Milieurekeningen; watergebruik naar verschillende gebruikersgroepen

Milieurekeningen; watergebruik naar verschillende gebruikersgroepen

Watergebruikers Perioden Gebruik van leidingwater (mln m3) Gebruik van grondwater Totaal gebruik van grondwater (mln m3) Gebruik van oppervlakte water (mln m3)
01 2003JJ00 1.132,1 1.144,1 13.948,0
01 2004JJ00 1.099,4 1.034,7 14.903,1
01 2005JJ00 1.087,2 994,2 13.928,9
01 2006JJ00 1.098,8 1.058,0 13.514,9
01 2007JJ00 1.088,1 987,5 13.549,2
01 2008JJ00 1.093,1 972,2 13.285,5
02 2003JJ00 733,8 . .
02 2004JJ00 720,3 . .
02 2005JJ00 714,4 . .
02 2006JJ00 729,3 . .
02 2007JJ00 719,1 . .
02 2008JJ00 718,2 . .
04 2003JJ00 58,2 150,4 54,6
04 2004JJ00 52,0 64,9 26,6
04 2005JJ00 49,5 62,1 13,5
04 2006JJ00 48,7 112,0 27,1
04 2007JJ00 50,2 56,2 18,6
04 2008JJ00 47,5 51,7 22,6
11 2003JJ00 198,4 190,1 3.675,9
11 2004JJ00 217,6 196,8 3.637,5
11 2005JJ00 212,7 163,8 3.152,7
11 2006JJ00 207,4 165,6 3.196,0
11 2007JJ00 200,8 161,0 3.178,2
11 2008JJ00 200,0 155,5 3.296,4
12 2003JJ00 49,7 63,9 123,2
12 2004JJ00 49,1 53,1 139,9
12 2005JJ00 48,8 49,8 118,4
12 2006JJ00 50,9 52,0 122,9
12 2007JJ00 48,8 49,6 126,2
12 2008JJ00 55,9 51,1 141,8
14 2003JJ00 2,9 35,4 98,2
14 2004JJ00 2,4 33,0 109,8
14 2005JJ00 3,5 23,1 115,7
14 2006JJ00 3,1 21,8 107,6
14 2007JJ00 2,9 20,7 110,7
14 2008JJ00 3,6 18,6 106,5
16 2003JJ00 21,6 0,1 297,4
16 2004JJ00 22,2 0,1 301,0
16 2005JJ00 24,7 0,0 281,2
16 2006JJ00 24,8 0,0 317,7
16 2007JJ00 24,9 0,0 322,8
16 2008JJ00 22,2 0,0 776,9
17 2003JJ00 48,2 13,5 2.883,2
17 2004JJ00 62,5 14,7 2.705,0
17 2005JJ00 57,5 10,8 2.319,0
17 2006JJ00 55,9 13,2 2.353,1
17 2007JJ00 51,1 9,2 2.305,5
17 2008JJ00 47,6 9,2 1.963,2
19 2003JJ00 2,2 17,1 9,2
19 2004JJ00 1,9 32,0 21,9
19 2005JJ00 1,5 25,1 8,4
19 2006JJ00 1,5 25,4 13,6
19 2007JJ00 1,4 23,9 12,7
19 2008JJ00 1,4 24,2 13,0
20 2003JJ00 35,4 19,1 213,1
20 2004JJ00 37,6 19,7 268,7
20 2005JJ00 36,4 18,1 228,1
20 2006JJ00 35,9 17,4 212,3
20 2007JJ00 36,0 17,9 232,2
20 2008JJ00 36,2 17,4 226,3
26 2003JJ00 4,9 801,6 9.686,6
26 2004JJ00 2,3 770,6 10.706,4
26 2005JJ00 2,2 766,8 10.281,0
26 2006JJ00 2,3 777,8 9.774,3
26 2007JJ00 2,8 767,6 9.869,8
26 2008JJ00 3,4 763,7 9.534,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
waterrekeningen samen. Hierin kan men het (fysieke) gebruik van water
door de Nederlandse activiteiten terugvinden.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater,
gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater.
Het gebruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan
huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische
activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang
van het gebruik wordt weergegeven. De soorten water die worden meegenomen
zijn leidingwater, grondwater oppervlaktewater.
Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de econo-
mische gegevens in de Nationale rekeningen, is het mogelijk om het
effect van de economische prestaties van Nederland voor het gebruik van
water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen.
Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opge-
steld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water
voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Frequentie: jaarlijks (t/m 2008).

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van leidingwater
Gebruik van water met drinkwaterkwaliteit geproduceerd door de
waterleidingsbedrijven.
Dit is gezuiverd grond- of oppervlaktewater dat door een buizennet wordt
getransporteerd.
Gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven
komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Totaal gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven
komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Gebruik van oppervlakte water
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met
uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voorzover
het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).