Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Totaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Westerse allochtoon (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Niet-westerse allochtoon (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal)
1011, Amsterdam 8.810 3.185 2.125 1.055 5.855 3.945 1.070 845
1012, Amsterdam 8.065 3.580 2.165 1.410 5.935 4.375 1.100 455
1013, Amsterdam 20.450 8.900 3.885 5.015 12.650 8.000 2.310 2.340
1014, Amsterdam 210 100 40 55 115 80 20 10
1015, Amsterdam 14.605 4.990 3.440 1.545 9.890 6.715 1.815 1.355
1016, Amsterdam 10.550 3.865 2.690 1.170 7.055 4.775 1.450 830
1017, Amsterdam 12.100 4.445 3.175 1.270 7.930 5.210 1.745 975
1018, Amsterdam 19.820 8.050 3.900 4.150 12.000 7.595 2.220 2.185
1019, Amsterdam 17.735 6.720 2.805 3.915 8.775 3.770 2.155 2.855
1021, Amsterdam 7.100 4.320 735 3.585 3.750 2.055 620 1.075
1022, Amsterdam 1.480 720 195 525 745 370 135 235
1023, Amsterdam 4.530 870 460 405 2.295 960 675 665
1024, Amsterdam 12.205 8.060 1.060 7.000 5.440 2.300 985 2.155
1025, Amsterdam 14.775 6.685 1.560 5.125 7.420 3.565 1.720 2.140
1026, Amsterdam 490 55 45 10 205 60 65 80
1027, Amsterdam 420 35 20 15 180 55 65 60
1028, Amsterdam 575 60 45 15 240 75 65 100
1031, Amsterdam 4.855 2.905 490 2.415 2.570 1.400 455 715
1032, Amsterdam 4.720 1.735 390 1.345 2.480 1.185 515 775
1033, Amsterdam 11.380 3.335 1.015 2.320 5.975 2.885 1.405 1.680
1034, Amsterdam 12.705 7.085 1.125 5.965 5.755 2.450 1.195 2.110
1035, Amsterdam 9.905 3.210 990 2.220 4.355 1.435 1.170 1.750
1036, Amsterdam 980 545 65 485 340 75 50 210
1037, Amsterdam 135 15 5 5 60 15 25 20
1041, Amsterdam 30 5 5 0 20 10 10 0
1042, Amsterdam 25 5 0 5 20 15 0 5
1043, Amsterdam 30 15 10 0 30 25 0 5
1045, Amsterdam 105 55 50 5 85 70 0 15
1046, Amsterdam 20 10 5 0 15 10 0 0
1047, Amsterdam 40 10 5 0 20 5 5 5
1051, Amsterdam 12.360 5.410 2.095 3.315 7.385 4.520 1.280 1.585
1052, Amsterdam 11.405 4.650 2.210 2.445 7.285 4.725 1.410 1.145
1053, Amsterdam 14.865 6.460 2.735 3.725 9.810 6.555 1.785 1.475
1054, Amsterdam 16.080 5.600 3.590 2.010 10.085 6.385 1.985 1.710
1055, Amsterdam 19.455 11.755 2.330 9.425 10.790 6.050 2.230 2.515
1056, Amsterdam 17.415 8.755 2.600 6.155 10.315 6.105 2.215 1.995
1057, Amsterdam 16.055 8.825 2.405 6.420 9.280 5.420 1.870 1.990
1058, Amsterdam 13.340 4.730 2.405 2.325 8.250 4.905 1.920 1.425
1059, Amsterdam 6.115 2.560 1.150 1.410 3.735 2.255 840 645
1060, Amsterdam 10.330 5.410 1.230 4.175 3.955 1.090 825 2.035
1061, Amsterdam 10.910 9.300 740 8.560 4.505 1.935 745 1.830
1062, Amsterdam 7.755 5.020 975 4.045 4.000 2.125 875 1.000
1063, Amsterdam 12.230 8.740 1.225 7.520 5.990 3.005 1.070 1.915
1064, Amsterdam 15.580 10.140 1.595 8.545 7.545 3.775 1.460 2.305
1065, Amsterdam 10.570 6.260 1.305 4.955 5.280 2.630 1.150 1.500
1066, Amsterdam 17.205 7.760 2.250 5.505 7.365 2.555 1.760 3.050
1067, Amsterdam 16.040 10.245 1.630 8.615 7.020 2.810 1.565 2.640
