Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM), 2008-2011


In deze tabel vindt u een overzicht van ervaringen van burgers met de politie op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over melding en aangifte van delicten, contacten tussen burgers en politie en over het functioneren van de politie.

Het betreft steeds gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context
zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 13 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Burgers en politie; regio. Zie paragraaf 3.

Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM), 2008-2011

Cijfersoort Politieregio's Perioden MeldingGemelde delictenDelicten totaal (in % van ondervonden delicten) AangifteAangegeven delictenDelicten totaal (in % van ondervonden delicten) AangifteAangegeven delicten; wijze van aangifteVia internet (in % van ondervonden delicten) AangifteAangegeven delicten; wijze van aangifteDocument ondertekend (in % van ondervonden delicten) Algemene contacten politie en burgersContacten totaal (%) Algemene contacten politie en burgersTevredenheid over optreden politieContacten totaal (% (zeer) tevreden) Oordeel functioneren politieFunctioneren politie in buurtTevredenheid totale functioneren politie (% (zeer) tevreden) Functioneren politie in buurtBeschikbaarheid politie in buurtBeschikbaarheid politie - schaalscore (schaalscore) Functioneren politie in buurtFunctioneren politie in buurtFunctioneren politie - schaalscore (schaalscore) Oordeel functioneren politieFunctioneren politie in algemeenVertrouwen in politie - schaalscore (schaalscore) Oordeel functioneren politieFunctioneren politie in algemeenPolitie als crimefighter - schaalscore (schaalscore) Oordeel functioneren politieFunctioneren politie in algemeenWederkerigheid politie - schaalscore (schaalscore) Oordeel functioneren politieFunctioneren politie in algemeenCommunicatie politie - schaalscore (schaalscore)
Waarde Nederland 2008 35,0 26,3 7,5 18,8 31,5 59,2 43,9 4,3 5,2 6,4 5,2 5,3 5,7
Waarde Nederland 2009 35,1 26,7 9,2 17,5 32,3 58,3 41,4 4,3 5,2 6,3 5,1 5,2 5,6
Waarde Nederland 2010 34,8 25,0 8,7 16,3 31,6 56,7 41,5 4,3 5,2 6,3 5,1 5,2 5,5
Waarde Nederland 2011 34,5 26,3 9,7 16,6 30,0 60,4 43,5 4,4 5,3 6,4 5,2 5,3 5,7
