 80.700 630.300 529.000 1.000 5.600 28.200 22.900 5.300 494.300 300 24.500 4.600 8.800 2.500 38.200 36.000 292.200 3.600 11.300 800 71.600 101.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens