ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2009

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2009

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingMobiel breedbandMobiel breedband totaal (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenTen minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenTen minste één aangeboden faciliteit (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenTen minste één soort communicatie (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor productinnovatiesWas zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor procesinnovatiesWas belangrijk (in % totaal aantal procesinnovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor organisatieinnovatiesWas enigszins belangrijk (in % totaal aantal org. innovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor marketinginnovatiesWas onbelangrijk (in % totaal aantal mark. innovatoren) ICT-beveiligingICT-beveiligingsbeleidTotaal (in % van het totale aantal bedrijven)
Totaal 10 en meer werkzame personen 65.518 61 83 98 91 28 91 65 95 23 43 21 25 72 5 33 43 24 7 30
Totaal 250 en meer werkzame personen 2.356 63 98 100 99 67 94 92 99 35 67 54 49 90 19 39 43 26 8 65
C Industrie 10 en meer werkzame personen 10.168 45 87 98 91 26 92 63 96 27 47 39 25 76 6 15 43 33 11 31
C Industrie 250 en meer werkzame personen 469 45 99 100 99 67 97 88 100 42 72 89 44 93 30 17 43 36 7 71
J Informatie en communicatie 10 en meer werkzame personen 2.784 93 94 98 97 57 92 82 98 28 62 27 57 75 4 68 29 23 3 46
J Informatie en communicatie 250 en meer werkzame personen 117 92 99 100 100 78 97 95 100 59 68 72 79 93 23 64 47 31 - 80
K Financiële dienstverlening (deels) 10 en meer werkzame personen 606 96 87 98 93 46 84 71 96 37 51 12 22 78 9 63 29 28 6 51
K Financiële dienstverlening (deels) 250 en meer werkzame personen 59 96 98 98 98 76 98 96 98 80 81 28 58 98 30 79 25 26 19 98
M Specialistische zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 7.209 88 90 99 95 43 93 71 98 18 46 20 35 69 4 47 38 22 4 42
M Specialistische zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 142 88 98 100 100 77 96 92 100 32 74 60 49 91 14 46 52 21 7 74
Bron: CBS.
Verklaring van tekens