Waarde Groningen (PO) 2008 30,0 19,8 5,8 14,0 28,2 62,2 45,0 4,6 5,3 6,3 5,1 5,3 5,6
Waarde Groningen (PO) 2009 29,3 20,2 4,6 15,6 32,9 57,9 42,5 4,4 5,2 6,4 5,1 5,2 5,5
Waarde Groningen (PO) 2010 31,1 21,7 8,6 13,1 28,4 58,9 47,3 4,7 5,4 6,4 5,2 5,3 5,6
Waarde Groningen (PO) 2011 31,0 24,9 10,2 14,7 30,5 67,3 45,4 4,6 5,3 6,3 5,2 5,3 5,7
Waarde Friesland (PO) 2008 41,7 29,5 6,4 23,1 26,9 61,2 49,1 4,5 5,3 6,5 5,4 5,5 5,8
Waarde Friesland (PO) 2009 31,2 20,0 5,4 14,6 32,3 61,3 45,4 4,4 5,2 6,4 5,2 5,2 5,6
Waarde Friesland (PO) 2010 22,3 16,6 2,7 13,9 29,3 60,7 43,3 4,4 5,2 6,4 5,1 5,2 5,6
Waarde Friesland (PO) 2011 31,2 25,2 9,2 16,1 29,1 58,9 46,7 4,6 5,3 6,6 5,4 5,5 5,8
Waarde Drenthe (PO) 2008 36,6 19,0 5,8 13,2 25,6 61,9 41,6 4,4 5,3 6,5 5,2 5,3 5,5
Waarde Drenthe (PO) 2009 33,3 27,1 8,0 19,1 27,6 57,4 39,9 4,1 5,1 6,4 5,0 5,1 5,5
Waarde Drenthe (PO) 2010 31,0 20,6 6,1 14,5 25,4 56,9 44,1 4,1 5,1 6,3 5,1 5,1 5,4
Waarde Drenthe (PO) 2011 34,7 24,3 9,6 14,7 25,1 68,6 44,4 4,4 5,3 6,4 5,2 5,3 5,6
Waarde IJsselland (PO) 2008 27,0 21,8 4,9 16,8 28,5 66,0 54,3 4,7 5,5 6,8 5,5 5,5 5,9
Waarde IJsselland (PO) 2009 41,8 33,7 13,1 20,6 32,8 67,8 46,3 4,5 5,3 6,5 5,3 5,3 5,7
Waarde IJsselland (PO) 2010 38,6 23,0 6,2 16,8 30,0 58,1 47,6 4,7 5,4 6,5 5,2 5,3 5,7
Waarde IJsselland (PO) 2011 25,0 14,3 4,4 9,9 25,2 56,4 46,5 4,7 5,3 6,4 5,3 5,4 5,7
Waarde Twente (PO) 2008 48,0 34,2 3,8 30,5 32,5 59,4 51,4 4,6 5,6 6,6 5,3 5,5 5,9
Waarde Twente (PO) 2009 32,9 23,3 10,4 12,9 31,8 59,8 50,5 4,6 5,4 6,5 5,3 5,4 5,7
Waarde Twente (PO) 2010 39,9 32,3 11,4 20,9 27,3 60,8 47,3 4,5 5,3 6,5 5,2 5,3 5,7
Waarde Twente (PO) 2011 37,4 27,6 13,4 14,2 27,9 61,8 47,5 4,5 5,3 6,5 5,4 5,4 5,7
Waarde Noord- en Oost Gelderland (PO) 2008 31,9 22,8 4,2 18,6 29,4 66,1 47,3 4,3 5,4 6,4 5,3 5,4 5,8
Waarde Noord- en Oost Gelderland (PO) 2009 36,4 25,8 10,9 14,9 27,6 57,0 41,7 4,2 5,1 6,4 5,2 5,2 5,6
Waarde Noord- en Oost Gelderland (PO) 2010 40,4 23,1 12,8 10,2 26,0 54,7 42,0 4,2 5,2 6,4 5,2 5,2 5,6
Waarde Noord- en Oost Gelderland (PO) 2011 36,1 28,7 12,3 16,4 24,6 64,0 45,3 4,5 5,4 6,5 5,3 5,4 5,7
Waarde Gelderland-Midden (PO) 2008 44,5 34,3 14,1 20,2 31,3 59,0 41,7 4,4 5,2 6,3 5,0 5,2 5,6
Waarde Gelderland-Midden (PO) 2009 36,2 27,7 10,9 16,9 29,5 60,1 41,8 4,2 5,2 6,5 5,3 5,3 5,8
