Geregistreerde werkloosheid 2001-2014 derde kwartaal

Geregistreerde werkloosheid 2001-2014 derde kwartaal

Perioden Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Totaal geregistreerde werklozen Totaal geregistreerde werklozen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Mannen Totaal mannen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Vrouwen Totaal vrouwen (x 1 000) Geregistreerde werklozen (aantal) Niet seizoensgecorrigeerd Verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000)
2012, 1e kwartaal 250 154 96 27
2012, 2e kwartaal 247 146 101 42
2012, 3e kwartaal 250 147 103 48
2012, 4e kwartaal 259 152 108 38
2013, 1e kwartaal 315 194 121 65
2013, 2e kwartaal 327 199 129 80
2013, 3e kwartaal 327 193 134 77
2013, 4e kwartaal 369 218 150 110
2014, 1e kwartaal 391 227 163 76
2014, 2e kwartaal 392 225 167 65
2014, 3e kwartaal 372 210 162 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de niet seizoensgecorrigeerde geregistreerde werkloosheid absoluut en in procenten uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en duur van de inschrijving bij het UWV.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2001 tot en met 3e kwartaal 2014.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014:
De cijfers over het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde werklozen (aantal)
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Niet seizoensgecorrigeerd
Oorspronkelijke cijfers.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken.
Mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Totaal mannen
Mannen van 16 tot 65 jaar.
Vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Totaal vrouwen
Vrouwen van 16 tot 65 jaar.
Verandering t.o.v. een jaar eerder
Verandering van het aantal geregistreerde werklozen ten opzichte van
dezelfde periode een jaar eerder.