ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008), 2009


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008), 2009

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Aantal bedrijven (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingMobiel breedbandMobiel breedband totaal (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenTen minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenTen minste één aangeboden faciliteit (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenTen minste één soort communicatie (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor verkoopVerkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor inkoopInkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor productinnovatiesWas zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor procesinnovatiesWas belangrijk (in % totaal aantal procesinnovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor organisatieinnovatiesWas enigszins belangrijk (in % totaal aantal org. innovatoren) Innovatieve activiteitenICT-gebruik voor marketinginnovatiesWas onbelangrijk (in % totaal aantal mark. innovatoren) ICT-beveiligingICT-beveiligingsbeleidTotaal (in % van het totale aantal bedrijven)
Totaal 65.518 61 83 98 91 28 91 65 95 23 43 21 25 72 5 33 43 24 7 30
19-21 Raffinaderijen en chemie 445 74 96 100 93 39 97 73 99 39 60 64 27 81 17 7 36 38 6 63
47 Detailhandel (niet in auto's) 5.233 32 74 97 92 15 90 52 92 20 47 11 19 72 4 31 44 27 12 19
61 Telecommunicatie 145 92 95 100 98 63 95 93 99 44 68 31 67 88 14 68 24 19 3 65
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2.025 95 95 98 97 60 92 82 98 25 64 28 59 73 2 70 24 23 2 47
66.12 en 66.19 Financiële advisering 280 94 76 99 89 36 80 62 95 25 50 12 21 77 6 68 11 12 - 31
72 Research 320 87 95 100 100 62 93 84 100 34 64 25 46 74 7 55 41 15 3 59
Bron: CBS.
Verklaring van tekens