Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013

Geslacht Kenmerken Perioden Baanvinders Totaal baanvinders (x 1000) Baanvinders < 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Baanvinders (Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Baanvinders Voorheen werkzaam (x 1000) Baanvinders (Voorheen) Arbeidsongeschikt (x 1000) Baanvinders Herintreder (x 1000) Baanvinders Overige baanvinders (x 1000) Baanwisselaars (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Totaal onbenut arbeidsaanbod (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod < 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod (Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Voorheen werkzaam (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod (Voorheen) arbeidsongeschikt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Herintreder (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Overig onbenut arbeidsaanbod (x 1000)
Mannen en vrouwen Totaal 2003 935 410 244 135 13 46 87 379 755 162 161 132 67 124 109
Mannen en vrouwen Totaal 2004 836 349 216 131 13 36 90 319 861 161 185 177 73 140 126
Mannen en vrouwen Totaal 2005 858 346 217 151 12 31 102 314 904 152 188 189 72 141 161
Mannen en vrouwen Totaal 2006 986 412 240 165 14 41 114 378 822 122 171 186 72 142 128
Mannen en vrouwen Totaal 2007 1.138 488 287 172 17 53 122 455 734 94 163 156 72 128 121
Mannen en vrouwen Totaal 2008 1.195 538 295 167 16 56 123 501 657 97 154 130 63 113 101
Mannen en vrouwen Totaal 2009 1.017 456 248 151 15 42 105 427 763 165 173 151 60 110 104
Mannen en vrouwen Totaal 2010 927 372 236 164 12 38 105 327 825 183 182 179 61 117 103
Mannen en vrouwen Totaal 2011 951 347 264 201 11 33 96 304 817 152 181 206 69 112 98
Mannen en vrouwen Totaal 2012 907 324 254 189 14 31 95 289 928 176 202 239 77 122 111
Mannen en vrouwen Totaal 2013 844 282 250 177 11 25 99 242 1.158 225 253 303 89 143 145
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baanvinders, baanwisselaars en het onbenut arbeidsaanbod. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en andere kenmerken zoals leeftijd, herkomst en opleidingsniveau.

De gegevens over baanwisselaars, baanvinders en onbenut arbeidsaanbod voor de jaren 2001 en 2002 zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Dit heeft te maken met een trendbreuk die is geconstateerd in deze gegevens. Deze breuk wordt eerst onderzocht waarna de cijfers eventueel aangepast worden en vervolgens weer beschikbaar worden gesteld.

Gegevens beschikbaar van 2003 t/m 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2014:
Cijfers over het jaar 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 19 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3. Een link naar vergelijkbare gegevens over personen die een baan vinden of wisselen van baan is ook te vinden in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Baanvinders
Personen (15 tot 65 jaar) die deel uitmaken van de werkzame
beroepsbevolking en korter dan een jaar geleden in hun huidige
baan begonnen zijn.
Totaal baanvinders
Personen (15 tot 65 jaar) die deel uitmaken van de werkzame
beroepsbevolking en korter dan een jaar geleden in hun huidige
baan begonnen zijn.
< 1 jaar geleden gewerkt
Onder '< 1 jaar geleden gewerkt' vallen:
1. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater
Onder '(voorheen) scholier/student/schoolverlater' vallen:
1. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. (Voorheen) scholieren of studenten die nog nooit een betaalde baan
hebben gehad en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 35 jaar zijn.
4. (Voorheen) scholieren of studenten waarvan het arbeidsverleden
onbekend is en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 18 jaar zijn.
Voorheen werkzaam
Onder 'voorheen werkzaam' vallen:
1. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en weer werk
willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per
week.
3. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
4. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
(Voorheen) Arbeidsongeschikt
Onder '(voorheen) arbeidsongeschikt' vallen:
1. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en weer werk willen van twaalf uur of meer
per week.
2. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week.
Herintreder
Herintreders zijn:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
3. personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 35 jaar zijn.
Overige baanvinders
Onder 'overig' vallen:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. personen met een onbekend arbeidsverleden en werk willen van twaalf
uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 18 jaar zijn.
Baanwisselaars
Baanvinders (15 tot 65 jaar) die vanuit een substantiële baan - een baan
van twaalf uur of meer per week gedurende minimaal één jaar - overgestapt
zijn naar een andere baan.
De periode tussen beide banen mag maximaal drie maanden beslaan.
De wijze waarop hier baanwisselaars zijn bepaald, wijkt af van die bij de
Arbeidsrekeningen (AR). Bij de AR zijn baanwisselaars gedefinieerd als:
Een baanwisseling is de overgang van de ene hoofdbaan naar de andere
hoofdbaan binnen een werkzame periode,
van personen die als werknemer zijn getypeerd. Elke wisseling van
hoofdbaan telt hierbij mee. De hoofdbaan is de baan met het hoogste loon.
Omdat het hierbij gaat om baanwisselingen binnen een werkzame periode,
betreft het hier hoofdbanen die direct op elkaar aansluiten. Zodra er
tussen het einde van de ene baan en het begin van de volgende baan één of
meer dagen zitten, telt dit dus niet als een baanwisseling.
Onbenut arbeidsaanbod
Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen zonder betaald werk of met betaald werk voor minder dan twaalf uur per week, die twaalf uur of meer per week willen werken. Hiertoe behoren:
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn en recent naar werk hebben gezocht (de werkloze beroepsbevolking);
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn maar niet recent naar werk hebben gezocht;
-personen die werk willen maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn.
Totaal onbenut arbeidsaanbod
Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen zonder betaald werk of met betaald werk voor minder dan twaalf uur per week, die twaalf uur of meer per week willen werken. Hiertoe behoren:
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn en recent naar werk hebben gezocht (de werkloze beroepsbevolking);
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn maar niet recent naar werk hebben gezocht;
-personen die werk willen maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn.
< 1 jaar geleden gewerkt
Onder '< 1 jaar geleden gewerkt' vallen:
1. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater
Onder '(voorheen) scholier/student/schoolverlater' vallen:
1. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. (Voorheen) scholieren of studenten die nog nooit een betaalde baan
hebben gehad en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 35 jaar zijn.
4. (Voorheen) scholieren of studenten waarvan het arbeidsverleden
onbekend is en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 18 jaar zijn.
Voorheen werkzaam
Onder 'voorheen werkzaam' vallen:
1. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en weer werk
willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per
week.
3. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
4. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
(Voorheen) arbeidsongeschikt
Onder '(voorheen) arbeidsongeschikt' vallen:
1. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en weer werk willen van twaalf uur of meer
per week.
2. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week.
Herintreder
Herintreders zijn:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
3. personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 35 jaar zijn.
Overig onbenut arbeidsaanbod
Onder 'overig' vallen:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. personen met een onbekend arbeidsverleden en werk willen van twaalf
uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 18 jaar zijn.