Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland


Deze tabel bevat gegevens over demografie, woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakten en dichtheden voor steden en dorpen (bevolkingskernen) in Nederland.
Bevolkingskernen worden begrensd door de overgang van een aaneengesloten bebouwd gebied naar het buitengebied.
Gepresenteerde cijfers betreft de inwoners en woningen die aanwezig zijn binnen deze kernen.
Er worden geen gegevens over het gebied buiten de kernen gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar: Verslagjaar 2008.

Frequentie: Eenmalig.

Wijziging per 29 augustus 2014.
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door tabel 'Bevolkingskernen in Nederland 2011'.

Status van de cijfers.
Cijfers zijn afkomstig uit definitieve registers met uitzondering van de WOZ-registratie waar gebruik is gemaakt van voorlopige cijfers.

Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen Leeftijd en geslachtTotaal mannen en vrouwenTotaal (aantal) Bevolking 2001 - 2008Saldo binnen- en buitenlandse migratieSaldo binnenlandse migratie (aantal) Bevolking 2001 - 2008Saldo binnen- en buitenlandse migratieSaldo buitenlandse migratie (aantal) WonenWoningvoorraadTotale woningvoorraad 2008 (aantal) WonenWoningvoorraadTotale woningvoorraad 2001 (aantal) Nabijheid voorzieningenWinkels dagelijkse boodschappenAfstand tot grote supermarkt (km) Nabijheid voorzieningenWinkels dagelijkse boodschappenAfstand tot ov. dagel. levensmiddelen (km) Omgevingsadressendichtheid (OAD) (per km²) Stedelijkheid (code)
Aduard 2.180 -195 -15 880 865 0,4 0,4 292 5
Almere-Hout 1.065 -75 -25 445 440 5,7 4,6 132 5
Azewijn 210 -20 -5 75 70 3,9 0,3 66 5
Boekend (L.) 365 -5 0 135 130 1,6 2,4 428 5
Edam/Volendam 27.975 -755 -55 11.115 10.690 0,7 0,6 1.459 3
Exloo 1.375 -60 0 610 610 1,0 0,5 212 5
Fijnaart 4.325 110 -5 1.920 1.765 1,2 0,5 604 4
Gulpen 3.035 90 -20 1.425 1.340 0,6 0,4 488 5
Haaren-Kern 3.525 -235 -20 1.395 1.390 0,6 0,6 463 5
Ter Aar 4.125 -415 -5 1.595 1.510 0,5 0,4 554 4
Tuitjenhorn 2.900 190 -5 1.180 970 0,7 0,6 417 5
Urmond-West 775 -95 -5 320 370 0,9 1,3 447 5
Waspik 3.365 15 -20 1.290 1.230 0,5 0,4 454 5
2 000 tot 5 000 inwoners 1.092.195 3.360 -4.130 448.650 420.185 0,6 0,6 468 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens