Maandelijkse kinderalimentatie 2001-2013

Maandelijkse kinderalimentatie 2001-2013

Minderjarige kinderen Perioden Echtscheidingsprocedures met kinderen (aantal) Procedures met kinderalimentatie Totaal met kinderalimentatie (aantal) Procedures met kinderalimentatie Kinderalimentatie procentuele verdeling Maandelijkse bijdrage < 250 euro (%) Procedures met kinderalimentatie Kinderalimentatie procentuele verdeling Maandelijkse bijdrage 250 tot 500 euro (%) Procedures met kinderalimentatie Kinderalimentatie procentuele verdeling Maandelijkse bijdrage 500 euro of meer (%) Procedures met kinderalimentatie Kinderalimentatie (mediaan) (euro) Procedures met kinderalimentatie Kinderalimentatie (gemiddelde) (euro) Procedures zonder kinderalimentatie (aantal)
Totaal 2001 21.430 12.740 50 39 11 245 295 8.690
Totaal 2003 19.550 11.540 38 43 18 270 340 8.010
Totaal 2005 20.025 11.190 28 48 24 300 375 8.835
Totaal 2007 19.625 11.550 35 42 23 300 360 8.080
Totaal 2009 18.495 10.560 32 42 26 305 395 7.935
Totaal 2011 18.425 10.135 34 42 24 300 380 8.290
Totaal 2013 19.955 11.995 36 40 24 300 385 7.955
1 kind 2001 7.460 4.460 78 19 2 180 205 3.000
1 kind 2003 7.140 4.270 56 38 7 215 245 2.870
1 kind 2005 6.710 3.805 45 46 9 250 275 2.910
1 kind 2007 7.225 4.275 49 40 11 250 280 2.955
1 kind 2009 6.810 3.905 43 44 13 250 300 2.900
1 kind 2011 7.290 3.950 42 47 12 260 295 3.335
1 kind 2013 7.680 4.620 49 40 11 250 285 3.065
2 kinderen 2001 10.845 6.370 38 49 13 275 325 4.475
2 kinderen 2003 9.620 5.655 29 47 24 300 370 3.960
2 kinderen 2005 10.295 5.705 19 53 28 340 395 4.590
2 kinderen 2007 9.825 5.775 27 44 29 300 385 4.050
2 kinderen 2009 8.765 4.965 26 44 30 350 395 3.800
2 kinderen 2011 8.745 4.865 28 40 32 350 420 3.880
2 kinderen 2013 8.880 5.340 30 42 28 410 335 3.540
3 kinderen of meer 2001 3.130 1.910 23 54 23 375 425 1.220
3 kinderen of meer 2003 2.795 1.615 25 46 28 390 455 1.180
3 kinderen of meer 2005 3.015 1.680 20 35 45 450 520 1.335
3 kinderen of meer 2007 2.575 1.500 27 36 37 405 480 1.075
3 kinderen of meer 2009 2.920 1.690 23 29 48 460 615 1.230
3 kinderen of meer 2011 2.390 1.315 32 35 33 385 495 1.075
3 kinderen of meer 2013 3.390 2.040 24 31 45 450 560 1.355
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde kinderalimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de kinderalimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) kinderalimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016:
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingsprocedures met kinderen
Echtscheidingsprocedures waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. Een echtscheidingsprocedure is een verzoekschriftprocedure voor de Nederlandse rechter waarin de rechter een beslissing neemt over een verzoek tot echtscheiding, een verzoek tot scheiding van tafel en bed, een verzoek tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of een verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap. N.B. Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan (als partijen dat nodig achten) door tussenkomst van de rechter, maar dit hoeft niet.
Procedures met kinderalimentatie
In de echtscheidingsbeschikking van de rechter is vastgelegd dat er kinderalimentatieplicht voor een van de ouders geldt.
Totaal met kinderalimentatie
Kinderalimentatie procentuele verdeling
Procentuele verdeling van de financiële maandelijkse bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar kind(eren).
Maandelijkse bijdrage < 250 euro
Maandelijkse bijdrage 250 tot 500 euro
Maandelijkse bijdrage 500 euro of meer
Kinderalimentatie (mediaan)
Mediane financiële maandelijkse bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar kind(eren).
Kinderalimentatie (gemiddelde)
Gemiddelde financiële maandelijkse bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar kind(eren).
Procedures zonder kinderalimentatie