ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingMobiel breedbandMobiel breedband totaal (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenTen minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenTen minste één aangeboden faciliteit (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenTen minste één soort communicatie (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor productinnovatiesWas zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor procesinnovatiesWas belangrijk (in % totaal aantal procesinnovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor organisatieinnovatiesWas enigszins belangrijk (in % totaal aantal org. innovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor marketinginnovatiesWas onbelangrijk (in % totaal aantal mark. innovatoren)
10 en meer werkzame personen 65.518 61 83 98 91 28 91 65 95 23 43 21 25 72 5 33 43 24 7
500 en meer werkzame personen 1.190 63 98 100 99 72 95 95 100 36 72 54 52 92 22 42 43 26 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens