Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang 2008


Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de
productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame
personen.
De tabel procentueel aandeel bedrijfsomvang geeft de procentuele verdeling
per werkzame personen groep weer over de bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar over: 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Deze tabel is stopgezet. Door aanpassing van de waarnemings- en
verwerkingsmethodiek is voortzetting van deze publicatie op de
gebruikelijke wijze niet meer mogelijk.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009.

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang 2008

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijven (in % van totaal bedrijfsomvang) Werkzame personen (FTE gemiddeld) (in % van totaal bedrijfsomvang) Bedrijfsopbrengsten (in % van totaal bedrijfsomvang) Totale bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfsomvang) Inkoopwaarde omzet (in % van totaal bedrijfsomvang) Personele kosten (in % van totaal bedrijfsomvang) Overige bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfsomvang) Bedrijfsresultaat (in % van totaal bedrijfsomvang) Toegevoegde waarde (in % van totaal bedrijfsomvang)
1 werkzame persoon A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 1 1 2 1 1 1 3 3 2
1 werkzame persoon B Delfstoffenwinning 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon C Industrie 2008 5 5 5 6 5 8 5 2 5
1 werkzame persoon D Energievoorziening 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 werkzame persoon F Bouwnijverheid 2008 18 17 19 19 19 25 14 19 21
1 werkzame persoon G Handel 2008 20 21 38 44 56 20 28 16 18
1 werkzame persoon H Vervoer en opslag 2008 3 3 3 3 2 2 8 4 3
1 werkzame persoon I Horeca 2008 3 4 3 3 2 3 6 2 2
1 werkzame persoon J Informatie en communicatie 2008 7 7 4 3 2 4 5 8 7
1 werkzame persoon K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon M Specialistische zakelijke diensten 2008 27 27 19 13 7 26 22 37 33
1 werkzame persoon N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 5 6 4 3 3 3 4 5 5
1 werkzame persoon O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
1 werkzame persoon 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 tot 10 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 0 0 1 0 0 0 1 3 1
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 2008 7 8 8 9 8 10 9 7 9
2 tot 10 werkzame personen D Energievoorziening 2008 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2 tot 10 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 11 11 10 9 8 14 7 13 13
2 tot 10 werkzame personen G Handel 2008 33 32 52 54 67 29 36 34 32
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 5 5 6 6 4 6 11 7 7
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 2008 11 11 5 4 3 6 9 7 7
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 5 5 3 3 2 5 4 3 4
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 16 15 9 8 4 18 13 16 16
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 6 7 4 4 3 6 4 4 6
2 tot 10 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 1 1 1 0 0 1 1 1 1
10 tot 50 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2008 15 16 14 14 12 18 17 20 19
10 tot 50 werkzame personen D Energievoorziening 2008 0 0 1 1 1 0 1 1 1
10 tot 50 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 14 13 9 9 8 15 9 9 13
10 tot 50 werkzame personen G Handel 2008 27 26 56 57 68 25 37 38 30
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 7 7 5 5 3 8 11 6 8
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 2008 7 6 2 2 1 3 4 2 3
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 4 5 3 3 1 6 5 4 5
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 12 11 5 5 2 13 8 10 11
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 9 11 4 4 2 7 4 5 7
10 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 tot 100 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 0 0 0 0 0 0 1 2 1
50 tot 100 werkzame personen C Industrie 2008 22 22 19 19 18 22 22 22 21
50 tot 100 werkzame personen D Energievoorziening 2008 0 0 1 1 2 0 1 1 1
50 tot 100 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 1 1 0 0 0 0 1 1 0
50 tot 100 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 12 11 14 14 13 22 11 11 19
50 tot 100 werkzame personen G Handel 2008 22 21 47 48 58 18 34 38 25
50 tot 100 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 9 9 5 5 3 8 12 6 8
50 tot 100 werkzame personen I Horeca 2008 3 3 1 1 0 1 2 1 1
50 tot 100 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 5 5 3 3 2 6 5 4 6
50 tot 100 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 9 9 4 3 2 9 5 9 8
50 tot 100 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 13 15 4 4 2 9 4 6 8
50 tot 100 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 tot 250 werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 x x x x x x x x x
100 tot 250 werkzame personen C Industrie 2008 27 26 20 20 17 29 28 25 28
100 tot 250 werkzame personen D Energievoorziening 2008 0 0 5 5 5 1 1 5 4
100 tot 250 werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 2 2 1 1 0 2 2 1 2
100 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 10 10 5 5 5 10 4 4 7
100 tot 250 werkzame personen G Handel 2008 20 19 44 44 50 19 34 33 25
100 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 8 8 4 4 2 9 14 5 7
100 tot 250 werkzame personen I Horeca 2008 2 2 0 0 0 1 1 1 1
100 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 4 5 2 2 1 5 4 4 5
100 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 8 8 3 3 1 9 4 5 7
100 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 13 15 3 3 1 11 4 6 8
100 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 x x x x x x x x x
250 of meer werkzame personen B Delfstoffenwinning 2008 x x x x x x x x x
250 of meer werkzame personen C Industrie 2008 29 20 38 39 43 27 37 32 28
250 of meer werkzame personen D Energievoorziening 2008 1 1 5 5 6 2 2 6 3
250 of meer werkzame personen E Waterleidingbedrijven en afvalbeheer 2008 1 1 1 1 0 1 1 2 2
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2008 8 6 5 5 5 8 2 3 5
250 of meer werkzame personen G Handel 2008 19 18 27 28 35 16 18 13 15
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 2008 7 10 7 7 2 13 16 7 9
250 of meer werkzame personen I Horeca 2008 2 2 1 1 0 2 1 1 1
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 2008 7 8 6 6 3 11 9 12 12
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2008 9 7 3 3 1 9 3 4 6
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 13 24 4 4 3 10 2 3 8
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen P Onderwijs 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen R Cultuur, sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen 93 Sport en recreatie 2008 - - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens