Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 25 jaar 2003 70,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2004 67,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2005 67,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2006 68,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2007 71,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2008 72,3
Totaal 15 tot 25 jaar 2009 70,8
Totaal 15 tot 25 jaar 2010 68,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2011 69,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2012 69,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2013 67,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 66,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 68,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 68,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 69,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 71,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 72,8
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 69,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2021 71,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2022 75,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2023 76,5
Mannen 15 tot 25 jaar 2003 68,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2004 66,0
Mannen 15 tot 25 jaar 2005 65,6
Mannen 15 tot 25 jaar 2006 67,3
Mannen 15 tot 25 jaar 2007 69,9
Mannen 15 tot 25 jaar 2008 70,7
Mannen 15 tot 25 jaar 2009 68,2
Mannen 15 tot 25 jaar 2010 65,5
Mannen 15 tot 25 jaar 2011 65,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2012 65,6
Mannen 15 tot 25 jaar 2013 64,9
Mannen 15 tot 25 jaar 2014 64,5
Mannen 15 tot 25 jaar 2015 65,6
Mannen 15 tot 25 jaar 2016 65,2
Mannen 15 tot 25 jaar 2017 66,7
Mannen 15 tot 25 jaar 2018 68,3
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 70,2
Mannen 15 tot 25 jaar 2020 66,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2021 69,4
Mannen 15 tot 25 jaar 2022 75,7
Mannen 15 tot 25 jaar 2023 76,8
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2003 72,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2004 70,0
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2005 69,6
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2006 70,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2007 72,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2008 74,0
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2009 73,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2010 71,8
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2011 72,7
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2012 72,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2013 71,0
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 68,9
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2015 71,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2016 71,9
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2017 73,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2018 74,8
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 75,6
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2020 73,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 74,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2022 75,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2023 76,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
De cijfers over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd