Winning, in- en uitvoer materialen naar soort; nat. rekeningen, 1996-2012


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf 1996 tot en met 2012.
De tabel is stopgezet per 8 December 2015. Reden van stopzetting is dat cijfers over materiaalstromen berekend zijn volgens een nieuwe methode. De tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabellen Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen en Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. Het meest recente jaar heeft een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 8 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Winning, in- en uitvoer materialen naar soort; nat. rekeningen, 1996-2012

Perioden Materiaalstromen in fysieke hoeveelhedenWinning materiaalsoortenTotaal winning (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelhedenInvoer materiaalsoortenTotaal invoer materiaalsoorten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelhedenUitvoer materiaalsoortenTotaal uitvoer materiaalsoorten (mln kg) Materiaalstromen waarde in geldInvoer materiaalsoortenTotaal invoer materiaalsoorten (mln euro) Materiaalstromen waarde in geldUitvoer materiaalsoortenTotaal uitvoer materiaalsoorten (mln euro)
1996 249.958 262.087 228.472 137.837 153.478
2000 248.279 311.544 255.059 214.636 236.355
2005 211.975 341.634 294.684 250.780 290.246
2006 212.195 365.858 316.284 286.791 326.324
2007 214.694 381.731 319.439 311.026 353.226
2008 219.523 394.847 329.487 337.347 375.993
2009 381.327 364.019 308.278 274.794 312.563
2010 389.819 377.685 332.112 333.477 375.970
2011 275.416 385.953 338.778 366.697 415.644
2012* 222.174 391.326 354.513 390.803 435.917
Bron: CBS.
Verklaring van tekens