VSV; studieterugkeer, huishoudkenmerken 2004-2007

VSV; studieterugkeer, huishoudkenmerken 2004-2007

Peilmoment Onderwijs of kwalificatie op peilmoment Leeftijd Geslacht Huishoudkenmerken Startjaar 2004/'05 Totaal vsv'ers (aantal) Startjaar 2005/'06 Totaal vsv'ers (aantal) Startjaar 2006/'07 Totaal vsv'ers (aantal) Startjaar 2007/'08 Totaal vsv'ers (aantal)
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 55.060 53.590 51.960 48.430
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 46.710 44.600 42.880 40.260
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 7.460 7.970 7.950 7.210
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 880 1.010 1.140 960
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 41.300 40.430 39.680 36.120
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 34.810 33.290 32.520 29.860
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 5.780 6.310 6.230 5.540
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 710 820 920 720
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 13.760 13.160 12.290 12.310
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 11.900 11.310 10.350 10.400
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 1.690 1.660 1.720 1.670
Begin jaar 3 (2 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 170 190 210 240
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 55.060 53.590 51.960 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 46.710 44.600 42.880 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 7.460 7.970 7.950 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 880 1.010 1.140 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 39.690 39.370 37.650 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 33.340 32.450 30.810 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 5.670 6.130 5.970 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 690 790 870 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 15.370 14.220 14.310 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 13.370 12.150 12.070 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 1.800 1.840 1.980 -
Begin jaar 4 (3 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 200 230 270 -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 55.060 53.590 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 46.710 44.600 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 7.460 7.970 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 880 1.010 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 39.590 38.580 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 33.260 31.810 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 5.630 6.000 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 690 770 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 15.470 15.010 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 13.450 12.790 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 1.830 1.970 - -
Begin jaar 5 (4 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 190 250 - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 55.060 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 46.710 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 7.460 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 880 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 39.160 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 32.880 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 5.610 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 670 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 15.900 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar niet veranderd 13.830 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar 1 keer veranderd 1.860 - - -
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Niet meer vsv 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Huishoudvorm in 3 jaar >1 keer veranderd 210 - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het terugkeren in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv'ers). Eventuele terugkeer in onderwijs en het al dan niet alsnog behalen van een startkwalificatie van deze (voormalige) voortijdig schoolverlaters wordt per peilmoment getoond naar:
- onderwijssoort vóór schoolverlaten (in het startjaar);
- onderwijssoort en startkwalificatie op peilmoment;
- leeftijd;
- geslacht;
- soort huishouden;
- inkomstenniveau huishouden;
- veranderingen in huishouden.


Gegevens beschikbaar van vsv'ers uit schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2007/'08.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 januari 2016.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2004/'05
Alle voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2004/'05.
Totaal vsv'ers
Aantal leerlingen uit het basisjaar die op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma
op mbo niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Startjaar 2005/'06
Alle voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2005/'06.
Totaal vsv'ers
Aantal leerlingen uit het basisjaar die op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma
op mbo niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Startjaar 2006/'07
Alle voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2006/'07.
Totaal vsv'ers
Aantal leerlingen uit het basisjaar die op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma
op mbo niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Startjaar 2007/'08
Alle voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2007/'08.
Totaal vsv'ers
Aantal leerlingen uit het basisjaar die op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma
op mbo niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).