Levensloopregeling; tegoeden op rekeningen en verzekeringen 2006 - 2012

Levensloopregeling; tegoeden op rekeningen en verzekeringen 2006 - 2012

Perioden Tegoed op 1 januari (mln euro) Mutaties Totaal mutaties (mln euro) Mutaties Inleg (mln euro) Mutaties Opname (mln euro) Mutaties Overige mutaties inclusief rente (mln euro) Correcties en statistische verschillen (mln euro) Tegoed op 31 december (mln euro) Aantal rekeningen / verzekeringen (x 1 000)
2006 896 891 9 13 - 896 213
2007 896 861 878 55 38 -7 1.750 261
2008 1.750 728 823 121 26 -4 2.474 269
2009 2.474 776 894 161 43 13 3.263 296
2010 3.263 761 905 226 82 96 4.120 313
2011 4.120 574 786 271 58 -45 4.648 302
2012 4.626 472 710 343 104 -31 5.067 264
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de opbouw van het levensloopsparen aan. Werknemers kunnen een deel van hun brutosalaris storten op een levensloopspaarrekening van een bank, verzekeraar of beleggingsmaatschappij en hiermee in de toekomst een periode van onbetaald verlof financieren. Het beginsaldo wordt aangevuld met de inleg, de opnames en de overige mutaties, zoals de rente en beleggingswinsten, om te komen tot een eindsaldo van dat jaar. Verder wordt in de tabel het totale aantal levenslooprekeningen en -verzekeringen aangegeven.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 10 oktober 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Tegoed op 1 januari
Spaartegoed op 1 januari.
Mutaties
Totaal mutaties
De totale mutaties worden gevormd door het saldo van de inleggingen
en de opnames vermeerderd met de overige mutaties inclusief de
rente op het opgebouwde tegoed.
Inleg
Het gedeelte van het brutoloon dat als bijdrage aan de levensloopregeling
is gestort.
Opname
Het deel van het gespaarde levensloop tegoed dat is ingezet voor de
financiering van verlof.
Overige mutaties inclusief rente
Overige mutaties levensloop bestaan uit:
- mutaties levensloop ten gevolge van waardeveranderingen en inkomen van
de beleggingen.
- renteopbrengsten op het opgebouwde tegoed levensloop.
Correcties en statistische verschillen
De beginstand van een jaar kan afwijken van de eindstand van het
voorgaande jaar als gevolg van correcties en/of afrondingen.
Tegoed op 31 december
Spaartegoed op 31 december.
Aantal rekeningen / verzekeringen
Aantal bankrekeningen waarop is gespaard en de aantallen verzekeringen
die zijn afgesloten voor de levensloopregeling.