Arbeidsmarktmobiliteit; ziek en met kind, 2003-2010

Arbeidsmarktmobiliteit; ziek en met kind, 2003-2010

Arbeidspositie einde periode Langdurige aandoening Geslacht Kinderen in huishouden Perioden Personen 15 tot 65 jaar, begin periode (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking, begin periode (x 1 000) Werklozen/niet-actieven, begin periode (x 1 000)
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 11.020 7.426 3.595
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 6.171 4.183 1.987
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 4.850 3.243 1.607
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 2.021 958 1.063
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 891 475 416
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 1.130 483 647
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 8.999 6.468 2.532
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 5.279 3.708 1.571
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 3.720 2.760 961
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 7.359 7.155 203
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 4.163 4.038 125
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 3.196 3.118 78
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 936 909 27
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 468 455 14
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 468 454 13
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 6.423 6.246 177
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 3.694 3.583 112
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 2.728 2.664 65
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 3.662 270 3.391
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 2.008 146 1.862
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 1.654 125 1.529
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 1.085 49 1.036
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 423 20 403
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 662 29 634
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Totaal wel/geen kinderen in huishouden 2010 4e kwartaal 2.577 222 2.355
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden met kinderen 2010 4e kwartaal 1.585 126 1.459
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal mannen en vrouwen Huishouden zonder kinderen 2010 4e kwartaal 992 96 896
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van personen van 15 tot 65 jaar in
particuliere huishoudens in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie tussen twee enquêtemomenten (begin periode en einde periode). Tussen deze enquêtemomenten ligt een periode van één kwartaal of één jaar. Op deze manier beschrijft deze tabel in hoeverre personen na één kwartaal of één jaar van arbeidsmarktpositie zijn gewisseld. Er worden in deze tabel twee arbeidsmarktposities onderscheiden: 1) werkzame beroepsbevolking en 2) werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

In deze tabel gaat de aandacht uit naar de arbeidsmarktmobiliteit van mannen en vrouwen met of zonder langdurige aandoening naar het wel of niet aanwezig zijn van kinderen in het huishouden. De aanwezigheid van kinderen en de leeftijd van het jongste kind blijken bepalende factoren in de beschrijving van de arbeidsmarktmobiliteit. Deze kenmerken hebben betrekking op de situatie in de eerste periode (begin periode).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.
Van verslagjaar 2007 zijn geen gegevens beschikbaar.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn definitief.

Wijzigingen per 23 september 2011:
De cijfers over verslagjaar 2009 zijn toegevoegd.
Cijfers over de kwartalen van 2010 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet in verband met een herontwerp van het onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Personen 15 tot 65 jaar, begin periode
Potentiële beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
---
Potentiële beroepsbevolking:
Het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt
voor deelname aan het arbeidsproces.
---
Aan het begin van de periode behoren de personen tot de potentiële
beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
Werkzame beroepsbevolking, begin periode
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
---
Werkzame beroepsbevolking:
Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of
meer per week.
---
Aan het begin van de periode behoren de personen tot de werkzame
beroepsbevolking van
15 tot 65 jaar.
Werklozen/niet-actieven, begin periode
De werkloze en niet-beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
---
Werkloze beroepsbevolking:
Personen zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of
meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.
...
De niet-beroepsbevolking:
Het deel van de potentiële beroepsbevolking dat niet tot de
beroepsbevolking (nationaal) behoort.
---
Aan het begin van de periode behoren de personen tot de werkloze of
niet-beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.