Arbeidsmarktmobiliteit bij ziekte, 2003-2010

Arbeidsmarktmobiliteit bij ziekte, 2003-2010

Arbeidspositie einde periode Langdurige aandoening Persoonskenmerken Perioden Personen 15 tot 65 jaar, begin periode (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking, begin periode (x 1 000) Werklozen/niet-actieven, begin periode (x 1 000)
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 11.020 7.426 3.595
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 3.985 2.406 1.579
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 4.867 3.952 914
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 2.169 1.068 1.102
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 2.021 958 1.063
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 398 186 212
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 943 543 400
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 680 229 451
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 8.999 6.468 2.532
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 3.587 2.220 1.367
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 3.924 3.410 514
Potentiële beroepsbevolking 15 tot 65 jr Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 1.489 838 651
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 7.359 7.155 203
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 2.394 2.263 130
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 3.925 3.869 56
Werkzame beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 1.040 1.023 17
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 936 909 27
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 180 169 12
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 533 523 10
Werkzame beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 223 218 5
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 6.423 6.246 177
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 2.213 2.095 119
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 3.392 3.347 46
Werkzame beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 817 805 12
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 3.662 270 3.391
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 1.591 143 1.448
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 941 83 858
Werkloze en niet-beroepsbevolking Totaal wel of geen langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 1.129 45 1.084
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 1.085 49 1.036
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 218 17 200
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 410 20 390
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 457 12 446
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Totaal persoonskenmerken 2010 4e kwartaal 2.577 222 2.355
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 15 tot 35 jaar 2010 4e kwartaal 1.374 126 1.248
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 35 tot 55 jaar 2010 4e kwartaal 532 63 468
Werkloze en niet-beroepsbevolking Heeft geen langdurige aandoening Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2010 4e kwartaal 672 33 639
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van personen van 15 tot 65 jaar in
particuliere huishoudens in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie tussen twee enquêtemomenten (begin periode en einde periode). Tussen deze enquêtemomenten ligt een periode van één kwartaal of één jaar.
Op deze manier beschrijft deze tabel in hoeverre personen na één kwartaal of één jaar van arbeidsmarktpositie zijn gewisseld. Er worden in deze tabel twee arbeidsmarktposities onderscheiden:
1) werkzame beroepsbevolking en 2) werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

De belangrijkste selecties in deze tabel zijn arbeidspositie einde periode en langdurige aandoening.

Gegevens beschikbaar van: 2003-2010
Van verslagjaar 2007 zijn geen gegevens beschikbaar.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn definitief.

Wijzigingen per 23 september 2011:
De cijfers over verslagjaar 2009 zijn toegevoegd.
Cijfers over de kwartalen van 2010 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet in verband met een herontwerp van het onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Personen 15 tot 65 jaar, begin periode
Potentiële beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
---
Potentiële beroepsbevolking:
Het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt
voor deelname aan het arbeidsproces.
---
Aan het begin van de periode behoren de personen tot de potentiële
beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
Werkzame beroepsbevolking, begin periode
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
---
Werkzame beroepsbevolking:
Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of
meer per week.
---
Aan het begin van de periode behoren de personen tot de werkzame
beroepsbevolking van
15 tot 65 jaar.
Werklozen/niet-actieven, begin periode
De werkloze en niet-beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.
---
Werkloze beroepsbevolking:
Personen zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of
meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.
...
De niet-beroepsbevolking:
Het deel van de potentiële beroepsbevolking dat niet tot de
beroepsbevolking (nationaal) behoort.
---
Aan het begin van de periode behoren de personen tot de werkloze of
niet-beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar.