Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013


Deze tabel bevat gegevens over baanvinders, baanwisselaars en het onbenut arbeidsaanbod. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en andere kenmerken zoals leeftijd, herkomst en opleidingsniveau.

De gegevens over baanwisselaars, baanvinders en onbenut arbeidsaanbod voor de jaren 2001 en 2002 zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Dit heeft te maken met een trendbreuk die is geconstateerd in deze gegevens. Deze breuk wordt eerst onderzocht waarna de cijfers eventueel aangepast worden en vervolgens weer beschikbaar worden gesteld.

Gegevens beschikbaar van 2003 t/m 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2014:
Cijfers over het jaar 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 19 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3. Een link naar vergelijkbare gegevens over personen die een baan vinden of wisselen van baan is ook te vinden in paragraaf 3.

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013

Geslacht Kenmerken Perioden BaanvindersTotaal baanvinders (x 1000) Baanvinders< 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Baanvinders(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) BaanvindersVoorheen werkzaam (x 1000) Baanvinders(Voorheen) Arbeidsongeschikt (x 1000) BaanvindersHerintreder (x 1000) BaanvindersOverige baanvinders (x 1000) Baanwisselaars (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodTotaal onbenut arbeidsaanbod (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod< 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodVoorheen werkzaam (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod(Voorheen) arbeidsongeschikt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodHerintreder (x 1000) Onbenut arbeidsaanbodOverig onbenut arbeidsaanbod (x 1000)
Mannen en vrouwen Totaal 2003 935 410 244 135 13 46 87 379 755 162 161 132 67 124 109
Mannen en vrouwen Totaal 2004 836 349 216 131 13 36 90 319 861 161 185 177 73 140 126
Mannen en vrouwen Totaal 2005 858 346 217 151 12 31 102 314 904 152 188 189 72 141 161
Mannen en vrouwen Totaal 2006 986 412 240 165 14 41 114 378 822 122 171 186 72 142 128
Mannen en vrouwen Totaal 2007 1.138 488 287 172 17 53 122 455 734 94 163 156 72 128 121
Mannen en vrouwen Totaal 2008 1.195 538 295 167 16 56 123 501 657 97 154 130 63 113 101
Mannen en vrouwen Totaal 2009 1.017 456 248 151 15 42 105 427 763 165 173 151 60 110 104
Mannen en vrouwen Totaal 2010 927 372 236 164 12 38 105 327 825 183 182 179 61 117 103
Mannen en vrouwen Totaal 2011 951 347 264 201 11 33 96 304 817 152 181 206 69 112 98
Mannen en vrouwen Totaal 2012 907 324 254 189 14 31 95 289 928 176 202 239 77 122 111
Mannen en vrouwen Totaal 2013 844 282 250 177 11 25 99 242 1.158 225 253 303 89 143 145
Bron: CBS.
Verklaring van tekens