Waarde Gelderland-Midden (PO) 2010 44,1 30,0 13,8 16,2 29,8 58,4 39,3 4,2 5,1 6,3 5,2 5,2 5,5
Waarde Gelderland-Midden (PO) 2011 32,3 24,5 10,5 14,0 28,7 65,5 42,7 4,5 5,4 6,4 5,2 5,4 5,7
Waarde Gelderland-Zuid (PO) 2008 43,8 37,8 8,5 29,3 33,7 59,7 37,3 4,3 5,0 6,3 5,0 5,1 5,5
Waarde Gelderland-Zuid (PO) 2009 36,8 25,5 7,6 17,9 29,8 55,5 38,1 4,2 5,0 6,3 5,0 5,0 5,5
Waarde Gelderland-Zuid (PO) 2010 36,3 24,9 7,6 17,3 32,9 54,8 39,7 4,1 5,0 6,2 4,8 5,0 5,2
Waarde Gelderland-Zuid (PO) 2011 34,3 25,5 9,2 16,3 28,3 55,5 39,1 4,3 5,2 6,2 5,0 5,2 5,5
Waarde Utrecht (PO) 2008 32,5 24,5 11,0 13,4 33,0 51,5 42,4 4,3 5,2 6,5 5,4 5,3 5,8
Waarde Utrecht (PO) 2009 36,8 29,1 12,8 16,4 30,9 59,1 38,9 4,4 5,1 6,3 5,2 5,2 5,7
Waarde Utrecht (PO) 2010 32,1 21,1 10,4 10,8 30,1 57,7 41,1 4,4 5,2 6,4 5,1 5,2 5,6
Waarde Utrecht (PO) 2011 29,5 19,9 9,9 10,0 28,9 59,9 42,3 4,4 5,4 6,5 5,3 5,4 5,8
Waarde Noord-Holland Noord (PO) 2008 31,3 24,3 7,0 17,2 27,6 60,1 37,0 4,0 4,9 6,2 5,0 4,9 5,4
Waarde Noord-Holland Noord (PO) 2009 39,2 31,4 13,5 17,9 32,6 59,2 39,8 4,1 5,0 6,3 5,1 5,1 5,5
Waarde Noord-Holland Noord (PO) 2010 33,5 23,2 12,1 11,1 28,9 55,9 37,1 4,3 5,1 6,3 5,0 5,1 5,4
Waarde Noord-Holland Noord (PO) 2011 37,4 28,3 11,2 17,1 29,2 60,7 39,4 4,2 5,0 6,3 5,1 5,1 5,5
Waarde Zaanstreek-Waterland (PO) 2008 25,9 21,8 6,5 15,4 32,7 54,0 38,9 4,0 4,9 6,2 4,9 4,9 5,4
Waarde Zaanstreek-Waterland (PO) 2009 34,8 25,1 6,8 18,3 31,4 50,8 37,4 4,1 4,9 6,2 4,9 4,8 5,3
Waarde Zaanstreek-Waterland (PO) 2010 30,6 23,2 9,1 14,1 35,6 58,7 35,7 4,2 4,9 6,2 5,0 4,9 5,5
Waarde Zaanstreek-Waterland (PO) 2011 41,8 37,9 11,8 26,1 31,3 60,4 43,6 4,4 5,2 6,3 5,2 5,2 5,7
Waarde Kennemerland (PO) 2008 34,0 29,0 5,7 23,2 30,0 63,7 42,4 4,5 5,3 6,4 5,2 5,2 5,6
Waarde Kennemerland (PO) 2009 36,8 28,7 9,8 19,0 30,2 66,8 43,8 4,4 5,2 6,4 5,2 5,2 5,6
Waarde Kennemerland (PO) 2010 29,4 23,7 5,6 18,1 31,7 54,0 42,1 4,3 5,1 6,3 5,0 5,0 5,3
Waarde Kennemerland (PO) 2011 31,5 25,7 9,8 16,0 31,4 66,9 43,8 4,4 5,3 6,3 5,2 5,2 5,7
Waarde Amsterdam-Amstelland (PO) 2008 28,8 23,9 6,0 17,9 40,2 55,6 46,7 4,9 5,5 6,4 5,2 5,5 5,8
Waarde Amsterdam-Amstelland (PO) 2009 30,6 22,1 5,9 16,1 38,6 60,0 45,1 4,9 5,5 6,5 5,3 5,4 5,8
Waarde Amsterdam-Amstelland (PO) 2010 31,4 22,5 7,7 14,8 39,5 59,1 44,7 4,8 5,5 6,5 5,1 5,4 5,7
