Milieurekeningen; watergebruik naar verschillende gebruikersgroepen

Milieurekeningen; watergebruik naar verschillende gebruikersgroepen

Watergebruikers Perioden Gebruik van leidingwater (mln m3) Gebruik van grondwater Totaal gebruik van grondwater (mln m3) Gebruik van oppervlakte water (mln m3)
Totaal watergebruikers 2003 1.132,1 1.144,1 13.948,0
Totaal watergebruikers 2004 1.099,4 1.034,7 14.903,1
Totaal watergebruikers 2005 1.087,2 994,2 13.928,9
Totaal watergebruikers 2006 1.098,8 1.058,0 13.514,9
Totaal watergebruikers 2007 1.088,1 987,5 13.549,2
Totaal watergebruikers 2008 1.093,1 972,2 13.285,5
Particuliere huishoudens 2003 733,8 . .
Particuliere huishoudens 2004 720,3 . .
Particuliere huishoudens 2005 714,4 . .
Particuliere huishoudens 2006 729,3 . .
Particuliere huishoudens 2007 719,1 . .
Particuliere huishoudens 2008 718,2 . .
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2003 58,2 150,4 54,6
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2004 52,0 64,9 26,6
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2005 49,5 62,1 13,5
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2006 48,7 112,0 27,1
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2007 50,2 56,2 18,6
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2008 47,5 51,7 22,6
Totaal industrie 2003 198,4 190,1 3.675,9
Totaal industrie 2004 217,6 196,8 3.637,5
Totaal industrie 2005 212,7 163,8 3.152,7
Totaal industrie 2006 207,4 165,6 3.196,0
Totaal industrie 2007 200,8 161,0 3.178,2
Totaal industrie 2008 200,0 155,5 3.296,4
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2003 49,7 63,9 123,2
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2004 49,1 53,1 139,9
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2005 48,8 49,8 118,4
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2006 50,9 52,0 122,9
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2007 48,8 49,6 126,2
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008 55,9 51,1 141,8
Papierindustrie 2003 2,9 35,4 98,2
Papierindustrie 2004 2,4 33,0 109,8
Papierindustrie 2005 3,5 23,1 115,7
Papierindustrie 2006 3,1 21,8 107,6
Papierindustrie 2007 2,9 20,7 110,7
Papierindustrie 2008 3,6 18,6 106,5
Aardolie-industrie 2003 21,6 0,1 297,4
Aardolie-industrie 2004 22,2 0,1 301,0
Aardolie-industrie 2005 24,7 0,0 281,2
Aardolie-industrie 2006 24,8 0,0 317,7
Aardolie-industrie 2007 24,9 0,0 322,8
Aardolie-industrie 2008 22,2 0,0 776,9
Chemische basisproductenindustrie 2003 48,2 13,5 2.883,2
Chemische basisproductenindustrie 2004 62,5 14,7 2.705,0
Chemische basisproductenindustrie 2005 57,5 10,8 2.319,0
Chemische basisproductenindustrie 2006 55,9 13,2 2.353,1
Chemische basisproductenindustrie 2007 51,1 9,2 2.305,5
Chemische basisproductenindustrie 2008 47,6 9,2 1.963,2
Rubber- en kunststofindustrie 2003 2,2 17,1 9,2
Rubber- en kunststofindustrie 2004 1,9 32,0 21,9
Rubber- en kunststofindustrie 2005 1,5 25,1 8,4
Rubber- en kunststofindustrie 2006 1,5 25,4 13,6
Rubber- en kunststofindustrie 2007 1,4 23,9 12,7
Rubber- en kunststofindustrie 2008 1,4 24,2 13,0
Basismetaalindustrie 2003 35,4 19,1 213,1
Basismetaalindustrie 2004 37,6 19,7 268,7
Basismetaalindustrie 2005 36,4 18,1 228,1
Basismetaalindustrie 2006 35,9 17,4 212,3
Basismetaalindustrie 2007 36,0 17,9 232,2
Basismetaalindustrie 2008 36,2 17,4 226,3
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2003 4,9 801,6 9.686,6
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2004 2,3 770,6 10.706,4
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2005 2,2 766,8 10.281,0
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2006 2,3 777,8 9.774,3
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2007 2,8 767,6 9.869,8
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2008 3,4 763,7 9.534,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
waterrekeningen samen. Hierin kan men het (fysieke) gebruik van water
door de Nederlandse activiteiten terugvinden.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater,
gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater.
Het gebruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan
huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische
activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang
van het gebruik wordt weergegeven. De soorten water die worden meegenomen
zijn leidingwater, grondwater oppervlaktewater.
Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de econo-
mische gegevens in de Nationale rekeningen, is het mogelijk om het
effect van de economische prestaties van Nederland voor het gebruik van
water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen.
Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opge-
steld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water
voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Frequentie: jaarlijks (t/m 2008).

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van leidingwater
Gebruik van water met drinkwaterkwaliteit geproduceerd door de
waterleidingsbedrijven.
Dit is gezuiverd grond- of oppervlaktewater dat door een buizennet wordt
getransporteerd.
Gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven
komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Totaal gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven
komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Gebruik van oppervlakte water
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met
uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voorzover
het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).