Levensloopregeling; tegoeden op rekeningen en verzekeringen 2006 - 2012


Deze tabel geeft de opbouw van het levensloopsparen aan. Werknemers kunnen een deel van hun brutosalaris storten op een levensloopspaarrekening van een bank, verzekeraar of beleggingsmaatschappij en hiermee in de toekomst een periode van onbetaald verlof financieren. Het beginsaldo wordt aangevuld met de inleg, de opnames en de overige mutaties, zoals de rente en beleggingswinsten, om te komen tot een eindsaldo van dat jaar. Verder wordt in de tabel het totale aantal levenslooprekeningen en -verzekeringen aangegeven.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 10 oktober 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Levensloopregeling; tegoeden op rekeningen en verzekeringen 2006 - 2012

Perioden Tegoed op 1 januari (mln euro) MutatiesTotaal mutaties (mln euro) MutatiesInleg (mln euro) MutatiesOpname (mln euro) MutatiesOverige mutaties inclusief rente (mln euro) Correcties en statistische verschillen (mln euro) Tegoed op 31 december (mln euro) Aantal rekeningen / verzekeringen (x 1 000)
2006 896 891 9 13 - 896 213
2007 896 861 878 55 38 -7 1.750 261
2008 1.750 728 823 121 26 -4 2.474 269
2009 2.474 776 894 161 43 13 3.263 296
2010 3.263 761 905 226 82 96 4.120 313
2011 4.120 574 786 271 58 -45 4.648 302
2012 4.626 472 710 343 104 -31 5.067 264
Bron: CBS.
Verklaring van tekens