Waarde Amsterdam-Amstelland (PO) 2011 30,6 23,0 6,8 16,2 36,4 58,7 46,9 4,9 5,5 6,4 5,2 5,4 5,7
Waarde Gooi- en Vechtstreek (PO) 2008 25,7 18,0 4,8 13,2 36,0 61,2 41,0 4,2 5,1 6,3 4,9 5,1 5,5
Waarde Gooi- en Vechtstreek (PO) 2009 27,8 20,9 6,9 14,0 36,1 57,1 42,2 4,5 5,3 6,4 5,1 5,4 5,7
Waarde Gooi- en Vechtstreek (PO) 2010 38,1 23,6 9,9 13,7 37,6 55,2 39,0 4,2 5,1 6,3 4,9 5,1 5,5
Waarde Gooi- en Vechtstreek (PO) 2011 42,7 32,2 11,1 21,1 34,4 58,4 38,2 4,2 5,2 6,3 5,0 5,2 5,6
Waarde Haaglanden (PO) 2008 35,2 26,5 6,9 19,6 38,2 62,1 48,4 4,5 5,4 6,6 5,4 5,5 5,9
Waarde Haaglanden (PO) 2009 31,0 25,6 8,2 17,4 36,0 58,2 45,1 4,6 5,4 6,5 5,3 5,4 5,8
Waarde Haaglanden (PO) 2010 31,8 27,0 6,8 20,2 36,5 60,8 45,7 4,6 5,4 6,5 5,3 5,4 5,8
Waarde Haaglanden (PO) 2011 33,6 26,1 6,4 19,7 36,9 62,2 49,2 4,7 5,6 6,6 5,4 5,6 5,9
Waarde Hollands Midden (PO) 2008 34,1 25,2 7,2 18,1 34,6 64,6 46,9 4,4 5,2 6,6 5,4 5,4 6,0
Waarde Hollands Midden (PO) 2009 36,6 22,9 8,5 14,4 33,2 54,1 43,0 4,2 5,1 6,2 5,1 5,1 5,4
Waarde Hollands Midden (PO) 2010 34,2 30,6 8,1 22,5 35,1 54,7 43,6 4,3 5,1 6,3 5,1 5,2 5,6
Waarde Hollands Midden (PO) 2011 38,7 30,9 11,8 19,1 31,5 62,7 43,8 4,3 5,2 6,5 5,2 5,3 5,7
Waarde Rotterdam-Rijnmond (PO) 2008 43,2 34,1 9,5 24,6 34,5 49,4 41,6 4,3 5,3 6,3 5,1 5,2 5,6
Waarde Rotterdam-Rijnmond (PO) 2009 38,0 30,6 7,0 23,6 34,4 56,5 40,7 4,2 5,2 6,3 5,1 5,2 5,7
Waarde Rotterdam-Rijnmond (PO) 2010 29,7 23,8 5,8 18,0 35,3 50,0 39,9 4,2 5,0 6,1 4,8 4,9 5,3
Waarde Rotterdam-Rijnmond (PO) 2011 35,9 28,0 8,7 19,3 32,2 56,1 43,2 4,3 5,3 6,4 5,2 5,2 5,6
Waarde Zuid-Holland Zuid (PO) 2008 28,0 16,0 3,6 12,4 28,9 60,6 40,6 4,1 5,2 6,3 4,9 5,2 5,6
Waarde Zuid-Holland Zuid (PO) 2009 31,6 23,0 9,2 13,8 31,1 59,8 39,2 4,1 5,1 6,3 5,0 5,1 5,6
Waarde Zuid-Holland Zuid (PO) 2010 37,0 26,2 7,1 19,0 29,0 55,6 39,5 4,1 5,1 6,3 5,0 5,1 5,6
Waarde Zuid-Holland Zuid (PO) 2011 31,9 20,9 10,5 10,4 29,2 57,7 39,5 4,4 5,2 6,3 5,1 5,2 5,6
Waarde Zeeland (PO) 2008 27,9 24,4 4,5 19,9 28,2 53,3 44,7 4,2 5,1 6,3 5,1 5,2 5,6
Waarde Zeeland (PO) 2009 36,4 27,0 12,5 14,4 29,9 61,0 43,2 4,2 5,0 6,4 5,2 5,1 5,5
Waarde Zeeland (PO) 2010 37,5 26,7 7,1 19,6 27,1 56,7 40,9 4,1 5,1 6,2 5,1 5,1 5,5
Waarde Zeeland (PO) 2011 41,4 31,3 14,5 16,7 27,6 62,7 46,6 4,3 5,2 6,5 5,4 5,3 5,7