1068, Amsterdam 15.050 8.105 1.640 6.455 8.150 4.265 2.005 1.880
1069, Amsterdam 22.565 14.235 2.445 11.795 10.460 4.560 2.425 3.475
1071, Amsterdam 12.565 4.130 3.125 1.005 7.115 4.055 1.560 1.500
1072, Amsterdam 12.845 5.285 2.535 2.755 8.655 5.955 1.595 1.110
1073, Amsterdam 12.665 5.585 2.465 3.125 8.130 5.255 1.525 1.350
1074, Amsterdam 7.770 3.405 1.360 2.050 4.885 3.155 885 845
1075, Amsterdam 10.055 3.825 2.245 1.575 5.695 3.260 1.170 1.265
1076, Amsterdam 11.200 4.695 1.910 2.780 7.090 4.445 1.305 1.345
1077, Amsterdam 9.185 3.235 2.430 805 4.675 2.270 1.130 1.270
1078, Amsterdam 14.035 4.655 2.755 1.895 8.215 4.575 1.850 1.790
1079, Amsterdam 13.345 4.480 2.270 2.210 8.540 5.380 1.740 1.420
1081, Amsterdam 4.535 1.485 955 525 2.670 1.575 605 485
1082, Amsterdam 8.735 3.665 1.995 1.675 5.280 3.080 1.300 905
1083, Amsterdam 5.985 2.285 1.295 985 3.345 1.970 825 550
1086, Amsterdam 2.530 1.045 255 785 905 255 130 520
1087, Amsterdam 12.960 6.375 1.500 4.875 5.180 1.705 935 2.540
1091, Amsterdam 15.310 8.025 2.280 5.745 9.065 5.535 1.700 1.835
1092, Amsterdam 8.875 5.140 1.280 3.860 4.865 2.750 890 1.225
1093, Amsterdam 7.975 4.530 1.030 3.495 4.670 2.855 800 1.015
1094, Amsterdam 12.060 7.950 1.605 6.340 6.855 4.100 1.255 1.500
1095, Amsterdam 10.855 7.195 1.195 6.000 5.730 3.210 1.000 1.520
1096, Amsterdam 2.005 740 360 380 1.475 1.180 215 80
1097, Amsterdam 12.765 4.690 1.685 3.010 7.665 4.690 1.510 1.465
1098, Amsterdam 13.510 3.835 2.180 1.660 6.910 3.340 1.530 2.045
1101, Amsterdam 50 30 15 10 35 30 5 5
1102, Amsterdam 20.820 17.825 1.535 16.290 10.925 5.850 1.435 3.650
1103, Amsterdam 13.165 9.965 1.190 8.775 6.835 3.495 1.230 2.110
1104, Amsterdam 12.645 10.280 885 9.390 6.330 3.235 850 2.245
1105, Amsterdam 130 70 20 55 40 30 5 10
1106, Amsterdam 18.495 12.020 1.570 10.450 8.660 3.690 1.530 3.440
1107, Amsterdam 11.795 7.525 1.085 6.440 5.835 2.630 1.085 2.120
1108, Amsterdam 2.835 1.240 505 735 1.695 980 425 290
1109, Amsterdam 1.510 240 125 110 630 175 195 260
Totaal Amsterdam 767.457 382.977 114.730 268.247 422.073 233.891 84.687 103.495
Overig Amsterdam 85 25 20 5 60 45 5 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2010.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2010.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht en leeftijd
Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van
de persoon.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Allochtonen naar herkomstgroepering
Allochtone inwoners naar herkomstgroepering, 1 januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Totaal allochtonen
Westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge
relaties van de personen binnen het huishouden.
Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishoudens
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.
.
Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.
.
Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder
relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.