Maandelijkse partneralimentatie aan vrouw, 2001-2013

Tabeltoelichting


De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde partneralimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de partneralimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) partneralimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016:
Cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Beëindigde echtscheidingsprocedures
Een echtscheidingsprocedure is een verzoekschriftprocedure voor de Nederlandse rechter waarin de rechter een beslissing neemt over een verzoek tot echtscheiding, een verzoek tot scheiding van tafel en bed, een verzoek tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of een verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap. N.B. Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan (als partijen dat nodig achten) door tussenkomst van de rechter, maar dit hoeft niet.
Procedures met partneralimentatie
In de echtscheidingsbeschikking van de rechter is vastgelegd dat er partneralimentatieplicht voor een van de partners is. Alimentatie voor kinderen is hier buiten beschouwing gelaten.
Totaal met partneralimentatie
Partneralimentatie procentuele verdeling
Procentuele verdeling van de financiële bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar ex-partner.
Maandelijkse bijdrage < 400 euro
Maandelijkse bijdrage 400 tot 800 euro
Maandelijkse bijdrage 800 tot 1200 euro
Maandelijkse bijdrage 1200 tot 1600 euro
Maandelijkse bijdrage 1600 euro of meer
Partneralimentatie (mediaan)
Mediane financiële maandelijkse bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar ex-partner.
Partneralimentatie (gemiddelde)
Gemiddelde financiële maandelijkse bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar ex-partner.
Procedures zonder partneralimentatie