Waarde Midden- en West-Brabant (PO) 2008 39,4 27,7 12,8 14,8 31,2 64,1 38,7 3,9 5,0 6,2 4,9 5,0 5,5
Waarde Midden- en West-Brabant (PO) 2009 36,6 29,8 11,1 18,7 33,2 55,6 36,4 3,9 5,0 6,2 5,0 5,1 5,5
Waarde Midden- en West-Brabant (PO) 2010 37,7 25,3 12,0 13,3 29,4 55,9 34,1 3,9 5,0 6,1 4,9 5,1 5,3
Waarde Midden- en West-Brabant (PO) 2011 32,3 24,1 12,1 12,0 29,2 55,9 36,4 4,1 5,1 6,2 5,1 5,2 5,5
Waarde Brabant-Noord (PO) 2008 27,3 19,8 8,1 11,8 27,7 66,7 48,4 4,3 5,4 6,5 5,1 5,4 5,8
Waarde Brabant-Noord (PO) 2009 37,1 29,6 11,7 17,8 27,7 63,6 44,3 4,3 5,3 6,4 5,2 5,3 5,7
Waarde Brabant-Noord (PO) 2010 41,8 33,7 12,5 21,3 28,9 57,0 44,3 4,3 5,3 6,3 5,1 5,2 5,7
Waarde Brabant-Noord (PO) 2011 39,3 31,5 11,7 19,8 27,2 63,7 43,2 4,4 5,3 6,4 5,2 5,4 5,7
Waarde Brabant-Zuid-Oost (PO) 2008 31,7 23,6 2,0 21,6 28,0 62,9 43,6 4,3 5,2 6,3 4,9 5,3 5,7
Waarde Brabant-Zuid-Oost (PO) 2009 39,4 31,1 11,3 19,8 30,7 58,7 41,0 4,3 5,3 6,2 5,0 5,4 5,7
Waarde Brabant-Zuid-Oost (PO) 2010 43,9 30,1 11,0 19,2 33,0 59,3 45,5 4,4 5,4 6,5 5,0 5,3 5,5
Waarde Brabant-Zuid-Oost (PO) 2011 39,1 30,1 9,2 20,8 30,2 60,1 42,2 4,4 5,3 6,3 5,0 5,4 5,7
Waarde Limburg-Noord (PO) 2008 37,8 23,4 3,7 19,8 25,6 56,8 43,8 4,2 5,2 6,3 5,1 5,2 5,7
Waarde Limburg-Noord (PO) 2009 35,7 27,2 12,8 14,4 31,4 53,3 39,3 4,2 5,1 6,3 5,1 5,2 5,8
Waarde Limburg-Noord (PO) 2010 36,1 23,1 8,4 14,7 30,5 58,4 39,8 4,2 5,2 6,3 5,1 5,2 5,6
Waarde Limburg-Noord (PO) 2011 38,6 25,9 9,5 16,4 26,5 60,5 45,3 4,2 5,1 6,2 5,1 5,2 5,6
Waarde Limburg-zuid (PO) 2008 34,8 26,1 8,2 17,9 29,8 56,5 40,8 4,0 5,1 6,1 5,2 5,1 5,5
Waarde Limburg-zuid (PO) 2009 32,8 25,1 6,2 18,9 32,5 54,1 31,4 3,8 4,7 6,0 5,0 4,8 5,3
Waarde Limburg-zuid (PO) 2010 41,2 24,4 6,4 18,0 32,0 52,3 32,2 3,8 4,9 6,1 4,9 5,0 5,4
Waarde Limburg-zuid (PO) 2011 37,0 30,7 8,4 22,3 30,0 55,2 41,6 4,3 5,2 6,3 5,2 5,3 5,6
Waarde Flevoland (PO) 2008 36,5 32,1 13,1 19,0 33,8 54,0 39,3 4,4 5,1 6,2 5,1 5,0 5,5
Waarde Flevoland (PO) 2009 31,7 23,5 7,4 16,1 39,0 54,7 39,3 4,1 4,9 6,3 5,0 5,1 5,6
Waarde Flevoland (PO) 2010 29,2 22,1 6,0 16,0 35,6 57,1 41,3 4,2 5,1 6,3 5,1 5,1 5,6
Waarde Flevoland (PO) 2011 26,7 15,6 7,6 8,0 32,0 59,9 40,9 4,3 5,2 6,3 5,2 5,3 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens