Geregistreerde werkloosheid; 1952-2014 derde kwartaal

Geregistreerde werkloosheid; 1952-2014 derde kwartaal

Perioden Totaal geregistreerde werklozen (x 1 000) Verandering t.o.v. één jaar eerder (x 1 000)
1952 januari 139 .
1953 januari 145 6
1954 januari 101 -44
1955 januari 74 -27
1989 januari - 1989 maart 432 -61
1990 januari - 1990 maart 377 -55
1991 januari - 1991 maart 360 -17
1992 januari - 1992 maart 329 -31
2012, 1e kwartaal 250 27
2012, 2e kwartaal 247 42
2012, 3e kwartaal 250 48
2012, 4e kwartaal 259 38
2013, 1e kwartaal 315 65
2013, 2e kwartaal 327 80
2013, 3e kwartaal 327 77
2013, 4e kwartaal 369 110
2014, 1e kwartaal 391 76
2014, 2e kwartaal 392 65
2014, 3e kwartaal 372 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de historie van de geregistreerde werkloosheid. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden.
Tot en met 1988 betreft het maandcijfers, van 1989 tot 2000 driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand en vanaf 2001 kwartaalcijfers.

Gegevens beschikbaar van januari 1952 tot en met derde kwartaal 2014

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014:
De gegevens van het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken.
Verandering t.o.v. één jaar eerder
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.