Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen, diverse kenmerken, 2004-2015

Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen, diverse kenmerken, 2004-2015

Inkomensgroepen Kenmerken Perioden Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeboren/1000 geborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week/1000 levendgeborenen (promille) Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat. st. t/m dag 7/1000 geborenen (promille) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte Neonatale sterfte/1000 levendgeborenen (promille) Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte/1000 levendgeborenen (promille)
Totaal alle inkomensgroepen Totaal leeftijden 2015 170.958 170.105 853 343 1.196 5,0 2,0 7,0 469 598 2,8 3,5
Totaal alle inkomensgroepen Leeftijd: jonger dan 25 jaar 2015 16.961 16.879 82 38 120 4,9 2,3 7,1 57 80 3,4 4,8
Totaal alle inkomensgroepen Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2015 52.618 52.385 233 114 347 4,4 2,2 6,6 154 188 2,9 3,6
Totaal alle inkomensgroepen Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2015 65.368 65.061 307 109 416 4,7 1,7 6,4 146 195 2,2 3,0
Totaal alle inkomensgroepen Leeftijd: 35 jaar of ouder 2015 36.012 35.780 231 82 313 6,4 2,3 8,7 113 135 3,1 3,8
1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Totaal leeftijden 2015 33.098 32.896 202 84 286 6,1 2,6 8,6 117 161 3,5 4,9
1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Leeftijd: jonger dan 25 jaar 2015 6.990 6.955 35 18 52 5,0 2,5 7,5 29 43 4,1 6,1
1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2015 11.070 11.015 55 41 96 5,0 3,7 8,7 50 63 4,5 5,7
1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2015 9.250 9.192 59 12 70 6,3 1,3 7,6 19 29 2,0 3,2
1e 20%-inkomensgroep (laag inkomen) Leeftijd: 35 jaar of ouder 2015 5.787 5.734 53 14 67 9,2 2,5 11,7 19 27 3,3 4,6
2e 20%-inkomensgroep Totaal leeftijden 2015 33.489 33.302 187 71 258 5,6 2,1 7,7 97 121 2,9 3,6
2e 20%-inkomensgroep Leeftijd: jonger dan 25 jaar 2015 4.688 4.668 20 8 28 4,3 1,7 6,0 13 19 2,8 4,2
2e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2015 12.340 12.284 55 29 84 4,5 2,3 6,8 40 46 3,2 3,7
2e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2015 10.370 10.306 64 20 84 6,2 2,0 8,1 25 35 2,5 3,4
2e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 35 jaar of ouder 2015 6.091 6.044 48 14 62 7,8 2,3 10,1 19 21 3,2 3,5
3e 20%-inkomensgroep Totaal leeftijden 2015 34.908 34.713 195 75 270 5,6 2,2 7,7 97 121 2,8 3,5
3e 20%-inkomensgroep Leeftijd: jonger dan 25 jaar 2015 2.723 2.711 12 7 19 4,4 2,7 7,1 8 9 3,1 3,4
3e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2015 13.585 13.523 62 26 88 4,5 1,9 6,5 35 46 2,6 3,4
3e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2015 13.035 12.963 72 25 97 5,5 1,9 7,4 30 38 2,3 2,9
3e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 35 jaar of ouder 2015 5.565 5.516 49 17 66 8,8 3,0 11,8 24 27 4,3 4,9
4e 20%-inkomensgroep Totaal leeftijden 2015 34.788 34.646 142 61 203 4,1 1,8 5,8 90 104 2,6 3,0
4e 20%-inkomensgroep Leeftijd: jonger dan 25 jaar 2015 1.298 1.288 10 . 12 7,9 . 9,5 . . . .
4e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2015 10.145 10.108 37 13 51 3,7 1,3 5,0 23 25 2,3 2,5
4e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2015 16.149 16.091 58 27 84 3,6 1,7 5,2 37 47 2,3 2,9
4e 20%-inkomensgroep Leeftijd: 35 jaar of ouder 2015 7.196 7.159 37 19 56 5,1 2,6 7,7 26 28 3,6 3,9
5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Totaal leeftijden 2015 34.675 34.547 128 52 180 3,7 1,5 5,2 68 91 2,0 2,6
5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Leeftijd: jonger dan 25 jaar 2015 1.262 1.256 5 . 8 4,1 . 6,5 . 5 . 4,0
5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2015 5.478 5.454 24 5 28 4,3 0,8 5,2 6 8 1,0 1,4
5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2015 16.564 16.509 55 26 80 3,3 1,6 4,9 35 46 2,1 2,8
5e 20%-inkomensgroep (hoog inkomen) Leeftijd: 35 jaar of ouder 2015 11.373 11.328 44 18 63 3,9 1,6 5,5 24 32 2,2 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar inkomen en diverse kenmerken (migratieachtergrond, leeftijd, meerling, zwangerschapsduur en pariteit).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2015

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 maart 2019:
De voorlopige cijfers over 2015 zijn ongewijzigd definitief gemaakt en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Gebleken is dat de cijfers onvoldoende aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Andere cijfers over perinatale- en zuigelingensterfte zijn te vinden via de link 'Perinatale en zuigelingensterfte' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Perinatale sterfte t/m dag 7
Geborenen
Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
Levendgeborenen
Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Doodgeborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Doodgeboren/1000 geborenen
Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
Overleden 1e week/1000 levendgeborenen
Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
Perinat. st. t/m dag 7/1000 geborenen
Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
Zuigelingensterfte
Neonatale sterfte
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
Neonatale sterfte/1000 levendgeborenen
Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
Zuigelingensterfte/1000 levendgeborenen
Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.