Maandelijkse partneralimentatie aan vrouw, 2001-2013


De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde partneralimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de partneralimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) partneralimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016:
Cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Maandelijkse partneralimentatie aan vrouw, 2001-2013

Perioden Beëindigde echtscheidingsprocedures (aantal) Procedures met partneralimentatieTotaal met partneralimentatie (aantal) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie procentuele verdelingMaandelijkse bijdrage < 400 euro (%) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie procentuele verdelingMaandelijkse bijdrage 400 tot 800 euro (%) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie procentuele verdelingMaandelijkse bijdrage 800 tot 1200 euro (%) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie procentuele verdelingMaandelijkse bijdrage 1200 tot 1600 euro (%) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie procentuele verdelingMaandelijkse bijdrage 1600 euro of meer (%) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie (mediaan) (euro) Procedures met partneralimentatiePartneralimentatie (gemiddelde) (euro) Procedures zonder partneralimentatie (aantal)
2001 36.897 6.620 45 29 11 6 10 450 715 30.275
2003 31.886 6.140 41 30 11 6 12 500 795 25.745
2005 32.607 6.410 33 31 15 9 11 540 825 26.195
2007 32.641 6.415 30 31 16 9 14 600 885 26.225
2009 31.677 5.275 30 27 17 7 19 650 1.035 26.405
2011 33.240 5.165 33 24 16 10 16 650 985 28.075
2013 35.244 5.710 32 28 15 8 18 600 980 29.530
Bron: CBS.
Verklaring van tekens